Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ocenili najlepší komunikačný dizajn

27.05.2016, 20:00 | Patrik Garaj | © 2016 News and Media Holding

Ak máte doma v knižnici knihu od spisovateľa Rudolfa Slobodu z vydavateľstva Slovart, vlastníte okrem kvalitnej literatúry aj najlepší slovenský komunikačný dizajn.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

dizajn

Grafický dizajnér Boris Meluš v piatok večer získal Národnú cenu za komunikačný dizajn práve za vizuálnu úpravu edície diel R. Slobodu. Presadil sa v konkurencii 134 prác, ktoré sa dostali do finále súťaže.

Boris Meluš - edícia kníh Rudolfa Slobodu.Zdroj: Boris Meluš

Prácu B. Meluša vyhodnotila medzinárodná porota ako „odvážny počin v kontexte súčasného knižného trhu na Slovensku“. Edíciu spája jednoduchý, no zároveň jasne čitateľný koncept, ktorý je postavený na použití výraznej typografie. Veľké písmové iniciály na obálkach jednotlivých vydaní nahrádzajú klasické riešenie s ilustráciou či fotografiou, čím knihy vizuálne vyčnievajú z pultovej ponuky. Dizajnér využíva aj zadnú stranu obalu kníh na prehľadné zobrazenie obsahu celej edície. Združujúcu jednofarebnosť obálok narúšajú a oživujú farebné variácie pevných väzieb kníh.

Boris Meluš - edícia kníh Rudolfa Slobodu.Zdroj: Boris Meluš

Druhé hlavné ocenenie – Národnú cenu za experimentálny dizajn – získala štvorica autorov Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko a Marián Lucký. Ich projekt Balustráda na Farských schodoch v Žiline je príkladom využitia grafického dizajnu vo verejnom priestore. Klientom bola v tomto prípade Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a cieľom je priblíženie mesta Žilina a jeho okolia obyvateľom a návštevníkom. Slúži na to variovateľná kovová typografia (autor písma je Ondrej Jób), ktorá komunikuje rôzne číselné údaje, týkajúce sa mesta a regiónu. Význam veľkých cifier, ktoré je možné vidieť z väčšej vzdialenosti, sa roztvorí až po priblížení sa k inštalácii, kde je umiestnený popisok v menšej typografii.

Balustráda na Farských schodoch v Žiline.Zdroj: NCD

Balustráda na Farských schodoch v Žiline.Zdroj: NCD

Tretie hlavné ocenenie – Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský dizajn získal grafický dizajnér a typograf Samuel Čarnoký za svoju dizertačnú prácu s názvom Súčasná tvorba písma na Slovensku (Dizajn textovej rodiny písma). Práca, ktorá vznikla na Fakulte umení TU v Košiciach, kombinuje teoretickú a praktickú polohu tvorby písma. S. Čarnoký jednak mapuje súčasnú scénu tvorby písma na Slovensku a v praktickej časti predstavuje vlastné skúsenosti pri tvorbe autorského písma Inka, v ktorom je aj celá práca vysádzaná.

Samuel Čarnoký - Súčasná tvorba písma na Slovensku.Zdroj: Samo Čarnoký

Samuel Čarnoký - písmo Inka.Zdroj: Samo Čarnoký

Porota ďalej udelila dve Ceny za komunikačný dizajn. Prvým oceneným je grafický dizajnér Martin Mistrík, ktorý cenu získal za knihu Cvernovka. Podobne ako pri S. Čarnokom ide o výnimočné prepojenie obsahu a vizuálneho spracovania. Kniha sa venuje bývalej cvernovej továrni v Bratislave, ktorá sa v posledných rokoch stala domicilom kreatívnej scény. Obsahovo sa publikácia venuje histórii budovy a zároveň zachytáva novú funkciu využitia cez príbehy ľudí, ktorí v nej našli pracovné miesto – dizajnéri, architekti, fotografi a v poslednej dobe aj profesionálne firmy. Vizuálne prepracovaná publikácia je zároveň pamäťovou stopou obdobia, ktoré sa nastupujúcou zmenou funkcie objektu a odchodom jej nájomníkov momentálne končí.

