Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

NKÚ zistil veľké nedostatky v riadení štátnych podnikov agrorezortu

04.04.2018, 13:06 | SITA

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) preverovala systém riadenia a hospodárenia štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a poukázala na významné, v nejednom prípade systémové nedostatky v preverovaných oblastiach. Informovali o tom na stredajšom brífingu predseda NKÚ Karol Mitrík a generálny riaditeľ kancelárie predsedu úradu Ľubomír Andrassy.

  • Tlačiť
  • 0

Kontrolná akcia, ktorej súčasťou boli kontroly vykonané na MPRV SR a v štátnom podniku Hydromeliorácie, bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2017 na základe strategického plánu kontrolnej činnosti na roky 2015 až 2017.

„Kontrolovaným obdobím boli roky 2015, 2016 a súvisiace obdobia. MPRV SR je kapitolou s najväčším počtom štátnych podnikov v jeho zakladateľskej pôsobnosti v rámci SR. V pôsobnosti MPRV SR je osem štátnych podnikov s celkovou zostatkovou hodnotou zvereného majetku 1,02 mld. eur. Vzhľadom na to bolo hlavným cieľom kontrolnej akcie preveriť zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie ministerstva voči všetkým štátnym podnikom a hospodárenie vybraného štátneho podniku, ktorým boli Hydromeliorácie,“ ozrejmil dôvod kontroly K. Mitrík.

Na základe výsledkov kontroly sa veľkým problémom podľa Mitríka stal fakt, že činnosť gestorských sekcií na MPRV SR bola vo väčšine prípadov zameraná iba na formálne schvaľovanie dokumentov predložených štátnymi podnikmi.

„Sekcie nepreukázali činnosti súvisiace s analyzovaním a hodnotením hospodárenia štátnych podnikov, navyše dochádzalo k nedostatočnému metodickému riadeniu a usmerňovania štátnych podnikov,“ uviedol K. Mitrík.

Neprehliadnite

Nevýhodné kúpne ceny

Výsledky kontroly ďalej preukázali, že kontrolný systém zakladateľa nebol vôbec zameraný na kontroly plnenia cieľov štátnych podnikov a hodnotenie efektívnosti a účinnosti ich dosahovania, ani na kontroly efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom štátu.

Kontrola štátnych podnikov v pôsobnosti MPRV SR preukázala aj nedostatky v ich dozorných radách.

„Predmetom zasadaní dozorných rád štátnych podnikov bolo iba formálne prerokovanie a schválenie predložených dokumentov. Členovia si nesplnili ani povinnosti vyplývajúce dozornej rade zo zákona o štátnom podniku. NKÚ SR preto hodnotí ich činnosť v kontrolovanom období ako nedostatočnú,“ povedal Ľubomír Andrassy.

Rezort pôdohospodárstva v kontrolovanom období udelil štátnym podnikom podľa NKÚ celkom 312 predchádzajúcich súhlasov na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu. Vo väčšine prípadov bola v odôvodnení, prečo majetok štátu neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, uvedená len jednotná formulácia bez uvedenia objektívnych skutočností potrebných pre overenie tohto stavu.

NKÚ zistil, že uvedeným postupom ministerstvo odsúhlasilo predaj administratívnej budovy v Komárne a Michalovciach. NKÚ hodnotí predmetné predaje z pohľadu kúpnej ceny a ceny vyčíslenej v znaleckom posudku ako nevýhodné vo vzťahu k hospodárnemu nakladaniu s majetkom štátu.

Na základe poznatkov získaných kontrolou NKÚ rezortu pôdohospodárstva odporučil 19 opatrení na zlepšenie súčasnej situácie. V bodoch sa zameral najmä na sektor revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku, oblasť štátnych podnikov a činnosť dozornej rady, nakladanie s majetkom štátu a kontrolu v nich.

Predstavitelia NKÚ zároveň informovali, že zo strany kontrolovaných subjektov neboli vznesené proti zisteniam žiadne námietky a zaviazali sa prijať opatrenia a následne zaslať správu o splnení, resp. o ich plnení. Kontrolná akcia zameraná na hospodárenie štátnych podnikov v pôsobnosti MPRV SR bude pokračovať aj naďalej v priebehu roka 2018, avizuje NKÚ.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Karol Mitrík, ministerstvo pôdohospodárstva, NKÚ

Súvisiace články

Karol Mitrík: Na eurofondy sme upozorňovali premiéra už dávno

Karol Mitrík: Na eurofondy sme upozorňovali premiéra už dávno

Zle nastavené procesy, nekompetentní hodnotitelia, konflikty záujmov a podozrenia z korupcie. Všetky tieto veci NKÚ opakovane zisťuje pri kontrolách čerpania eurofondov. A politikov na problémy upozorňuje. Zmeny sa však nedejú 3

NKÚ: Kontaminovaný vzduch zabíja na Slovensku viac ako dopravné nehody

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, vyslovila s ním súhlas

Hypotéky lámu rekordy. Oplatí sa dlhšia fixácia už teraz alebo čakať na pokles?

Súd v Haagu opäť otočil. Akcionári Jukosu dostanú takmer 50 miliárd eur

Diskusia (0 reakcií)