Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Eurofondom ako ich poznáme odzváňa, podniky dostanú už len zľavu na úvery

07.12.2016, 05:01 | © 2016 News and Media Holding

Slovensko, podobne ako viacerí iní členovia Európskej únie, si už zvyklo na to, že svoj rozvoj môže podporiť aj z európskych fondov, ktoré súkromným podnikom i samosprávam rôznou percentuálnou mierom kryjú ich rozvojové investičné projekty, potom čo sú odobrené štátnymi úradníkmi na jednotlivých ministerstvách. No po aktuálne prebiehajúcom sedemročnom programovacom období, ktoré ubehne po roku 2020, môže rozvojová pomoc z Bruselu vyzerať úplne inak.

  • Tlačiť
  • 3

Tagy

eurofondy

Upozorňuje na to generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch, ktorá pracuje pod rezortom pôdohospodárstva a ktorá administruje aj jeden z najširších európskych podporných programov – Program rozvoja vidieka. Z neho sú podporované menšie obce, farmári, potravinári i lesné podniky.

Z úradov na banky 

„Na novom Programe rozvoja vidieka po roku 2020 sa ešte len začína pracovať, no predpokladám, že v ňom už nebude nejaký veľký priestor na väčšie investičné projekty. Skôr sa Európska komisia zrejme bude zahrávať s myšlienkou finančných nástrojov na zlacnenie bankového financovania investícií do inovatívnych projektov,“ hovorí J. Kožuch s tým, že aj on sám takúto možnú zmenu oceňuje.

Lebo dotovaná bonifikácia úrokov z úveru, ktorý si vybaví v banke sám podnikateľ, je vždy adresnejšia a efektívnejšia podpora ako investičná dotácia schvaľovaná štátom. „Ak si podnikateľ berie úver z banky, tá sama veľmi bedlivo posúdi, či je jeho projekt racionálny a konkurencieschopný. A tak potom životaschopnosť projektu vôbec nemusí preverovať iba štát,“ pokračuje J.Kožuch.

Dnešné projektové podpory z eurofondov podľa neho nie sú ideálne ani v tom, že sú poskytované na konkrétne vyhlasované investičné oblasti, na ktoré sa podnikatelia potom snažia napasovať svoj rozvoj niekedy aj nasilu. Ak im Únia zvýhodní iba bankové úvery, budú sa o svojich investíciách rozhodovať slobodnejšie.

Ak by mal byť nový systém podpory naozaj ideálny, bude treba kontrolovať aj banky, či bonifikácie Únie používajú naozaj v plnej miere iba na zníženie úrokov podporených podnikov i samospráv. A nie na vlastné zvyšovanie ziskov tým, že by Úniou podporeným subjektom dali banky prvotný, ešte bonifikáciou neznížený úrok umelo vyšší, ako je bežné.   

Večné zvieratá i ekológia 

J.Kožuch pre TREND tiež dodal, že konkrétne jeho agentúrou administrovaný Program rozvoja vidieka by však v budúcnosti nemal naďalej zabúdať ani na svoje najpodstatnejšie zacielenie, ktorým je rozvoj vidieka.

„Rozvoj vidieka nie je len o dnes financovaných investíciách obcí do ciest, ihrísk či domu smútku, ale sú to aj neprojektové vklady do vylepšenia ekológie vidieckych oblastí či zvýšenia pohodlia hospodárskych zvierat na farmách,“ uzatvára J. Kožuch, ktorého agentúra každoročne zadministruje pre slovenský vidiek zhruba 700 miliónov eur podpôr z eurofondov i priamych agrárnych platieb pre farmárov.

  • Tlačiť
  • 3

Tagy eurofondy