Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Parlament schválil liekovú reformu

13.09.2011, 12:33 | TASR | SITA

Lekári budú predpisovať účinné látky, obnovujú sa vernostné systémy (Aktualizované)

  • Tlačiť
  • 1

Aktualizované o 13.9.2011 o 15:51 o informáciu, že novely podporila aj SNS

Spôsob predpisovania liekov by sa mal na Slovensku od decembra tohto roku zmeniť. Lekári budú môcť aj naďalej napísať na recept konkrétny názov lieku, zároveň však budú musieť uviesť aj účinnú látku, pričom povinnosťou lekárnika bude vydať najlacnejší liek. V prípade medicínskych dôvodov bude môcť lekár zakázať výdaj náhradného generického lieku. Vyplýva to z nového zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý dnes schválil parlament. Zmena sa má dotknúť asi 40 percent liekov. Ministerstvo zdravotníctva od tohto kroku očakáva úsporu pre pacientov takmer 50 miliónov eur na doplatkoch ročne.

Lekár by mal byť po zavedení generickej preskripcie do praxe zodpovedný už iba za predpísanie účinnej látky v lieku, a nie za konkrétny liek. Túto zmenu navrhol cez pozmeňujúci návrh Viliam Novotný (SDKÚ-DS). Podľa jeho slov sa týmto spôsobom reagovalo na výhrady Slovenskej lekárskej komory, ktorá spustila petíciu proti zavedeniu generickej preskripcie. Lekárom sa nepáčilo, že by aj napriek tomu, že oni by predpisovali účinnú látku, zodpovedali aj za vydaný liek.

Právna norma tiež prináša obnovenie poskytovania zliav v lekárňach, teda tzv. vernostných systémov, čo dlhodobo kritizuje Slovenská lekárnická komora. "Poskytovanie zliav je dobrovoľné a v prípade, že sa lekáreň rozhodne poskytovať zľavy pacientom, tak 50 percent z výšky zľavy, ktorú poskytla pacientovi, musí poskytnúť aj zdravotnej poisťovni," píše sa v návrhu. Legislatívny rámec okrem toho vytvára aj jasné pravidlá pre tvorbu siete verejných lekární, ktoré doteraz legálne neexistovali. Tie budú po novom môcť vznikať len na úrovni vyššieho územného celku.

Ministerstvo novým zákonom zavádza viaceré opatrenia, ktoré by mali eliminovať aktivity farmaceutických firiem voči lekárom. Novinkou je zákaz návštev zástupcov farmaceutických spoločností v ambulanciách lekárov počas ich ordinačných hodín. Okrem toho zákon zakazuje príjem a darovanie akýchkoľvek peňažných darov alebo vecných výhod pre lekárov od zástupcov farmaceutických spoločností.

Právna norma okrem toho zakázala lekárovi, lekárnikovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi zúčastňovať sa na podujatí, ktoré je financované, sponzorované alebo inak nepriamo podporované farmaceutickou firmou. Lekári alebo iní zdravotnícki pracovníci sa budú môcť zúčastniť len na podujatiach určených výhradne na odborné a vedecké účely alebo ďalšie vzdelávanie.

Tvorba cien liekov dostane nové pravidlá

Referencovanie cien liekov na úroveň druhej najnižšej v Európskej únii (EÚ), kategorizovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu či dočasná a podmienená kategorizácia. To všetko odsúhlasili poslanci, keď dnes schválili zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Za hlasovalo 86 zákonodarcov. V prípade podpisu prezidenta by mal zákon platiť od decembra tohto roka.

Legislatíva obsahuje dlho avizovanú zmenu referencovania cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na úroveň druhej najnižšej v Európskej únii. V súčasnosti nemôžu prekročiť priemer šiestich najnižších cien v rámci štátov únie. Úspory v prvom roku sú odhadované na približne 75 miliónov eur. Veľkou zmenou by malo byť kategorizovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Táto oblasť totiž doteraz regulovaná vôbec nebola.

Návrh zákona vytvára podľa rezortu zdravotníctva aj priestor na rýchlejší vstup liekov na náš trh. Predpokladá sa zverejňovanie zoznamu kategorizovaných liekov vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca, čo vytvára možnosť pre zaraďovanie nových liekov do kategorizácie 12-krát ročne. Aktuálne sa tak deje štyrikrát za rok. Zároveň sa sprísňuje podmienka pre zníženie ceny pri vstupe prvého generického lieku na trh. Podmienka minimálneho zníženia ceny o 20 percent v porovnaní s príslušným originálnym liekom sa zvyšuje na 30 percent.

Novinkou je aj dočasná a podmienená kategorizácia. Ministerstvo novým zákonom taktiež zavádza do kategorizácie aj osobitnú formu elektronickej komunikácie. Jej cieľom je zjednodušiť podávanie žiadostí, zvýšiť mieru elektronizácie procesov, ako aj zvýšiť a zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám. Chce aj zvýšiť transparentnosť procesov kategorizácie a cenotvorby, a to najmä zverejňovaním žiadostí, podkladov, rozhodnutí a odborných odporúčaní prijatých poradnými orgánmi. Definuje taktiež „konflikt záujmov“, ktorý umožňuje vylúčenie člena poradného orgánu.

