Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

J. Miškov sľubuje lepšie podmienky na podnikanie

22.12.2010, 12:20 | Jana Morháčová | © 2010 News and Media Holding

Minister chce zrušenie kolkov, úrady otvorené aj večer a založenie eseročky za jedno euro

 • Tlačiť
 • 1

Na založenie firmy (spoločnosti s ručením obmedzením) postačí len jedno euro, živnostenský list či iné listiny budú úrady vydávať aj po siedmej večer, namiesto kolkov zaplatia podnikatelia na úradoch kartou a každý nový zákon bude mať od momentu účinnosti aj záväzný výklad a bude jasný pol roka pred jeho účinnosťou.

Aj takéto zmeny chystá pre podnikateľov ministerstvo hospodárstva. Šéf rezortu Juraj Miškov (SaS) si za novoročné predsavzatie stanovil 25 úloh, ktoré majú v najbližších rokoch naplniť predstavy vlády Ivety Radičovej o zlepšení podnikateľského prostredia. Materiál poslalo ministerstvo na pripomienkové konanie.

,,Ide o 25 opatrení, od ktorých si sľubujeme odstránenie najmä najnegatívnejšie vnímaných prekážok či povinností podnikania. Zhodnotenie možnosti ich zavedenia má byť pripravené zväčša do marca budúceho roka,“ uviedol Róbert Merva, hovorca rezortu hospodárstva.

Jedným z opatrení je napríklad zníženie základného imania na založenie s.r.o. zo súčasných päťtisíc eur na symbolické jedno euro. ,,Už v súčasnosti sa povinná suma dá obísť, preto to považujeme za zbytočnú prekážku vzniku podnikateľských spoločností,“ doplnil R. Merva.

Nový inštitút

Presný záväzok rezortu na odbremenenie podnikateľov znie: znížiť administratívne bariéry o viac ako 25 percent. ,,Sme schopní takéto zníženie zmerať, pretože  mnohé nevyhnutné úkony sa vyjadrujú dĺžkou trvania v  čase,“ uviedol R. Merva. Spomínané percento zníženia by sa malo dotýkať 12 najdôležitejších zákonov, ktoré určujú najmä daňové a odvodové zaťaženie firiem.

Súčasne pri každom novom zákone sa bude posudzovať, ako veľmi zaťažuje podnikateľov. Preto si minister J. Miškov zakladá pri ministerstve Inštitút podnikateľského prostredia. ,,Zamestnáme päť až šesť analytikov, ktorí budú v rámci doložky vplyvov riešiť, či a ako nová legislatíva zasahuje podnikateľské prostredie. Chceme to brať vážne, rovnako, ako ministerstvo financií prostredníctvom Inštitútu finančnej politiky posudzuje vplyv jednotlivých zákonov na verejné financie,“ vysvetlil R. Merva.

Dlhšie hodiny na úradoch a zrušenie kolkov

Úrady by podľa zámerov ministerstva mali mať aspoň jeden deň v týždni otvorené aj popoludní a večer. ,,Chcem to presadiť, aby sa dalo jasne vyskúšať, či je dopyt po takýchto službách,“ uviedol R. Merva a dodal, že na príplatky zamestnancov nepôjde veľa peňazí, keďže sa budú týkať len pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so stránkami.

Ďalším chystaným opatrením je posúdenie zrušenia či aspoň obmedzenia používania kolkov. Firmy aj občania za rôzne úkony, napríklad zmeny v katastri nehnuteľností či prepis auta, platia kolkami. Musia si ich však vopred zakúpiť na pošte. Podľa súčasnej legislatívy môžu síce úrady vyberať hotovosť, mnohé to však kvôli prácnosti a zodpovednosti odmietajú. ,,Riešením je bezhotovostná platba. Malo by byť normálne, že na úradoch sa platí bankovými kartami,“ doplnil R. Merva.

