Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Chemička v Novákoch vypúšťa do Nitry toxické látky, tvrdí Greenpeace

13.12.2016, 16:36 | SITA

Chemická továreň v Novákoch znečisťuje rieku Nitra nebezpečnými chemikáliami. Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky vypúšťané do rieky totiž obsahujú toxické látky vo vysokých koncentráciách, ako napríklad vinylchlorid či benzén. Na tlačovej konferencii na to upozornila environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko, ktorá v júni odobrala vzorky z rieky nad a pod miestom vypúšťania odpadov.

  • Tlačiť
  • 0

Článok bol aktualizovaný o stanovisko spoločnosti Fortischem

Ako informovala koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Ivana Kohutková, vzorky dokazujú, že bývalé Novácke chemické závody vo viacerých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd a naďalej zostávajú najväčším znečisťovateľom rieky Nitra.

Neprehliadnite

Za súčasný stav podľa I. Kohútkovej ale môže nielen spoločnosť Fortischem, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá. Štátne kontrolné orgány preto vyzvala na zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia.

„Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány,“ povedala I. Kohútková, podľa ktorej vzorky dokazujú nedostatočnú efektivitu procesu čistenia odpadových vôd.

Spresnila, že kontroly sú v súčasnosti vopred ohlásené, takže jednotlivé prevádzky sa majú možnosť pripraviť. Čo sa týka analýzy odpadových vôd, mnohé podniky vrátane Fortischemu si ich vykonávajú vo vlastných laboratóriách alebo v akreditovaných laboratóriách, ktoré si sami vyberú, čo je ale povolené zákonom.

Príliš nízke pokuty

V prípade porušenia zákonov prichádzajú na rad pokuty, ktoré však podľa I. Kohútkovej nie sú dostatočne vysoké na to, aby motivovali jednotlivé prevádzky k tomu, aby neznečisťovali životné prostredie.

„Skôr sa im to oplatí zaplatiť, než by mali investovať do novej technológie či iných vylepšení,“ uviedla. Novácky chemický závod napríklad nedokázal splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré mu uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii.

Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016, podľa Greenpeace Slovensko tak však zatiaľ neurobila. „Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ zdôraznila I. Kohutková.

Vzorky odpadových vôd z rieky Nitra odhalili široké spektrum prchavých a poloprchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia.

Vinylchlorid aj ortuť

Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo veľmi vysokých koncentráciách. Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod. Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne.

Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia a ohrozuje rozmnožovací systém. Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd, a to 2,4, čo zodpovedá kyselinám, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6 až 9.

Rizikom zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch.

„Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla I. Kohutková a dodala, že vo vode zistili aj prekročenie limitných hodnôt ďalších látok ako fenoly, ropné látky či dusík.

Ako v reakcii uviedol Komunikačný odbor ministerstva životného prostredia, envirorezort presadzuje dôsledné vykonávanie kontrol v súlade s platnou legislatívou s cieľom v maximálne možnej miere chrániť životné prostredie. Vykonávanie kontrol má v kompetencii Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá sa bude týmto prípadom zaoberať.

Podľa chemičky je rozbor zavádzajúci

„Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom,“ uviedla spoločnosť Fortischem v reakcii na správu Greenpeace.

„Vodný útvar rieka Nitra bol v roku 2015 vyhodnotený ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti," podotkla chemička. „Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látok vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty vyššie.“

„Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť," dodal Fortischem.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Fortischem, Greenpeace, Nováky, životné prostredie

Diskusia (0 reakcií)