Po novom by zároveň mali byť účastníkom kategorizácie aj poisťovne a aktívne tak pôsobiť na ceny a úhrady liekov. Návrh zákona rieši aj otázku nedostupnosti liekov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku zaradeného v kategorizačnom zozname má povinnosť zabezpečiť jeho reálnu dostupnosť v množstve dostačujúcom pre zabezpečenie liečby pacientov. Ak si túto povinnosť nesplní, dostane pokutu a nedostupný liek môže byť vyradený z kategorizačného zoznamu.

Podľa schválenej verzie zákona bude Ministerstvo zdravotníctva SR povinné dbať o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Minister taktiež získa možnosť v prípadoch, v ktorých existuje podozrenie, že vydané rozhodnutie by mohlo byť v rozpore so zákonom, takéto rozhodnutie preskúmať aj po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Ak pritom dospeje k záveru, že bolo vydané v rozpore so zákonom, toto rozhodnutie zruší alebo zmení.

Poslanci schválili aj dva pozmeňujúce návrhy podané v rámci rozpravy v druhom čítaní. Koaličný poslanec Peter Markovič (SDKÚ-DS) predložil návrh, ktorým sa upravujú prípady, keď je možné zrušiť alebo rozšíriť indikačné obmedzenie. Jeho stranícky kolega Viliam Novotný zasa svojím návrhom pozmenil ustanovenie vládneho návrhu, ktoré hovorilo o tom, že úhrada poisťovne za inovatívny liek nebude viac ako 20 %, ak tento liek nemá určenú cenu aspoň v dvoch krajinách, ktoré majú rovnaký, respektíve podobný hrubý domáci produkt na obyvateľa ako Slovensko.

Proti takejto úprave bol farmaceutický priemysel i opozícia. Tvrdili, že sa slovenským pacientom obmedzí prístup k efektívnej a inovatívnej liečbe. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu sa pre určenie úhrady zdravotnej poisťovne vo výške viac ako 20 percent vyžaduje, aby mal liek úradne určenú cenu aspoň v piatich z 27 členských štátoch Európskej únie bez ohľadu na veľkosť balenia lieku.

Poslanci prostredníctvom schválenia zákona urobili aj zmenu v preplácaní doplatkov pre dôchodcov a zdravotne postihnutých. Do limitu spoluúčasti bude možné zaraďovať viac liekov ako v súčasnosti. Aktuálne platí, že dôchodcovia zaplatia za štvrťrok maximálne 45 eur a zdravotne postihnutí maximálne 30 eur. Akékoľvek ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa. Do limitu sa však započítavajú iba najlacnejšie lieky. Z limitu sú zároveň vyňaté lieky s nízkou mierou úhrady zo strany zdravotnej poisťovne, a to menej ako 75 %. Práve táto podmienka sa však zo zákona vypúšťa. Z pôvodného znenia zákona napokon nevypadla časť, ktorá hovorila o tom, že do zoznamu kategorizovaných liekov nemožno zaradiť liek, ak ide o liek určený výlučne na reguláciu počatia, na liečbu erektilnej dysfunkcie, na zníženie telesnej hmotnosti či na odvykanie od fajčenia.

Zákon dlhodobo kritizuje farmaceutický priemysel. Upozorňuje, že z pripravovaných zmien nebudú profitovať pacienti a že môžu mať negatívny dopad na dostupnosť liekov. Kritizujú najmä avizované sprísnenie referencovania cien. Farmaceutické spoločnosti upozorňujú, že posilní vývoz našich lacných liekov do zahraničia, kde budú ich ceny vyššie. Proti zmenám vystúpili aj ďalšie subjekty. Veľvyslanci siedmich štátov Európskej únie požiadali premiérku Ivetu Radičovú listom o zmeny v tomto zákone ako aj v zákone o liekoch. Išlo pritom o veľvyslancov z krajín, v ktorých sú veľmi silné farmaceutické spoločnosti. "Považujem to za čistý lobing. Je to nad rámec diplomacie a politickej slušnosti,“ vyhlásila vtedy Radičová.

Pôvodne pritom zmeny v návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov obsahovala novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ako vysvetlila generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky Michaela Gajdošová, Legislatívna rada vlády SR im však z dôvodu rozsahu zmien odporučila, aby predložili nie novelu, ale nový zákon. Podľa nej nijaké iné zmeny nenastali. Farmaceutický priemysel naopak tvrdí, že ide po formálnej ako aj obsahovej stránke o iný zákon.

Pridala sa aj SNS

Obidve zmeny zákonov dnes v parlamente okrem koalície nečakane podporilo aj sedem poslancov SNS. Ich hlasy ale neboli rozhodujúce, keďže prvú novelu podporilo v 150-člennej snemovni 83 poslancov a druhú 86 zákonodarcov. Z prítomných poslancov vládnych strán za novelu zákona o liekoch nehlasovala len kresťanská demokratka Mária Sabolová a jej kolegyňa Monika Gibalová. M. Sabolová predtým neúspešne navrhovala prerušenie rokovania. Druhú novelu, o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, podporila celá koalícia.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

  • Tlačiť
  • 1

Tagy farmaceutický priemysel, parlament, zdravotníctvo