Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Firmy odstavené z Višňového doplácať neplánujú: V NDS rozhodnutie asi nepochopili

21.11.2019, 17:31 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Trojica medzinárodných arbitrov vydala v pondelok rozhodnutie v spore medzi štátom a taliansko-slovenským združením staviteľov diaľničného tunela. Národná diaľničná spoločnosť má podľa neho bezodkladne zaplatiť predbežných 7,8 milióna eur. Suma však môže po dopočítaní a pri ďalších rozhodnutiach násobne narásť. Argumentácia diaľničiarov, podľa ktorej bude vo finále platiť zhotoviteľ, stavebné združenie odmieta.

  • Tlačiť
  • 3

Nezávislí experti z Nemecka, Spojených štátov a Veľkej Británie sa sporom o to, či v tuneli Višňové boli nepredvídateľné geologické podmienky, zaoberali od začiatku tohto roka. Ide o prvý z približne 130 nárokov, ktoré komisia posudzuje. Konzorcium talianskej firmy Salini – Impregilo a slovenskej spoločnosti Dúha v aktuálne posúdenom nároku žiadalo od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) viac ako 50 miliónov eur za práce nad rámec zmluvy, ktoré mu vznikli závalmi pre nevhodnú geológiu.

Neprehliadnite

NDS v stredu vo svojom stanovisku uviedla, že zisťuje, koľko z komisiou nariadených 7,8 milióna už taliansko-slovenskému združeniu uhradila v doterajších platbách. Diaľničiari sú presvedčení, že po rozhodnutí o všetkých nárokoch nebudú preplácať oni, ale naopak firmy vyhodené v marci zo staveniska diaľničného tunela.

Manažment spoločnosti Dúha sa v reakcii voči týmto predpokladom ostro ohradil. „V stanovisku objednávateľa sa nachádza veľa nepravdivých údajov alebo mylných stanovísk, veríme, že z dôvodu nedostatočného naštudovania rozhodnutia alebo jeho neporozumenia,“ píšu v odpovedi.

Dva výklady jedného dokumentu

Do nezávislej komisie navrhla každá zo strán jedného odborníka, na treťom sa zhodli. Ich aktuálne rozhodnutie má viac ako dvesto strán, podpísaní sú pod ním všetci traja členovia. Obsiahly odborný text v angličtine bol obom stranám sporu doručený tento týždeň v pondelok.

Tunel Višňové (minister dopravy Árpád Érsek, premiér Peter Pellegrini, predstaviteľ zhotoviteľa Alessandro Citterio)Zdroj: TASR

NDS v stredu v reakcii na zatiaľ nezverejnený dokument uvidela, že argumenty konzorcia o nepredvídateľnej geológii v tuneli komisári neuznali. „Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby komisia zamietla,“ uviedla v stanovisku Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Zhotovitelia sú naopak presvedčení, že komisia sa priklonila k ich argumentom a v rozhodnutí naopak viackrát vyčíta prílišný formalizmus a striktné výklady zmluvy zo strany objednávateľa a stavebného dozora. „Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti o tom, že nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli mal byť zamietnutý nie je pravdivé“, konštatuje manažment stavebnej firmy Dúha, z portfólia slovenského podnikateľa Miroslava Remetu.

Uznanie nepredvídateľnej geológie, ako aj s tým spojenej nadpráce, podľa zhotoviteľa dokazuje aj samotný pokyn na predbežný doplatok vo výške 7,8 milióna. Ten sa dokonca zrejme ešte navýši, keďže arbitri v rozhodnutí uviedli aj presný mechanizmus, akým majú zvyšnú časť nároku obe strany dopočítať. Stavebné združenie pôvodne od NDS žiadalo viac než 50 miliónov eur.

Kto komu čo zaplatí

NDS v stredu vo svojom stanovisku priznáva, že z dokumentu jej vyplýva povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi 7,8 milióna eur, aj to, že zvyšnú časť nároku majú strany spoločne dopočítať. „NDS teraz spolu so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy už v doterajších platbách zhotoviteľovi uhradila,“ uviedla M. Michalová. Že jej rozhodnutie finančne poškodí nepredpokladá. „Naopak, NDS od bývalého Zhotoviteľa bude požadovať desiatky miliónov eur,“ dodáva.

Diaľničiari si nárokujú napríklad úhradu pokuty vo výške 12 miliónov eur za to, že taliansko-slovenské združenie neprerazilo tunelové rúry v stanovených termínoch. O nárokoch NDS voči zhotoviteľovi pritom medzinárodná komisia ešte nerozhodovala.

Dúha takúto logiku odmieta. „Nie je pravdou, že by akúkoľvek časť zo sumy predbežnej položky priznanej komisiou zhotoviteľovi objednávateľ uhradil,“ uvádza vo svojom stanovisku. „Spoločnosť Dúha po dôkladnom naštudovaní tohto rozhodnutia medzinárodných expertov v prvom z množstva vzájomných nárokov v žiadnom prípade nepredpokladá, že by výsledkom celého rozhodovania Komisie pre riešenie sporov mal byť stav, že tým subjektom, ktorý pri konečnom zúčtovaní bude musieť doplácať bude Zhotoviteľ,“ dodáva stavebná firma.

Zdroj: TASR

Je podľa nej navyše zarážajúce, že NDS si chce riadne priznané plnenia kompenzovať prípadnými zmluvnými pokutami, o ktorých ešte komisia nerozhodla. Nárok NDS na zmluvné pokuty a nároku zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby aj posunu míľnikov sa komisia bude venovať v ďalšom procese rozhodovania.

Problematický stavebný dozor

Zdrojom celého problému podľa je spoločnosti Dúha to, že stavebný dozor už v procese výstavby tunela odmietol akceptovať akékoľvek argumenty o nepriaznivej geológii a stým spojeným navýšením nákladov za prácu.

Celý nárok vo výške viac než päťdesiat miliónov eur mal vzniknúť z dôvodu, že počas celého trvania zmluvného vzťahu nebolo zhotoviteľovi priznané ani euro nad rámec zmluvnej sumy. Bez ohľadu na rozdiel medzi realitou na stavenisku a informáciami uvedenými v súťažných podkladoch, na základe ktorých konzorcium svoju ponuku nacenilo.

Stavebný dozor na stavbe severnej diaľnice z Lietavskej Lúčky po Dubnú skalu, ktorej veľkú časť tvorí tunel Višňové, vykonávalo združenie SD Višňové na čele so šamorínskou spoločnosťou ESP Consult. Zmluvnou povinnosťou každého stavebného dozora je v zmysle zmluvných podmienok FIDIC o každom nároku spravodlivo rozhodnúť.

„Sme prekvapení, že objednávateľ zaujal práve takéto stanovisko a napriek rozhodnutiu medzinárodnej komisie pre riešenie sporov sa stavia na stranu stavebného dozora, ktorý sa práve týmito nárokmi zhotoviteľa odmietol zaoberať ako s nepreskúmateľnými,“ konštatuje manažment Dúhy.

  • Tlačiť
  • 3

Tagy diaľnice, doprava, Dúha, NDS, Višňové