Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

O štátny súhlas žiada ďalšia súkromná vysoká škola

29.06.2004, 11:16 | SITA

  • Tlačiť
  • 0

Na Slovensku by mala pribudnúť ďalšia, v poradí už štvrtá súkromná vysoká škola. O štátny súhlas na pôsobenie požiadala nezisková organizácia Bratislavská akademická spoločnosť, ktorá chce založiť Bratislavskú vysokú školu práva (BVŠP). Škola by mala začať s vyučovaním už od septembra, najskôr však musí vláda rozhodnúť o udelení súhlasu. Návrh na udelenie súhlasu dalo v utorok ministerstvo školstva na medzirezortné pripomienkové konanie.

Akreditačná komisia súhlasí so vznikom BVŠP. Podľa jej stanoviska je táto súkromná škola spôsobilá poskytovať príslušný bakalársky a magisterský študijný program v dennej aj externej forme štúdia práva.

Škola sa pritom chce zamerať na europeizáciu slovenského právneho poriadku, aby pripravila odborníkov v tomto smere. Základom štúdia teda bude medzinárodné a európske právo, ktoré by okrem slovenských pedagógov mali učiť aj zahraniční profesori z Rakúska, Nemecka, Česka a Ruska.

Garantom štúdia bude profesor Jaroslav Ivor, bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov. Druhým garantom je Jozef Beňa, ktorý by mal byť onedlho menovaný za profesora.

Od nového akademického roka chce BVŠP prijať 150 študentov na dennú formu štúdia a 250 na externú. Študovať môžu tri roky bakalársky študijný program a potom môžu absolvovať dvojročné magisterské štúdium.

Posudzovaní budú kreditovým systémom, pričom na absolvovanie jedného ročníka budú musieť získať 60 kreditov. BVŠP bude mať dvanásť katedier.

O štúdium na BVŠP sa môžu uchádzať záujemcovia so skončeným úplným stredným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním. Na školu budú prijímaní na základe testovej prijímacej skúšky a stručného informatívneho osobného pohovoru.

Náklady na prevádzku školy chcú zakladatelia získavať z vlastných príjmov, teda z finančných vkladov zakladateľov, zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom. Bratislavská akademická spoločnosť chce získavať prostriedky aj z darov, grantov a sponzorských príspevkov.

Stále sídlo škola zatiaľ nemá a ako sa uvádza v predloženom materiáli, sídliť bude v prenajatých priestoroch v širšom centre Bratislavy. V budúcnosti chce získať BVŠP vlastné priestory.

Od ďalšieho akademického roka by zakladatelia BVŠP chceli vytvoriť Bratislavskú univerzitu, ktorej súčasťou by bola aj nová fakulta európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Okrem toho uvažujú zakladatelia aj o založení fakulty informatiky a riadenia.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)