Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Jevgenij V. Dod: Nechceme v Mochovciach stavať pomník

01.06.2004, 14:08 | Juraj Janoška | © 2004 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

avimochovce.jpg

Bratislavu minulý týždeň navštívilo vrcholové vedenie ruskej spoločnosti Inter RAO JES, uchádzača o 66-percentný podiel v Slovenských elektrárňach (SE).

Firmu si v pomere 60:40 delia pološtátny koncern RAO JES a plne štátny Rosenergoatom, ktorí kontrolujú výrobu elektriny v Rusku. Inter RAO JES zabezpečuje zahraničný obchod s elektrinou a riadenie aktív mimo Ruska.

V koloároch sa dávnejšie hovorí, že súboj o SE sa odohrá medzi českým ČEZ a Inter RAO JES. Cielená komunikácia Ministerstva hospodárstva SR na čele s Pavlom Ruskom síce formálne podmienky tendra nemení, ale investorom naznačila, aké ponuky budú vo výbere preferované. Česi a Rusi na túto hru pristali.

Vedenie ČEZ navštevuje v posledných mesiacoch Slovensko až veľmi často. Rokovania na politickej úrovni, prezentácie na konferenciách, stretnutia s novinármi... Nezaspal trochu ruský záujemca?

O privatizácii SE diskutujeme veľmi aktívne už viac ako osem mesiacov. Naši odborníci tu strávili dva mesiace, urobili dôkladný due dilligence a pripravili pre nás všetky podklady.

Takže ste do Bratislavy prišli rozhodnutí, že SE chcete. Prezentovali ste len spoločnosť alebo boli už náznaky ponuky?

Bola to rýdzo prezentácia našej firmy. No povedali sme i to, prečo sme lepší ako konkurencia. A pýtali sme sa privatizačnej komisie to, na čo sme nezískali počas due dilligence odpovede.

A to?

Išlo hlavne o strategické otázky súvisiace s prístupom štátu v oblasti rozvoja energetiky – otázniky a termíny prijatia zákona o energetike, zmeny a záväzky vyplývajúce zo vstupu do EÚ. Predovšetkým to však boli otázky súvisiace s atómovou energetikou – hlavne vo veci odstavenia dvoch blokov elektrárne V-1 v Bohuniciach a dostavby dvoch blokov Mochoviec.

12_Dod1.jpg

Predseda predstavenstva Andrei Rappoport v Bratislave naznačil, že Inter RAO JES sa bude usilovať zmeniť smerovanie V-1. Myslel tým lobing za prehodnotenie zmlúv s EÚ?

Nepovedal to doslova, sedel som vedľa neho. Možno boli jeho slová nesprávne vyložené. Renegociácia je nad rámec našich kompetencií a je to výsostne otázka vzťahov medzi SR a EÚ. Len sme zdôraznili, že z hľadiska technických noriem, ako aj ekologických požiadaviek je táto elektráreň schopná naďalej pracovať.

Pripomenuli sme skutočnosť, že v súvislosti s nárastom cien neobnoviteľných zdrojov energie ako plyn, mazut či uhlie je aj z ekonomického hľadiska výhodné v prevádzkovaní elektrárne pokračovať.

Je tu aj ďalší argument: pozorujeme stály nárast dopytu po elektrine i jej spotreby, pričom ten sa nekompenzuje uvádzaním nových kapacít do prevádzky. A myslíme si, že pre SE dáva ekonomický zmysel, aby ostala spoločnosťou, ktorá má nadbytok elektriny.

Bez ohľadu na to, že minister Pavol Rusko naznačil úmysly renegociácie zmluvy o odstavení V-1, ruský investor ju v cenovej ponuke zrejme ocení tak, akoby termín predčasného odstavenia platil...

Presne tak.

ČEZ, ako aj Inter RAO JES sa zhodne a otvorene vyjadrili proti rozhodnutiu odstaviť V-1 a pre dostavbu EMO 3, 4. Ako vás na tieto vyjadrenia motivoval svojimi výrokmi minister P. Rusko?

Náš postoj je založený výslovne na hlbokom presvedčení, ktoré je zasa postavené na analýze ďalšieho vývoja trhu. Teda považujeme to za ekonomicky výhodné, máme o to záujem a zároveň jasnú predstavu o zdrojoch financovania tohto veľkého projektu.

A chcete dať zarobiť aj ďalším ruským firmám...

Keďže vyše polovica akcií RAO JES a sto percent akcií Rosenergoatomu patrí ruskému štátu, je to v záujme Ruska, teda aj našich dodávateľských organizácií – či už ide o stavebné firmy, výrobcov jadrového paliva alebo Rusmi vlastnenú Škodu JS – atómovú časť Škody Plzeň.

Ruské vstupy by mohli v EÚ vyvolať nevôľu...

V hlavných technických uzloch elektrárne pôjde o európske technológie. No pri primárnej bezpečnosti bude hlavným subdodávateľom Škoda Plzeň. V oblasti jadrového cyklu vrátane palivového pôjde o ruské technológie.

