Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Do plachiet medzinárodných štandardov zadul priaznivý vietor

30.05.2002, 00:00 | Juraj Janoška | © 2002 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

„Nehodláme podmývať existujúce národné predpisy. Iba plánujeme vybudovať takú sústavu štandardov finančného výkazníctva, ktoré budú zlatým štandardom,“ vysvetľuje predseda Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) David Tweedie.

„Nikto z nás nepozná presne špecifiká transakcií, dostupnosť informácií audítorom a rozhodnutia, ktoré viedli k pádu amerického Enronu. No pochopili sme, že americké účtovné štandardy treba zlepšovať. Chceme sa z tohto prípadu poučiť a zároveň ubezpečiť, že štandardy IAS nezažijú podobné problémy,“ dodal.

Únia kapitulovala pred IAS

Prvý významný zlom v smere všeobecnej akceptácie Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) nastal v roku 2000. Vtedy Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) odporučila IAS používať v účtovnej závierke spoločností kótovaných na medzinárodných trhoch. Regulátorov k tomu primala finančná kríza v Ázii, ku ktorej prispela aj nedostatočná transparentnosť vo výkazníctve.

Na nové odporúčania bezprostredne zareagovala Európska komisia. Navrhované neriadenie určuje firmám kótovaným na burze a finančným inštitúciám vykonávať konsolidovanú účtovnú závierku v IAS. Členské štáty môžu túto povinnosť rozšíriť aj na závierku bez povinnosti konsolidácie.

„Tento dlhoočakávaný návrh signalizuje začiatok novej éry transparentnosti a koniec rozdielnym účtovným praktikám v Európe,“ avizoval komisár EÚ pre vnútorný trh Frits Bolkenstein. V polovici marca tohto roku návrh odobril Európsky parlament a ešte v máji sa očakáva jeho schválenie v Rade EÚ.

Pritom ešte koncom minulého roka nebola podpora návrhu zo strany ministrov financií jednoznačná. K rozhodnosti však prispeli udalosti v USA vyvolané pádom Enronu.

Americký signál

Prvý signál, že Američania by mohli začať akceptovať IAS pri firmách kótovaných na Wall Streete, vyslal v apríli šéf pre účtovníctvo v Americkej komisii pre burzy a cenné papiere (SEC) Robert Herdman. „Ak sú IAS dostatočne spoľahlivé, nie je dôvod, aby sme ich neakceptovali,“ priznal. Dosiaľ USA pri vstupe spoločností na burzu prísne požadovali bilancovanie podľa svojich štandardov US GAAP.

D. Tweedie poukazuje na rozdiely medzi IAS a US GAAP. Americké štandardy sú vo svojich požiadavkách veľmi špecifické a obsahujú detailné implementačné postupy. Avšak podľa D. Tweedieho práve detailná príručka zvádza k otázke: „Kde sa hovorí, že toto nemôžem urobiť?“

Podľa Rady IAS je prílišná detailnosť kontraproduktívna a umožňuje nájsť cesty, ako obísť štandardy, namiesto toho, aby sa aplikovali za účelom verného zobrazenia situácie v spoločnosti. „Jednoducho, príliš detailná príručka môže skôr zatieniť, a nie vysvietiť základné princípy.“ Podľa D. Tweedieho IASB uprednostňuje taký prístup, ktorý od spoločnosti a zároveň od jej audítora vyžaduje robiť kroky späť a posúdiť, či je navrhovaný spôsob zaúčtovania v súlade so základnými princípmi.

Prečo používať IAS

Šéf IASB obhajuje potrebu aplikácie IAS štyrmi dôvodmi. Prvým je rastúce uznanie potreby IAS. Značný počet balíkov národných štandardov – často navzájom výrazne odlišných – vedie na kapitálových trhoch k zbytočným nákladom. Časť z nich sú priame náklady a firmy ich musia znášať pri povinnej aplikácii viacerých štandardov, aby sa vôbec dostali ku kapitálu. Navyše, je tu systematický rast ceny kapitálu ako prirážka za neistotu, ktorá súvisí aj s rozdielnymi štandardmi.

Druhý dôvod vidí šéf IASB v tom, že žiadny individuálny zostavovateľ štandardov nemá monopol na najlepšie riešenie účtovných problémov. IASB sa usiluje identifikovať to najlepšie zo štandardov celého sveta a vybudovať taký orgán pre IAS, ktorý je „postavený na tom najlepšom“. D. Tweedie to nazýva konvergenciou na najvyššej úrovni.

Z toho vyplýva tretí dôvod – žiaden národný zostavovateľ štandardov nie je v pozícii vytvoriť celosvetovo akceptované štandardy. D. Tweedie poukazuje na to, že aj najuznávanejšie úrady, ako je britský ASB či americký FASB, operujú v národnom rámci. „Finanční manažéri celého sveta však chcú, aby medzinárodné štandardy zostavovala skupina s medzinárodným výzorom i mejkapom,“ upozorňuje.

A napokon – po štvrté – existuje veľa oblastí finančného vykazovania, kde národní zostavovatelia štandardov nemôžu konať samostatne. Často totiž proti nim pôsobia lokálne politické tlaky.

IAS pritom nie sú definitívne stanovené. V polovici mája IASB zaslala na verejné pripomienkovanie návrh revízie dvanástich štandardov. Komentáre očakáva do polovice septembra.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Účtovníctvo ostáva v područí daňových zákonov

Nový zákon o účtovníctve už obsahuje niektoré prvky Medzinárodných účtovných štandardov. Kým povinný prechod na IAS zreálni výkazníctvo vybraných firiem, väčšina spoločností však bude naďalej používať nedokonalé slovenské predpisy.

Forma má stále prednosť pred podstatou

Slovensko je ambicióznejšie ako únia

Rozdiely medzi IAS a štandardmi v SR

Zmanipulované účtovníctvo ďalej ovplyvňujú svetové indexy

Diskusia (0 reakcií)