Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čaká nás ôsme referendum, Aliancia za rodinu má 400-tisíc podpisov

26.08.2014, 11:45 | SITA | TREND.sk

Aliancia za rodinu zozbierala viac ako 400-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda, ktoré má okrem iného zakázať gejom a lesbičkám osvojiť si dieťa. Prezidentovi ich chcú odovzdať v stredu. Andrej Kiska má mesiac na vyhlásenie plebiscitu, no referendové otázky môže dať predtým posúdiť Ústavnému súdu SR.

  • Tlačiť
  • 16

„Splnili sme svoj cieľ a som poctený, že aliancii sa podarilo ako prvej občianskej iniciatíve v histórii Slovenska zozbierať potrebný počet podpisov za vyhlásenie referenda. Momentálne finalizujeme kontrolu podpisov a verím, že v najbližších dňoch budeme schopní odovzdať podpisy prezidentovi,“ uviedol hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík s dôvetkom, že by tak mali urobiť v stredu. 

A. Chromík povedal, že verí v úspech referenda. Na Slovensku bolo zatiaľ sedem všeľudových hlasovaní, platné bolo len to v roku 2003, kedy sme hlasovali o vstupe Slovenska do Európskej únie.

Ústava totiž na platnosť referenda vyžaduje, aby sa hlasovania zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a „za“ sa vyjadrí aspoň polovica hlasujúcich. Pri prezidentských voľbách evidoval Štatistický úrad SR 4,410 milióna oprávnených voličov, na platnosť referenda Aliancie za rodinu by sa tak hlasovania muselo zúčastniť aspoň 2,205 milióna voličov a aspoň 1,102 milióna ľudí by muselo vyjadriť súhlas s otázkami.

Prezident musí podľa Ústavy SR vyhlásiť referendum do tridsať dní od prijatia petície s podpismi aspoň 350-tisíc občanov. Pred jeho vyhlásením sa môže obrátiť na Ústavný súd SR, či referendové otázky neodporujú ústave. Keď sa prezident obráti na ústavných sudcov, plynutie tridsaťdňovej lehoty na vyhlásenie plebiscitu je prerušené.

Všeľudové hlasovanie nesmie ísť proti základným ľudským právam a slobodám. Bývalý podpredseda Ústavného súdu SR Eduard Bárány o ústavnosti otázok pochybuje, pretože sa týkajú ľudských práv.

Najviac kritizuje tretiu otázku, ktorá smeruje proti inštitútu registrovaného partnerstva. „To už je vyslovene diskriminačné. Snažia sa aj do budúcna vylúčiť posilnenie ústavného postavenia osôb rovnakého pohlavia z dôvodov, ktoré, priznám sa, nechápem,“ povedal pre Akutálne.sk E. Bárány, ktorý momentálne vedie oddelenie verejného práva na Ústave štátu a práva SAV a v oblasti justície radí premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).

Navrhované otázky do všeľudového hlasovania

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?
  4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správaní či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

  • Tlačiť
  • 16

Tagy aliancia za rodinu, referendum