Martin Mistrík - publikácia Cvernovka.Zdroj: Martin Mistrík

Martin Mistrík - publikácia Cvernovka.Zdroj: Martin Mistrík

Druhú Cenu za komunikačný dizajn získalo pražské štúdio Oficina za koncept televízneho identu programových služieb RTVS – kanálov Jednotky a Dvojky. Porotu riešenie zaujalo „spôsobom, akým autori dokázali pracovať s existujúcim logom inštitúcie. Prisvojili si jeho minimálnu časť (dvojbodku) a hravým, kreatívnym spôsobom z nej vyťažili maximálny efekt.“ Koncept identu Jednotky a Dvojky je príkladom vstupu grafického dizajnu do elektronických (verejnoprávnych) médií a teda miestom najväčšieho možného zásahu publika.

Oficina - ident Jednotky a Dvojky.Zdroj: Oficina

Oficina - ident Jednotky a Dvojky.Zdroj: Oficina

Špeciálnu Cenu poroty si odniesli Veronika Obertová a Michaela Čopíková alias Ové Pictures. Porotu zaujala invenčná práca autoriek naprieč rôznymi médiami a formátmi, ako animovaný film, ilustrácia, reklama, plagát, vizuálna identita, 3D práca s papierom či textilný dizajn.

Ové Pictures - obálka knihy, plagát k filmu Nina.Zdroj: Ové Pictures

Ové Pictures - z kampane pre VW.Zdroj: Ové Pictures

Cenu Ministra kultúry SR za prínos pre rozvoj komunikačného dizajnu na Slovensku a v zahraničí – čiže akýsi vstup do „siene slávy“ – získal typograf a grafický dizajnér Peter Biľak. Hoci vekovo stále veľmi vzdialený od kategórie cien „za celoživotné dielo“, P. Biľak výrazne ovplyvňuje nielen domácu ale aj medzinárodnú scénu. Jeho hlavným stanom je spoločnosť Typotheque, sídliaca v Holandsku, ktorá produkuje písma. Je spolutvorcom aplikácie Fontstand, ktorá umožňuje nový spôsob licencovania písiem. Vydáva časopis Work That Work, ktorý sa obsahovo zameriava na prejavy dizajnu v bežnom živote ľudí. Najnovšie bolo jeho písmo History použité v koncepte nového brandingu Slovenska (Good Idea Slovakia).

Peter Biľak - aplikácia Fontstand.Zdroj: Peter Biľak

Peter Biľak - časopis Works That Work.Zdroj: Peter Biľak

Cenu novinárov získal multimediálny projekt LookBook Jána Šicka, ktorý vznikol pre Slovak Fashion Council. Ide o novú formu prezentácie odevného dizajnu, ktorý v sebe spája tlačený a premietaný obraz.

Ján Šicko - interaktívna kniha LookBook.Zdroj: Ján Šicko

Ján Šicko - interaktívna kniha LookBook.Zdroj: Ján Šicko

Do portfólia odovzdávaných cien patrí aj Cena Ministra hospodárstva SR, no šéf rezortu sa rozhodol ju neudeliť (čím využil možnosť štatútu súťaže). Porota napriek tomu zverejnila nominácie na túto cenu, ktoré vzišli z odporúčania odbornej obce. Prvým nominantom je Slovenská národná galéria, ktorá nomináciu získala na základe cieleného budovania vizuálnej identity a komunikácie s publikom, ktorá vzniká v spolupráci s internými grafickými dizajnérmi (Pavlína Morháčová a Braňo Matis). Druhým nominantom je spoločnosť Artforum, ktorá sa popri predaji kníh vyprofilovala na vydavateľstvo. Pri knižnej tvorbe výrazne dbá na vizuálne spracovanie a spolupracuje s grafickými dizajnérmi a ilustrátormi.

Národná cena za komunikačný dizajn sa v tomto roku udeľuje samostatne po prvý krát. Doteraz sa pod hlavičkou Národnej ceny za dizajn udeľovali ocenenia tak pre produktový ako aj pre grafický dizajn. Výstava všetkých 134 prác, ktoré boli porotou vybraté do finále, je verejnosti prístupná v galérii Satelit až do 10. júla.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy dizajn

Diskusia (0 reakcií)