Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Chcete eseročku? Ak ju založíte do 1. decembra, obídete vklad do banky

21.10.2013, 13:25 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Peňažný vklad pri založení eseročky bude od 1. decembra potrebné zložiť na osobitný účet v banke. Vláda takto chce zamedziť "fiktívnemu" splácaniu peňažných vkladov spoločníkov.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

s.r.o.

​​Minimálna výška základného imania ani rozsahu splatenia peňažných vkladov pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa novelou Obchodného zákonníka, ktorú schválil parlament v piatok, nemenila.

Ako si možno poradiť s novelou

Novelu môžu podnikatelia obísť. Tvrdia to viacerí daňoví odborníci.

Tí spoločníci, ktorí vložia peniaze do banky, ich môžu ľahko vybrať a pritom deklarovať, že vklad sa použije na náklady so založením spoločnosti. V novele sa hovorí, že s peňažnými prostriedkami vedenými na účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne. Výnimka sa však týka platenia nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy, vrátenia peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov. Peňažný vklad na účet spoločnosti môže byť po odoslaní na účet opäť zaúčtovaný do pokladnice spoločnosti napríklad ako pôžička.

"Myslím si, že novela Obchodného zákonníka nesplní účel, ktorý sleduje - a to väčšiu ochranu veriteľov a obmedzenie daňových podvodov," hovorí konateľ spoločnosti Profinam Roman Konrád. Podľa neho nie je žiadna ochrana, že peniaze zostanú v majetku spoločnosti.

"Ide len o ďalšiu byrokratickú prekážku pre drobných podnikateľov, ktorí by sa chceli rozhodnúť podnikať formou eseročkou." Roman Konrád dodal, že väčšina rozvinutých krajín ide cestou znižovania poplatkov a administratívy potrebnej na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, my ideme opačnou cestou.

Malých to postihne najviac

Najviac sa novela dotkne malých živnostníkov, ktorí sa po oklieštení paušálnych výdavkov rozhodli, že si založia jednoosobovú eseročku, ktorá im dáva viacej možností optimalizovať daňové a odvodové povinnosti. Pre nich zohnať financie na bankový vklad môže byť problém.

Iných typov obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) sa povinnosť splatiť peňažný vklad na osobitný účet netýka.

Novelu ostro kritizovala Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa za SDKÚ-DS.

"Táto novela nepomôže ani v boji proti daňovým podvodom, ani nezlepší podnikateľské prostredie, takže tým pádom sa javí ako úplne zbytočná a podľa mňa by tu nemala vôbec byť."

Vysvetlila, ako sa bude dať obísť. "Na druhý deň po vzniku obchodnej spoločnosti vklady môžu byť vybraté a premenené na iný majetok obchodnej spoločnosti a je to úplne v poriadku."

Čo ešte plánuje ministerstvo

Ministerstvo spravodlivosti argumentuje "že nejde o žiadnu novú záťaž pre podnikateľov. Zmena má  sťažiť špekulatívne zakladanie obchodných spoločností. Rezort tvrdí, že novelu treba vnímať v kontexte ďalších pripravovaných opatrení v Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom. V budúcom roku sa plánuje predloženie takej zmeny, ktorá vytvorí právny základ pre rozlíšenie dvoch typov s. r. o. - s povinným základným imaním presahujúcim určitú sumu (napríklad 25- tisíc eur) a so základným imaním 1 euro, ale sprísnenými podmienkami pre tvorbu a udržanie základného imania.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec pripomenul, že zníženie základného imania bude možné po novele, ktorú ministerstvo pripravuje na budúci rok. "Zároveň je potreba povedať aj to, že sa pripravuje nielen zníženie základného imania, ale zároveň aj zvýšenie zodpovednosti potom buď konateľov alebo spoločníkov alebo obidvoch. A to treba nastaviť veľmi pozorne."

Ďalšie zmeny

  • súhlas správcu dane (daňového úradu alebo colného úradu) alebo čestného vyhlásenia k návrhu na prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra nie je potrebné prikladať v prípade, ak je zakladateľom zahraničná osoba (t.j. fyzická osoba s bydliskom mimo územie Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom mimo územie Slovenskej republiky)
  • ochrana záujmov spoločníkov a tretích osôb (presné stanovenie, že účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 7 prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra.).
  •  zavádza sa presná lehota (2 pracovné dni) na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.

Dobrá rada

Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013.

Stačí u notára podpísať zakladateľskú alebo spoločenskú zmluvu a firma nemusí ako správca vkladu splácať základné imanie na bankový účet ale postačí podpísať formálne vyhlásenie správcu vkladu. Do obchodného registra však treba firmu zapísať do konca februára.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy s.r.o.

Diskusia (0 reakcií)