Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť o eurovale

22.06.2012, 19:40 | fil | © 2012 News and Media Holding

K čomu sa Slovensko zaviazalo schválením nového záchranného fondu eurozóny

 • Tlačiť
 • 1

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), takzvaný trvalý euroval, bude medzinárodná finančná inštitúcia. Na rozdiel od dočasného eurovalu EFSF sa na ňom budú štáty podieľať upisovaním akcií. Členmi má byť všetkých 17 krajín eurozóny. Ak sa eurozóna rozšíri o ďalšie štáty, mali by k trvalému eurovalu pristúpiť aj tie. Žiadateľ o pomoc z eurovalu by sa mal obrátiť so žiadosťou aj na Medzinárodný menový fond. Spory by mal riešiť Súdny dvor EÚ.

1. Orgány a hlasovanie:

 • orgánmi ESM budú rada guvernérov (tvorená ministrami financií členských štátov), správna rada a generálny riaditeľ (volený na päť rokov)
 • rozhodnutia o poskytnutí pomoci niektorému zo štátov by sa mali prijímať vzájomnou dohodou. Ak sa však Európska komisia a Európska centrálna banka rozhodnú, že zdržanie by mohlo ohroziť hospodársku a finančnú udržateľnosť eurozóny, bude stačiť kvalifikovaná väčšina 85 percent hlasov
 • najväčšími akcionármi budú Nemecko (27,1464 %), Francúzsko (20,3859 %) a Taliansko (17,9137 %), na Slovensko pripadne 0,824 %

2. Základné imanie

 • základné imanie má predstavovať 700 miliárd eur (7 miliónov akcií po 100-tisíc eur), z toho 80 miliárd by malo byť priamo splatených a zvyšok splatný na požiadanie
 • na Slovensko pripadne 5,768 miliardy eur, z čoho má v hotovosti uhradiť 659,2 milióna eur, zvyšok bude splatný na požiadanie
 • akcie budú štáty splácať v piatich splátkach každý rok, prvú by mali poslať do 15 dní od nadobudnutia platnosti zmluvy (v prípade Slovenska pôjde o 131,84 milióna eur)
 • dokým sa nevyčerpá dočasný euroval, kombinovaná kapacita na poskytovanie úverov z oboch eurovalov bude 500 miliárd eur
 • základné imanie sa môže zvýšiť, mali by to však jednohlasne odobriť zástupcovia členských štátov (Rada guvernérov by mala základné imanie prehodnocovať každých päť rokov)

3. Druhy pomoci:

 • pomoc z eurovalu bude môcť mať rôznu formu od úverových liniek, cez pomoc určenú rekapitalizáciu finančných inštitúcií po záchranný úver podobný tomu, aký dostali Grécko, Írsko či Portugalsko. Zmluva predpokladá aj možnosť nákupov vládnych dlhopisov ohrozených krajín, to však zatiaľ odmieta Nemecko
 • o memorande, ktoré má obsahovať konkrétne podmienky pomoci, rokuje so zachraňovanou krajinou v mene eurovalu Európska komisia, ECB a prípadne aj MMF
 • na svoje ciele si bude euroval požičiavať, prípadné straty sa majú kryť najprv z rezervného fondu (mal by byť tvorený výnosmi z finančných operácií eurovalu a pokutami za neplnenie finančnej disciplíny), potom zo splatených akcií a nakoniec by prišla na rad požiadavka na splatenie ďalších akcií

4. Sídlo a imunita

 • euroval a jeho majetok budú oslobodené od daní a vyňaté zo súdnych procesov, majú imunitu voči prehľadaniu, zhabaniu, exekúcii či vyvlastneniu, objekty a archívy ESM sú nedotknuteľné
 • euroval bude sídliť v Luxemburgu

5. Spustenie

 • fungovať má od momentu, keď ho ratifikujú akcionári s váhou najmenej 90 %, predpokladá sa júl 2012
 • euroval už ratifikovalo Francúzsko, Grécko a Slovinsko. Okrem Slovenska ho schválili aj parlamenty v Belgicku a Fínsku
 • prípadné vystúpenie z eurovalu nie je v zmluve riešené

Celé znenie zmluvy o eurovale v slovenskom a anglickom jazyku nájdete tu:


Ilustračné foto - SITA / AP

 • Tlačiť
 • 1