Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nečinnosť ÚVO zistili vo viac ako 70 konaniach

07.11.2018, 12:34 | TASR

Vo viac ako 70 konaniach bola zistená nečinnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii predseda ÚVO Miroslav Hlivák, ktorý zároveň v tejto súvislosti podal oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy

ÚVO

ÚVO podľa M. Hliváka eviduje neukončené konania, ktorých prešetrením poveril poradnú komisiu.

„Rozprávame sa o niekoľkých desiatkach, viac ako 70. Úrad v týchto dňoch pristúpi k ukončeniu týchto kontrol. Keďže ide o prípady, ktoré budú ukončené s výrazným časovým odstupom od ich začatia, je očakávateľné, že to vyvolá nevôľu účastníkov konania a záujem médií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na činnosť úradu a jeho vážnosť,“ ozrejmil.

Spisy boli podľa neho nájdené fyzicky na úrade. „Súčasťou viacerých týchto spisových materiálov boli aj pripravené návrhy rozhodnutí, ktoré sme zistili, že neboli odsúhlasené a neboli vydané,“ doplnil šéf ÚVO.

Zároveň skonštatoval, že prípady sa týkajú širokého spektra verejných obstarávateľov z radov samospráv aj štátnych subjektov. Najstaršie z neukončených konaní je z roku 2008, pričom prípady sa týkajú rokov 2012, 2013, ale siahajú aj do roku 2016.

Neprehliadnite

Na základe súhrnnej správy poradnej komisie z októbra prijal opatrenia na bezodkladné ukončenie ďalších nájdených posudzovaných prípadov. Komisia pritom naďalej vykonáva ďalšie úkony na úrade. Nemôže teda vylúčiť, že budú identifikované aj ďalšie neukončené konania.

V niektorých konaniach, ak úrad bude konštatovať porušenie zákona, už podľa M. Hliváka nebude môcť pristúpiť k uloženiu sankcie. V tejto súvislosti podal 26. apríla tohto roka oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu na GP a súčasne nariadil, aby sa pokračovalo v neukončených konaniach.

„29. 10. 2018 som podal na generálnu prokuratúru ďalší podnet na začatie trestného stíhania,“ dodal predseda úradu, podľa ktorého je prioritou, aby boli tieto správne konania ukončené v súlade so zákonom v čo najskoršom termíne.

V zmysle týchto zistení prijal M. Hlivák preventívne opatrenia na riešenie tejto situácie, konkretizovať ich však nechcel. „Zaviedli sme niekoľkostupňovú kontrolu výstupov úradu,“ načrtol šéf ÚVO jedno z opatrení.

Priblížil, že časť prípadov sa týka zamestnancov, ktorí už na úrade nepracujú. Zamestnanci, ktorí ešte na ÚVO pôsobia, sa budú podľa jeho slov posudzovať na základe výsledkov vyšetrovania.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy ÚVO