Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Danka Vanečíková: Nielen dodávateľ ale najmä spoľahlivý obchodný partner

08.12.2015, 00:00 | PR

Inzercia | Rozhovor s pani Ing. Dankou Vanečíkovou, finančnou riaditeľkou spoločnosti SPINEA, s.r.o., ktorej dodávateľom energií je RIGHT POWER ENERGY s.r.o.

  • Tlačiť

SPINEA je moderná slovenská strojárenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presných reduktorov predávaných pod obchodnou značkou TwinSpin. Reduktory TwinSpin sú vyrábané sériovo na základe udelenia medzinárodného patentu.

1. Vlastný vývoj a výroba sú vždy spojené s tvorivosťou a veľkým zanietením. Ste spoločnosť, kde prím hrá presnosť a kde všetky stroje a zariadenia zapojené do výrobného procesu potrebujú tú „správnu energiu“. Akú rolu pri takejto špecializovanej výrobe zohrávajú kvalitné dodávateľské vzťahy?

Skôr ako sa dostanem k našim dodávateľom, rada by som sa pristavila práve pri pojme „správna energia“. Vnímam tento faktor hlavne cez kvalitu, ci už sa jedná o distribúciu alebo dodávateľa. Preto som veľmi rada, že v spoločnosti RIGHT POWER ENERGY sme našli skutočných profesionálov, ktorí sa na energetiku pozerajú komplexne a sami prichádzajú s nápadmi na modernizáciu nielen infraštruktúry, ale (čo zrejme každého ekonóma poteší) s riešeniami na optimalizáciu spotreby a teda nákladov. Našim kritériom pri výbere dodávateľa zďaleka nie je len cena, ale pozeráme aj za horizont a zaujímame sa aj o to, s akou pridanou hodnotou prichádza.

So spoločnosťou RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. spolupracujeme už od roku 2011 čo sa týka dodávky elektriny a od roku 2014 pribudol aj zemný plyn. Je nutné podotknúť , že spoločnosť RIGHT POWER ENERGY je dodávateľom energií aj ďalším členom v rámci skupiny KIMEX. S našim dodávateľom energií máme veľmi dobré skúsenosti. Nie je to len otázka ceny, zladených platobných podmienok ale aj profesionálneho prístupu.

2. Z pohľadu výroby a technologických trendov, ktoré prináša dnešná moderná doba aj Vaša spoločnosť neustále prebieha procesom rôznych zmien. Má to nejaký dopad na riešenie energetického pokrytia výroby? Je Váš dodávateľ energií, teda spoločnosť RIGHT POWER ENERGY dostatočne promptná a ústretová z pohľadu reakcií na nové odberové požiadavky a ich zabezpečenie?

Pracovníci, ktorí zodpovedajú za energetické hospodárstvo sú v neustálom kontakte so špecialistami nášho dodávateľa a každá naša požiadavka na zmeny technických parametrov odberných miest je veľmi operatívne a erudovane riešená. To, čoho si najviac ceníme je, že dodávateľ sa sám dopytuje a následne prichádza s riešeniami.

3. Keďže ste finančnou riaditeľkou spoločnosti, určite veľmi dôsledne sledujete vývoj nákladov spojených s výrobným procesom vo Vašej spoločnosti. Dnes je trendom neustále znižovať náklady na všetko čo sa dá. Aká je Vaša skúsenosť so spoločnosťou RIGHT POWER ENERGY. Podieľajú sa jej špecialisti na tomto procese, navrhli Vám nejaké optimalizačné nástroje, prostredníctvom ktorých môžete ušetriť náklady na dodávku komodít?

Naša spolupráca so spoločnosťou RIGHT POWER ENERGY nie je len v striktnej rovine dodávky komodít. V nemalej miere pridanú hodnotu predstavujú aj návrhy a nástroje, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú úsporu nákladov. Či už sa jedná o optimalizáciu ovplyvniteľných distribučných poplatkov, návrhy spolupráce v oblasti rekonštrukcie svetelného parku výrobných hál alebo doporučení aliančných partnerov pri zabezpečovaní energetických auditov. Taktiež je potrebné spomenúť aktivity, ktoré náš dodávateľ ponúkol zamestnancom našej spoločnosti formou cenových benefitov pri dodávkach energií do ich domácností. Pozitívne hodnotíme aj  participáciu nášho dodávateľa  pri mimopracovných akciách, ktoré SPINEA organizuje pre svojich zamestnancov.

pr_rpe_02

4. Môže mať podľa Vás energia emóciu? Ak by ste mali v krátkosti sumarizovať a zhodnotiť spoluprácu s RIGHT POWER ENERGY, čo je to „orechové“ čo si na nich vážite? Ako prebieha zákaznícky servis, komunikácia? Ste spokojná s rozsahom produktov a služieb tohto dodávateľa energií, alebo je tu niečo čo by ste ešte očakávali nad rámec, toho čo ponúkajú?  

Predovšetkým je potrebné povedať, že spoločnosť RIGHT POWER ENERGY nie je len dodávateľom energií, ale je obchodným partnerom, ktorý načúva požiadavkám zákazníka či už prostredníctvom svojho obchodného reprezentanta alebo prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb a snaží sa na vysokej profesionálnej úrovni vyhovieť našim potrebám.

Energia, Empatia, Efektivita je slogan, ktorý nájdete na ich materiáloch. O empatii sa zvykne hovoriť, že je zručnosťou 21. storočia. Dnes viem, že existujú aj úspešní obchodníci načúvajúci klientovi, pre ktorých to nie je len technika či taktika, ale skôr životný postoj.

5. Je podľa Vás energetika ako taká dostatočne zrozumiteľná z pohľadu možností, ktoré ponúka? Máte aktuálne prístup k všetkým informáciám, ktoré môžu Váš biznis posunúť smerom nahor. Má RIGHT POWER ENERGY edukatívny prístup k Vám ako k zákazníkovi?

Vo všeobecnosti vidím veľký priestor pre osvetu v energetike hlavne pri menších spoločnostiach a domácnostiach, nielen ako prevenciu pred neserióznymi predajnými technikami rôznych spoločností. Ale taktiež aj pri edukácii ohľadom distribučných poplatkov.

Preto som rada, že RIGHT POWER ENERGY je pre nás garant v energetike.

Som toho názoru, že náš dodávateľ energií disponuje vysoko profesionálnym tímom odborníkov a to nie len v oblasti obchodných zručností  ale aj v oblasti technických znalostí .

pr_rpe_03

6. Odporučili by ste Vášho dodávateľa energií RIGHT POWER ENERGY aj iným spoločnostiam?

Áno. V konečnom dôsledku liberalizovaný trh s energiami vytvoril dostatok priestoru na vyprofilovanie dodávateľov na energetickom trhu Slovenska. Spoločnosť RIGHT POWER ENERGY si dlhodobo udržiava popredné miesto medzi súčasnými dodávateľmi energií.
No hlavný dôvod je v prístupe zamestnancov v RIGHT POWER ENERGY. Ak ste už stretli ľudí, pre ktorých je práca aj koníček, tak viete, o čom hovorím.

  • Tlačiť