Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Historici chceli viac dejepisu v školách aj kvôli Kotlebovi, minister im nevyhovel

08.12.2016, 15:45 | Lukáš Kvašňák | © 2016 News and Media Holding

Ministerstvo školstva odmieta zvýšiť počet vyučovacích hodín dejepisu na druhom stupni základných škôl aj napriek čoraz väčšej podpore extrémistických hnutí medzi mladými ľuďmi.

  • Tlačiť
  • 17

V tohtoročných parlamentných voľbách až 22 percent prvovoličov podporilo krajne pravicovú stranu Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Jej podpora medzi mladými pritom neklesá. Ako ukázala najnovšia štúdia Inštitútu pre verejné otázky, viac ako tretina Slovákov vo veku 18 až 39 sympatizuje s aktivitami, konkrétnymi krokmi, programom a hodnotami Kotlebovej ĽSNS. Samotný líder strany Marian Kotleba má medzi mladými pomerne vysokú podporu na úrovni tridsiatich percent, ktorá prevyšuje súčasnú podporu strany.

Najmenej dejepisu v EÚ

Aj vzhľadom na tieto trendy vyzvala Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) ministerstvo školstva, aby zvýšilo počet vyučovacích hodín dejepisu na druhom stupni základných škôl, v gymnáziách a odborných školách na dve hodiny týždenne.

Neprehliadnite

Ako uviedol predseda SHS pri SAV a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Rastislav Kožiak, počet hodín dejepisu na slovenských školách je najmenší v rámci Európskej únie a stále je tendencia tento počet znižovať. Napríklad v Maďarsku, Poľsku, Českej republike sa dejepis povinne dotuje dvomi hodinami týždenne v každom ročníku základnej školy.

„Učitelia sú v neustálom strese, že im čas v jednohodinovej dotácii týždenne ubehne skôr, než stihnú odučiť požadovaný učebný obsah. Potvrdzuje to aj školská prax, pri jednohodinovej dotácii týždenne v piatom až ôsmom ročníku reálne učitelia odučia 23 až 25 hodín z celkovej dotácie 33 vyučovacích hodín za školský rok,“ tvrdí R. Kožiak.

Problém z roku 2008

Problém vznikol v roku 2008, kedy vtedajší minister školstva Ján Mikolaj znížil dvojhodinovú dotáciu dejepisu na jednohodinovú, bez akejkoľvek konzultácie s odbornou verejnosťou. Nedostatok hodín zároveň podľa R. Kožiaka ohrozuje aj samotných učiteľov dejepisu, ktorým na školách nie sú riaditelia schopní vytvoriť dostatočné úväzky. Preto musia často učiť aj iné, nesúvisiace predmety bez príslušnej aprobácie. „Funguje to aj naopak, prevažne jedna hodina dejepisu sa jednoduchšie pridá na úväzku učiteľom iných aprobácií, a tým sa čoraz viac neúmerne zvyšuje neodborná výučba dejepisu,“ vysvetľuje R. Kožiak.

Ministerstvo školstva v odpovedi na výzvu SHS pri SAV uviedlo, že školy si môžu dejepis pridať v rámci voliteľných hodín. „Časová dotácia vyučovacieho predmetu dejepis stanovená v rámcových učebných plánov základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl je primeraná. Humanitné a spoločenské vedy sú v edukačnom procese vzhľadom na profiláciu školy rovnako dôležité, ako aj vedy prírodovedného charakteru, preto sa tvorcovia školského vzdelávacieho programu usilovali o ich proporcionálne vyváženie v rámcovom učebnom pláne,“ tvrdí rezort v školstva.

Chov koní namiesto dejepisu

R. Kožiak však argumentuje, že tieto voliteľné hodiny sa v najväčšej miere využívajú na posilnenie výučby cudzích jazykov, slovenského jazyka a matematiky, pričom sa len v minimálnej miere využívajú na zvyšovanie počtu hodín výučby dejepisu. „Navyše, aj na úkor tohto predmetu sa v rámci školskej „slobody“ narábania s disponibilnými hodinami vytvárajú doslova absurdné predmety, ako napríklad „Chov koní“ na jednej základnej škole,“ dodáva R. Kožiak.

  • Tlačiť
  • 17

Tagy Kotleba, mladí ľudia, školstvo