Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Najčudnejšie očakávania absolventov vysokých škôl, s ktorými sa firmy stretli

18.10.2017, 23:21 | ČTK

Nahovárajú kolegov, aby za peniaze spravili ich prácu, žiadajú platený rok na naučenie sa toho, čo majú vedieť zo školy a po roku chcú postúpiť na post manažéra. Požiadavky a očakávania čerstvých absolventov vedia firmy často prekvapiť.

  • Tlačiť
  • 21

Mnohí absolventi škôl pri prechode na trh práce zažívajú šok. Kto popri štúdiu nepracoval, môže naraziť na vyššie tempo či náročnejšie úlohy. Platí to však aj opačne. Ľudia z firiem často predpokladajú, že absolventi majú rovnaký prehľad o biznisovom svete a práci, ako oni sami. Ukazuje sa však, že mnohí študenti jednoducho prichádzajú zo sveta, kde mali úplne iné záujmy a žili iný život. Keď napríklad kariérny vyhľadávač JobAngels robil prieskum medzi vysokoškolákmi, zistil, že mnohí z nich firmy jednoducho nepoznajú. Nepredstaviteľné? „Aj pri veľkých firmách typu Oracle alebo Asseco sme zaznamenali v prieskume nepoznanosť od 10 do 45 percent a to aj medzi študentmi IT,“ hovorí spoluzakladateľ JobAngels Andrej Winter. V zásade podľa neho platí, že ak firma nepredáva konečnému spotrebiteľovi ako Google, Eset či Tatra banka, tak ju pozná málo mladých ľudí. Prieskum na poltisícke študentov skúmal ako vnímajú zamestnávateľskú reputáciu firiem.

Náraz na realitu

Platí to aj v otázke nástupného platu? Často sa hovorí, že absolventi žiadajú priveľa a nepoznajú svoju cenu pre zamestnávateľa. TREND sa na to pýtal firiem. Oslovili sme zhruba dvadsať spoločností, či majú mladí uchádzači o prácu vyššie nároky na mzdu na pozícii, o ktorú prejavili záujem. Odpovede je možné rozdeliť na tri rovnako veľké skupiny – áno, nie a – ako ktorí.

„Absolventi bez skúseností majú často nereálne nielen platové očakávania, ale celkovo očakávania na prácu, jej náplň, výkon, návyky,“ hovorí napríklad Júlia Jurčíková, riaditeľka ľudských zdrojov v Poštovej banke. „Majú mimoriadne očakávania a požiadavky na pohyblivú pracovnú dobu, služobný mobil či riadiacu funkciu, no ich nároky sú v nepomere ku schopnostiam, kompetenciám a skúsenostiam, ktorými disponujú,“ dodáva za štátne Železnice SR hovorkyňa Martina Pavliková. Aj senior manažérka ľudských zdrojov Martina Kováčová z adidas International prízvukuje, že „platové očakávania absolventov sú zvyčajne o niečo vyššie, avšak po otvorenej komunikácii, predstavení spoločnosti a našich očakávaní aj v tejto otázke zväčša nájdeme zhodu“.

Sú pripravení

Šéfovia ľudských zdrojov v Sygicu či GSK Slovensko zase tvrdia, že sa s prehnanými nárokmi stretávajú výnimočne, podľa personalistov z centra zdieľaných služieb BASF Slovensko platové očakávania absolventov zvyčajne nejdú nad trhové ceny. No a zvyšná tretina personalistov, napríklad tí z IBM Slovensko hovorí, že paušalizovať sa nedá. „Je to veľmi individuálne. Absolventi, ktorí si pozerajú platové prieskumy, majú očakávania veľmi blízke realite,“ hovorí Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje zo skalického závodu na výrobu vykurovacích zariadení Protherm Production.

A čo hovoria veľké čísla? Plošné štatistiky má k dispozícii najväčší pracovný portál Profesia. Vlani podľa ich dát očakávali absolventi vysokých škôl 957 eur mesačne, o 15 až 150 eur viac ako tento rok dávajú absolventom firmy v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského.

         

           

         

         

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

         

       

   

Platové očakávania absolventov vysokých škôl
(priemerný očakávaný nástupný plat absolventa vysokej školy za rok 2016)
vysoká škola plat v EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1092
Ekonomická univerzita v Bratislave 1001
Univerzita Komenského v Bratislave 993
Žilinská univerzita v Žiline 980
celoslovenský priemer 957
Technická univerzita v Košiciach 950
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 939
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 929
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 910
Technická univerzita vo Zvolene 900
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 866
Prameň: Profesia.sk, údaje zo životopisov

         

           

         

         

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

           

         

         

           

         

       

   

Nástupné platy absolventov
(plat 25-ročného s VŠ vzdelaním 2. stupňa s menej ako ročnou praxou)
kraj plat v EUR
Bratislavský 1111
Trnavský 942
Trenčiansky 900
Žilinský 875
Košický 872
Nitriansky 848
Banskobystrický 814
Prešovský 810
priemerný plat VŠ vzdelaného človeka 1187
Prameň: Platy.sk, IIIQ 2017

Ide však o spriemerované údaje. Sú v nich zmiešané platy z veľkých aj malých firiem, high-tech aj výrobných a na druhej strane príjmové predstavy študentov zo všetkých škôl. Od absolventov pedagogiky na Trnavskej univerzite, ktorí očakávajú 667 eur po „matfyzákov“ z Univerzity Komenského, ktorí by chceli pri nástupe 1336 eur.

Nároky stúpajú

Ťažko spochybniteľný je však trend – ten hovorí, že očakávania absolventov medziročne narástli o 17 eur, takmer dvojnásobne v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Za posledné dva roky výrazne stúpli očakávania absolventov stredných odborných škôl, najmä so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, či mechatroniku. Týka sa to mzdovej oblasti aj benefitov, flexibility pracovného času, príspevkov na dopravu, čiže celkových pracovných podmienok. Pri absolventoch vysokých škôl je situácia podobná,“ potvrdzuje riaditeľka náboru talentov Danica Cieślaková z technologickej spoločnosti Siemens. Firma to pripisuje expanzii automobilového priemyslu, ktorý najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji vyvolal nedostatok rôznych špecializácií.

„Vyššie očakávania zo strany absolventov súvisia aj s aktuálnym pracovným trhom, najmä v Bratislave. Firmy v konkurenčnom prostredí k sebe lákajú zamestnancov aj na vyššiu mzdu a absolventi spolu komunikujú a platy si medzi sebou porovnávajú,“ uzatvára hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.

  • Tlačiť
  • 21

Tagy absolventi, odliv mozgov, trh práce, vysoké školy