Spojenie daní a odvodov

Zavedenie inštitútu predbežne záväzného stanoviska má dať zase podnikateľom väčšiu právnu istotu. Nezriedka sa stáva, že podnikatelia žiadajú napríklad daňové úrady o výklad či metodické usmernenie k novému zákonu. Často ho ale získajú celé mesiace po termíne, ako zákon nadobudol účinnosť.

Predbežne záväzné stanovisko by malo dať výklad, čo nové pravidlo pre život firmy znamená. Aby pri nejednoznačných formuláciách zákona nevznikali podnikateľom problémy napríklad následne po návšteve daňových kontrolórov. Rezort chce súčasne dosiahnuť, aby mali podnikatelia na zásadné zmeny napríklad v daniach či odvodoch minimálne pol roka čas na prípravu.

Najviac očakávanou agendou zo strany podnikateľov je však spájanie daňovej a odvodovej agendy a zjednodušenie ich platenia. Ministerstvo hospodárstva viedlo predbežné debaty s rezortom financií, o možnosti zvýšiť hranicu, od ktorej platí povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. V súčasnosti platia preddavky fyzické či  právnické osoby, ak ich posledná daň presiahla 1 659,70 eura.

Vylepšenie imidžu v zahraničí

Zmenami chce J. Miškov zlepšiť postavenie Slovenska minimálne v troch kategóriách hodnotených v správe Svetovej banky „Doing Business“, ktorá bude mapovať situáciu v takmer 200 krajinách v období od júna 2010 do mája 2011.

Svetová banka hodnotí celkovo deväť charakteristík podnikania, napríklad koľko trvá založenie či zrušenie firmy, aké sú daňové podmienky, či koľko trvá registrovanie nehnuteľností. Rezort si od zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku „Doing Business“ vo viac ako troch kategóriách sľubuje zaradenie medzi 10 krajín, v ktorých sa najviac zlepšilo podnikateľské prostredie. ,,Ak by sa Slovensko dostalo medzi 10 skokanov roka, malo by to citeľne pozitívny vplyv na vnímanie krajiny v očiach investorov,“ spresnil R. Merva.

Najdôležitejšie z 25 úloh na vylepšenie podnikateľského prostredia

 • urýchliť reformu daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov (UNITAS I a II)
 • zavedenie jednotných úradných hodín na celoslovenských úradoch s povinnosťou dňa so skorým začiatkom a dňa s predĺženým koncom úradných hodín
 • spojiť registre živnostenských úradov a obchodných registrov
 • znížiť základné imania s. r. o. na jedno euro
 • vytvoriť inštitút jednej živnosti pre všetky voľné živnosti (registrácia oznamovaním)
 • rozšíriť služby Jednotných kontaktných miest
 • navrhnúť zjednodušené stavebné konania pre stavby menšieho rozsahu
 • zmeniť zákonník práce tak, aby sa dosiahla väčšia flexibilita zamestnávateľom
 • lepšie prepájanie podnikov so strednými a vysokými školami,
 • zvážiť zavedenie inštitútu predbežne záväzného stanoviska pre vybrané úrady a zákony
 • zaviesť zásadu pre novelizovanie podstatných zákonov len raz ročne (najmä daňové, odvodové zákony)
Hodnotenie podnikania v SR podľa Svetovej Banky

umiestnenie SR    v rebríčku

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kvalita podnikateľského prostredia

41

40

42

32

36

34

Začatie podnikania

68

64

66

72

64

54

Získanie stavebného povolenia

56

56

56

-

-

-

Registrácia nehnuteľností

9

9

11

5

5

4

Dostupnosť úverových zdrojov

15

14

15

7

12

13

Ochrana investorov

109

108

109

98

96

114

Daňové povinnosti firiem

122

120

120

122

120

109

Cezhraničné obchodovanie

102

116

113

90

78

79

Vymáhateľnosť zmlúv

71

70

61

50

55

58

Ukončenie podnikania

33

39

39

36

33

48

Foto na titulke - SITA / Ľudovít Vaniher

 • Tlačiť
 • 1

Tagy podnikateľské prostredie