Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Penta "vyhrala": Dôvera nemusela zdaniť 461 miliónov eur

30.01.2014, 05:30 | Xénia Makarová | © 2014 News and Media Holding

Zdravotná poisťovňa Dôvera postupovala pred rokmi správne, keď štátu neodviedla daň zo sumy 461 miliónov eur, čo bol rozdiel medzi predajnou cenou poisťovne a ocenením jej poistného kmeňa. Taký by mal byť výsledok daňovej kontroly v zdravotnej poisťovni Dôvera.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Kontrolu začala Finančná správa začiatkom vlaňajška na podnet exministra vnútra Daniela Lipšica. Ten finančnú skupinu obvinil, že neodvedením dane prišiel štát o takmer 90 miliónov eur.

„Na základe nám dostupných informácií, ktoré sa opierajú o záverečnú zápisnicu z daňovej kontroly, môžeme konštatovať, že transakcia z roku 2009 prebehla v súlade so zákonom a daňovými predpismi SR, a preto rok starý podnet poslanca Lipšica je bezpredmetný,“ uviedol pre TREND Martin Danko, hovorca Penta Investments.

Oficiálny protokol o ukončení daňovej kontroly očakáva investičná skupina v najbližších dňoch. Finančná správa, ktorá zastrešuje daňové a colné úrady, informáciu o ukončení kontroly nekomentovala s tým, že priebeh a závery daňových kontrol nezverejňujú, lebo podliehajú daňovému tajomstvu.

Rok zmien

Kontrola Finančnej správy sa mala zamerať na operácie v roku 2009. Vtedy poisťovňu Dôvera kúpila poisťovňa Apollo. V obidvoch mala v tom čase akcionársky vplyv finančná skupina Penta. Kúpna cena za Dôveru bola 113 miliónov eur, neskorší znalecký odhad jej ceny však po ocenení poistného kmeňa zdvihol cenu na 574 miliónov eur. Rozdiel takmer 461 miliónov eur poisťovňa vykázala ako záväzok voči akcionárom, teda záporný goodwill. Z neho sa v roku 2009 podľa platných daňových zákonov daň neplatila.

D. Lipšic začiatkom vlaňajška upozornil, že rozdiel mala poisťovňa považovať za nepeňažné plnenie, ktoré podliehalo zdaneniu. Preto dal podnet na preverenie daniarom.

V období, keď sa kúpa Dôvery pripravovala, komunikovalo Združenie zdravotných poisťovní, ktorého členom bola aj poisťovňa Dôvera, s vtedajším štátnym tajomníkom ministerstva financií Petrom Kažimírom o zdaňovaní niektorých výnosov. Okrem iného aj výnosov z prevádzkových činností.

Metodické usmernenie

„Podľa informácií, ktoré mám dnes, sa nemôže stanovisko vzťahovať na túto konkrétnu operáciu,“ citoval vo februári 2013 denník Sme Petra Kažimíra, ktorý v druhej Ficovej vláde zastáva už post ministra financií. Pod jeho rezort spadá aj Finančná správa.

Aj skupina Penta sa dištancuje od toho, že by sa komunikácia združenia týkala spájania Dôvery s Apollom alebo že by bola iniciovaná Dôverou.

V poznámkach k riadnej účtovnej závierke Dôvery za rok 2009 sa ale metodické usmernenie ministerstva financií spomína. „Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky sa za výnosy oslobodené od dane považujú aj výnosy z prevádzkovej činnosti zdravotnej poisťovne vzťahujúce sa k verejnému zdravotnému poisteniu. V zmysle § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane, nie sú daňovými výdavkami,“ znie poznámka.

Správa audítora

Audítorská spoločnosť Deloitte, ktorá overovala účtovnú závierku Dôvery, tiež osobitne vo svojej správe nezávislého audítora spomína, že kúpna cena bola nižšia ako ocenenie nadobudnutého majetku. S dodatkom, že skutočnosť ale je „bez vplyvu“ na názor audítora, že výsledky hospodárenia sú v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

„Celková kúpna cena bola nižšia ako ocenenie nadobudnutého majetku a záväzkov, čo sa prejavilo vo vykázaní záporného goodwillu vo výške 460 769 tis. Eur, ktorý bol rozpustený do výkazu ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2009. Ak by sa ocenenie vykonalo podľa iných štandardov, výsledok ocenenia by sa mohol líšiť,“ uvádza audítor vo svojej správe v časti Zdôraznené skutočnosti. Podľa výročnej správy 2009 Dôvera za daný rok vykázala daň 13 467 eur.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy Dôvera, Penta, zdravotníctvo