Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Európsky rozmer dôchodkov

21.04.2009, 21:38 | jd

  • Tlačiť
  • 0

Sociálna politika nepatrí ani pod jeden z oficiálnych pilierov únie a každý štát si ju tvorí samostatne. To platí aj pre dôchodky. Ale európsky rozmer je čoraz dôležitejší. Legislatíva EÚ ošetruje prenosnosť dôchodkových práv vo verejných systémoch.

Preto nie je problém, aby si človek pri odchode do penzie pozbieral dôchodkové práva získané počas pobytu v rôznych krajinách a započítal si ich do celkovej dĺžky sporenia v krajine, kde o konečný dôchodok požiada. Európska komisia sa v ostatnom čase snaží podobne posilniť prenosnosť dôchodkových práv aj pre zamestnanecké fondy, ale príslušná smernica nebola v počiatočnom rokovaní veľmi úspešná a momentálne sa ju komisia snaží prepracovať.

Európu cítiť aj v tom, že dobrovoľné dôchodkové sporenie prirodzene patrí pod princípy jednotného trhu, takže sa naň vzťahujú pravidlá o voľnom pohybe kapitálu. A napokon, európsky rozmer je dôležitý z hľadiska porovnávania praktík aj výskumu. Z fondov EÚ sa financuje napríklad budovanie databázy SHARE, ktorá sleduje zdravotný stav staršieho obyvateľstva a umožňuje tak ekonómom odhadovať, nakoľko sú vyššie ročníky produktívne.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)