Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Brusel chce odstrániť rozdiely v spotrebných daniach z alkoholu

10.10.2001, 08:00 | Roman Schönwiesner | © 2001 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

S cieľom eliminovať výrazné rozdiely v zdaňovaní medzi členskými krajinami EÚ Európska komisia zvažuje zmeny v spotrebných daniach z alkoholu, čo by malo zároveň viesť k zníženiu pašovania. Tento krok má však kontroverzný charakter najmä vo vzťahu ku krajinám ako Veľká Británia. Tá je proti akýmkoľvek krokom Bruselu, ktoré by mohli viesť k zavedeniu všeobecne platných daňových pravidiel pre celú EÚ.

Prekážka jednotného trhu

Komisia je presvedčená, že súčasný systém spotrebných daní z piva, vína a liehovín je prekážkou pre vytvorenie Európskeho jednotného trhu, ktorý patrí k hlavným cieľom EÚ, kvôli rozdielom v ich výške.

Súčasný režim platný od roku 1992 totiž stanovuje len minimálnu výšku spotrebných daní pre každú kategóriu alkoholických nápojov, čo vlastne jednotlivým vládam umožňuje určovať výšku dane podľa vlastného uváženia. Napríklad pri víne je minimálna výška dane stanovená EÚ nulová, takže národné vlády majú úplnú voľnosť pri jej určení.

Európsky komisár pre jednotný trh Frits Bolkestein momentálne posudzuje alternatívne návrhy, ako napríklad zvyšovanie minimálnych úrovní zdanenia v súlade s infláciou, zavedenie vyššieho súboru daní až po aplikáciu daní vychádzajúcich z priemernej úrovne v členských krajinách. Návrh bude sfinalizovaný v priebehu najbližších týždňov a následne predložený na posúdenie členských krajinám.

Negatívny postoj komisie k tejto problematike sa zosilnil po oznámení výsledkov štúdie, ktorú vypracoval Direktoriát Európskej komisie pre vnútorný trh. Dokument v rozsahu 258 strán prichádza k záverom, že súčasný systém nie je efektívny, a preto by malo dôjsť k jeho reforme. Britská poradenská organizácia Customs Associates uviedla: "Náš názor na minimálne výšky spotrebných daní na alkoholické nápoje ako na nástroj politiky snažiacej sa o priblíženie výšky daní v členských krajinách je, že vo svojej súčasnej podobe je vo všeobecnosti neefektívny."

Predražené írske pivo

Štúdia preukázala, že hoci sú výšky daní vo všetkých členských krajinách nad úrovňou minimálnych hodnôt určených komisiou, ich výška je v jednotlivých krajinách veľmi rozdielna. Napríklad v Írsku spotrebná daň z piva dosahuje približne desaťnásobok minimálnej hodnoty stanovenej EÚ. Na porovnanie, v Nemecku je jej úroveň len mierne nad minimom a v prípade, že by sa vzal do úvahy inflačný rast od roku 1992, bola by táto daň dokonca pod minimálnou úrovňou.

Podobné rozdiely viedli k rastu medzištátneho pašovania vnútri EÚ - fenoménu, ktorý zasadil tvrdý úder daňovým príjmom v krajinách s vysokou mierou zdanenia, ktoré susedia s krajinami s mierou zdanenia výrazne nižšou, čo je najmä prípad Veľkej Británie, Dánska a Švédska.

V minulom roku britská štátna pokladňa týmto spôsobom prišla o 1,2 mld. USD (viac ako 57 mld. Sk) daňových príjmov, pretože britskí občania cestovali za nákupom alkoholu do Francúzska, kde je napríklad spotrebná daň z vína osemdesiatkrát nižšia ako vo Veľkej Británii. Občania Fínska, ktorí platia jednu z najvyšších spotrebných daní z alkoholu v rámci EÚ, cestujú za týmito výrobkami najmä do Ruskej federácie, ktorej daňový systém je, pochopiteľne, mimo dosahu orgánov EÚ.

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Hospodárstvo vo svete

Diskusia (0 reakcií)