Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nové cesty a diaľnice znižujú nezamestnanosť, naznačuje štúdia IFP

19.03.2018, 13:21 | SITA

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR (MF SR) vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Podľa štúdie výstavba rýchlostnej cesty R1 súvisí so znížením miery nezamestnanosti v tomto regióne. Počet nezamestnaných tam klesol po otvorení R1 o 5-tisíc osôb. Spustenie R1 tiež zatraktívnilo cestovný ruch v tejto oblasti.

  • Tlačiť
  • 2

Prípadová štúdia dopĺňa výsledky minuloročného komentáru IFP, podľa ktorého súvisí dostupnosť diaľnice alebo rýchlostnej cesty so znižovaním miery nezamestnanosti, a to o 0,9 až 1,6 percentuálneho bodu (p.b.).

Výstavba rýchlostnej cesty R1 priniesla zníženie miery nezamestnanosti v okolitých okresoch dokonca o jeden až tri p. b.. Výška vplyvu však závisí aj od kvality dostupného ľudského kapitálu a miery urbanizácie.

Na Slovensku ide o jediný prípad v nedávnej histórii, keď bol odovzdaný do užívania dlhší súvislý úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty (46 kilometrov v novembri 2011), zlepšujúci dostupnosť väčšieho regiónu.

Zníženie nezamestnanosti sa v období po dostavbe R1 koncentrovalo najmä v okresoch banskobystrického kraja, južne a východne od R1, čo však pozitívne ovplyvnilo región ako celok. Ďalšie vplyvy je vidieť v okresoch Šaľa, Galanta a Hlohovec. Tie mohli z dostavby R1 rovnako benefitovať, keďže sa na ich území nachádzajú väčšie priemyselné parky a z daného územia sa stal logistický uzol.

Neprehliadnite

Naopak, v okresoch Zvolen a Banská Bystrica bol efekt na nezamestnanosť minimálny, či dokonca opačný. To môže súvisieť aj s tým, že ide o aglomeráciu, kde sa vytvára dostatok pracovných miest pre vlastné obyvateľstvo aj bez existencie súvislej rýchlostnej cesty a kde bola miera nezamestnanosti nízka už pred dostavbou R1.

Efekt na nezamestnanosť je viditeľný aj na úrovni obcí. Po dostavaní R1 sa odtok nezamestnaných do zamestnania v bezprostrednom okolí R1 zvýšil.

Spustenie R1 zatraktívnilo aj cestovný ruch v regióne. Po dokončení a otvorení R1 sa zvýšil počet prenocovaní v dovolenkovom období najmä v turisticky atraktívnych regiónoch tejto oblasti a to o 25 až 70 percent v porovnaní s dlhodobým priemerom v hlavnom dovolenkovom období.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy diaľnica, IFP, nezamestnanosť, Slovensko, štúdia