    12_Dod4.jpg

    Jevgenij V. Dod (31) vyštudoval Vysokú školu letectva S. Ordžonikidzeho v odbore Ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Ďalšie vzdelanie získal na Moskovskej nadačno–bankovej medzinárodnej škole a Akadémii riadenia Prezidenta Ruska. V rokoch 1993 – 1995 zastával funkciu hlavného ekonóma v moskovskej banke Promradtechbank, potom viedol oddelenie v spoločnosti Jukos-Inves, dcérskej firme ropného koncernu. V rokoch 1996-1999 bol zástupcom generálneho riaditeľa spoločnosti Nordgaz, člena holdingu Gazprom. V roku 1999 prišiel do RAO JES, kde zastával funkciu zástupcu vedúceho divízie exportu. Od roku 2000 je na čele Inter RAO JES.

Ministerstvo financií jasne povedalo, že dostavba Mochoviec sa musí obísť bez garancií štátu. Uvedomujete si tento fakt?

Sme si vedomí toho, že nebudú žiadne štátne záruky, a prezentovali sme to aj vláde. Ani ich nepotrebujeme. Jediné, čo potrebujeme, je garancia, že ak sa táto elektráreň dostavia, bude fungovať. Nechceme stavať pomník. Rokovania s EÚ sú výsadou vlády. Chceme teda záruky, nie však finančné.

V treťom a štvrtom bloku Mochoviec sa preinvestovalo zatiaľ takmer 19 miliárd korún. Viac ako investícia sa táto suma zvykne označovať ako uviaznutý náklad...

Samozrejme, tieto náklady budú v projekte zohľadnené, a z uviaznutých nákladov sa premenia na pracujúci kapitál.

Aká veľká časť z investovaných prostriedkov?

Poviem to takto. Poznáte štúdiu Deloitte & Touche, podľa ktorej treba na dostavbu ešte zhruba pol druha miliardy dolárov...

A koľko je to podľa Inter RAO?

Menej. Samozrejme, každý projekt môžu ohroziť nadmerné regulačné predpisy, napríklad pri ochrane životného prostredia... Ale ak by sme vec brali staticky a nepredpokladali zmeny legislatívy, myslíme si, že by to bolo menej ako prezentovaná suma.

Takže nepoviete, akou plusovou hodnotou oceníte rozostavané bloky v cenovej ponuke...

Ako zohľadníme hodnotu blokov v ponuke, poviem až po tendri.

Ak tak urobia aj Česi, je to v prospech privatizačného výnosu. Lenže SE potrebujú od investora viac ako dostavbu Mochoviec...

Ako RAO JES sa považujeme za najväčšiu svetovú globálnu energetickú spoločnosť. A sme si vedomí toho, že nikto okrem nás nevie spravovať obdobné štruktúry v takom rozsahu a navyše okrem nás nik nemá záujem o aktívny rozvoj projektu SE.

12_Dod3.jpg

To je odvážne tvrdenie. Minimálne ČEZ by mohol namietať....

Lenže RAO JES nie je na tomto trhu pre SE konkurenciou. My obchodujeme len v Nordpoole [škandinávsky trh] a máme záujem byť aj na tomto trhu.

Najlepší investor pre SE je ten, ktorý posilní obchodnú aktivitu. Prinesie RAO JES elektrárňam viac obchodu? Alebo elektrárne prinesú skôr obchod hlavne vám...

Máme záujem o rozvoj odbytu i zachovanie kontroly nad slovenským trhom.

Hovorí sa, že trh de facto kontrolujú rozvodné podniky, a liberalizácia im otvára ďalšie možnosti dovozu.

Áno, je a bude možné doviezť. Hlavný cieľ SE je nestratiť domácich odberateľov a zabezpečiť také vlastné náklady elektriny, aby bola konkurencieschopná na domácom aj vonkajšom trhu. Ak by sme SE získali, budeme sa v tomto súboji stretávať práve s ČEZ. Je prirodzeným konkurentom SE. Sú to dve štruktúry s nadbytkom výroby, ktoré obchodujú na tom istom trhu.

Udržať podiely na trhoch je jedna vec, ich rast už bude ťažší...

Tiež máme záujem, aby sa zvyšoval odbyt elektriny SE na trhoch, kde je jej nedostatok. A zároveň by sme chceli pomocou SE rozvíjať náš existujúci európsky obchod a využívať možnosti swapových obchodov na Nordpoole a na Balkáne.

Prenosové kapacity na deficitný juh sú obmedzené.

Je to otázka hľadania efektívnosti. Ak by sme stavali nové bloky, budú mať SE aj po odstavení Bohuníc nadbytok elektriny. Je viac možností jej exportu – napríklad zaujímavý je smer na Rumunsko. Obchodovanie je náš chlebík. Myslíme si, že by sme prebytky dokázali optimalizovať a tým boli ďalším prínosom pre SE.

Ak tvrdíte, že v obchode prinesiete synergie väčšie ako ČEZ, v prevádzke a technike je to opak. ČEZ aj SE boli projektované ako jedna sústava. Ich opätovné spojenie môže priniesť vysokú efektívnosť. Je to viac, ako dá RAO JES.

Nebolo by vhodné, keby som sa vyjadroval k ponuke ČEZ. Sme kolegovia aj ľudsky, aj pracovne. Otázku výhodnosti by mala posúdiť slovenská vláda. Fakt, že nemôžeme ponúknuť tento synergický technický efekt, hovorí v prospech toho, že budeme chcieť ešte viac rozvíjať infraštruktúru aj samy SE.

RAO JES je partnerom SE v deblokáciách. Je možnosť, že by synergie išli aj do nákupu paliva, riešenia jadrového odpadu. Ruská firma vie s ruskými firmami dohodnúť výhodné podmienky...

Navrhoval by som, aby sme tieto úvahy prediskutovali po tom, ako získame alebo nezískame SE. Ale páči sa mi, že dokážete v týchto otázkach prognózovať.

Ďalšie synergie by mali byť finančné – ČEZ aj RAO JES prezentujú silnú finančnú základňu. Rating ČEZ je lepší ako RAO JES, tam je jeho silná stránka. RAO zasa môže získať väčší balík financií.

Rating RAO JES je ohraničený ratingom Ruska. Vyšší nemôže byť.

SE sú vysoko zadlžené. Aktuálna finančná reštrukturalizácia tento problém úplne nerieši, skôr dlhy posúva do lepších podmienok a dlhšej splatnosti. Priniesli by Rusi v tomto smere zlepšenie?

Myslím si, že súčasné vedenie SE správne chápe otázku reštrukturalizácie a podľa jeho odhadov by ju mali vyriešiť bez potreby dodatočných kapitálových injekcií. Ak však vznikne potreba ďalších finančných prostriedkov, budeme o tom uvažovať operatívne.

Hovorí sa, že v SE by uprednostnili radšej RAO JES ako ČEZ. Prečo?

Nemôžem sa k tomu vyjadriť. Dnes sme videli najvyššie vedenie prvýkrát.

Špekulujme. Manažéri SE sú politickí nominanti, na dianie vo firme vplývajú záujmové skupiny. RAO JES slovenské prostredie nepozná, zrejme by musel staviť na domácich manažérov. ČEZ má lepší prehľad...

Je zrejme pravda, že nemáme taký prehľad o firme ako ČEZ. Ale chcel by som vás ubezpečiť, že máme veľké skúsenosti zo spravovania podobných spoločností a veľmi rýchlo si vysvetlíme situáciu a ujasníme, kto je čoho hodný.

RAO JES prezentuje Inter RAO JES ako svoju predĺženú ruku na európskych trhoch. Sám RAO JES je však v procese reštrukturalizácie, v ruských médiách odzneli špekulácie, že zahraničné aktivity môžu skončiť pod kontrolou štátu.

Pred dvoma týždňami zasadalo predstavenstvo RAO JES, ktoré okrem iného hovorilo o ďalšom osude našich zahraničných aktív. Bolo rozhodnuté, že akcie Inter RAO zostanú v rukách holdingu RAO JES. Predpokladá, že vlastnícke vzťahy sa nezmenia. Teda kontrolný balík ostane v rukách štátu.

V Inter RAO je podiel štátu ešte silnejší ako v samom RAO JES. Treba brať do úvahy, ako sa k tomu postaví západná Európa – SE sa dostanú pod kontrolu Kremľa.

Chcem zdôrazniť, že ruský štát nepovažuje akvizície v zahraničí za nástroj realizácie politických vplyvov, sú to rýdzo obchodné rozhodnutia RAO JES a Rosenergoatomu.

Ale napriek tomu je politické vnímanie nevyspytateľné...

Slovensko si v SE ponechá 34 percent, žiadne rozhodnutie, ktoré by išlo proti jeho záujmom, nie je možné. Navyše, my tých 66 percent hodláme získať nie samostatne, ale spolu so západným partnerom.

RAO JES nie je natoľko silný, že by SE zvládol bez partnera?

Nejde o financie. Potrebujeme partnera, aby sme trochu zastreli oči EÚ. Sme si dobre vedomí toho, že ruský kapitál sa v únii vníma veľmi opatrne a s rezervou. Bude to teda skôr politický partner. Z finančného hľadiska sme na SE pripravení. Ale myslím si, že ak pôjdeme so spoločnosťou z krajiny EÚ, máme väčšiu záruku víťazstva.

Ak by vaším partnerom bol niekto z uchádzačov, napríklad nemecký E.on či rakúsky Verbund, tí si nemôžu dovoliť kupovať jadrové aktíva. Naznačujete tým možnosť následného delenia SE. Vy si zoberiete jadro, partner vodu...

O tom by bolo predčasné hovoriť. Jeden partner na tom môže trvať, druhý nemusí, je to otázka diskusií.

Enel je tretím uchádzačom, ktorý potvrdil záujem o SE ako celok. Do tendra však pristúpil neskoro, takže v súlade s podmienkami by sa nemohol o elektrárne uchádzať sám, iba ako člen konzorcia. Je váš možný partner Enel?

Nepoviem viac, ako som už povedal.

Foto – Miro Nôta

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)