Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Platiť alebo neplatiť DPH? Podnikatelia riešia rébus

16.08.2013, 12:00 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Seriál Účtovanie v podnikaní. Novela zákona o DPH má opäť sprísniť podmienky pre platiteľov dane

  • Tlačiť
  • 0

DPH u mnohých podnikateľov dosiaľ fungovala ako zaklínadlo - uplatňovať si ju mohli z nakúpených služieb a tovaru a zarábať na vratkách dane. Nazeranie na výhodnosť platenia tejto dane sa však mení. Legislatíva stavia zábrany špekulantom, ktorí chcú "podnikať" s DPH.

Kedy začať s platením DPH

Zákon umožňuje dobrovoľné platenie dane a tak sa aj začínajúci podnikatelia zamýšľajú, kedy je to pre nich výhodné. Odborníci vo všeobecnosti začínajúcim podnikateľom odporúčajú s DPH počkať, kým si riadne nerozbehnú podnikanie, spoznajú svojich dodávateľov a odberateľov a budú vedieť, či sú platitelia dane.

Podnikateľ musí tiež dobre poznať svoje náklady a výnosy. Agenda s DPH bude tiež niečo stáť. Sám podnikateľ ju určite nezvládne. Na podávanie výkazov a daňových priznaní bude určite potrebovať účtovníčku. Podnikateľ by tiež mal zvážiť, či daň veľmi nezdraží jeho tovar či službu a konečného spotrebiteľa to od kúpy napokon odradí.

Komu sa to vyplatí

Sú prípady, keď o výhodnosti platenia dane nie sú pochybnosti. Určite sa to vyplatí tomu podnikateľovi, ktorý nakupuje tovar alebo službu od platiteľa DPH a jeho odberateľom je tiež platiteľ dane. Dodávateľ - neplatiteľ DPH totiž predražuje nákup odberateľovi - platiteľovi a preto ho ten môže nahradiť za platiteľa.

Odpočet DPH je výhodný pre podnikateľa, keďže mu môže pomôcť pri veľkých investíciách.

DPH sa vyplatí vtedy, ak dodávateľom podnikateľa je platiteľ DPH na Slovensku ale odberateľ je z členského štátu EÚ. Pri predaji už  podnikateľ prenáša povinnosť platenia DPH na odberateľa v členskom štáte EU. Jeho faktúra je vystavená bez DPH.

Výsledkom obchodu je nadmerný odpočet, ktorý si podnikateľ uplatní na DPH z nakúpených tovarov a služieb. 

A komu nie

Ak podnikáte v službách a váš zákazník nie je platiteľ DPH alebo nakupujete od neplatiteľa dane a predávate zákazníkovi neplatiteľovi, DPH platiť sa vám nevyplatí.

Povinná registrácia

V inej situácii sa ocitá podnikateľ, ktorý platiteľom musí byť, a to zo zákona. Ak dosiahne obrat v predošlých dvanástich kalendárnych mesiacoch 49 790 eur, musí sa registrovať a získa právo na odpočet dane. Žiadosť musí podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnil podmienku obratu.

Iný je prípad firmy, ktorá obchoduje s firmami v EÚ (dodáva alebo prijíma služby alebo dováža tovar z únie, pričom jeho hodnota presiahla 13 941,45 eura). Firme nárok na odpočet nevzniká.

Zvážiť treba tiež to, že môžete byť mesačným alebo štvrťročným platiteľom DPH. Mesačným platiteľom sú po novom aj začínajúci podnikatelia.

Väčšia kontrola

Pre DPH platia od októbra 2012 nové pravidlá. Podnikateľ, ktorý chce byť dobrovoľným platiteľom dane, to musí daniarom zdôvodniť. Sprísnili sa tiež podmienky registrácie na daň. Novelou sa zaviedla povinnosť zložiť zábezpeku vo výške od tisíc do 500-tisíc eur pre nových podnikateľov alebo eseročky. Zábezpeka sa skladá na obdobie 12 mesiacov, potom ju daniari vracajú. V prípade, že budete mať nedoplatky, tieto si daňový úrad zrazí zo zábezpeky a vrátim vám len zvyšnú časť peňazí.

Zložiť ju musí napríklad aj ten, kto v minulosti bol spoločník či konateľ spoločnosti a táto eseročka mala alebo má nedoplatky na dani 1 000 eur. Zábezpeku musí skladať aj ten, kto opakovane v kalendárnom roku nepodal daňové priznanie alebo nezaplatil daň, opakovane nebol zastihnuteľný na adrese sídla alebo prevádzkarne a porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Pre nových platiteľov dane sa zaviedlo povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre daň. To platí minimálne prvých 12 mesiacov po registrácii. Ak sa podnikateľ chce stať štvrťročným platiteľom DPH, môže tak urobiť, ak uplynulo 12 kalendárnych mesiacov od registrácie a nemal obrat vyšší ako 100-tisíc eur.

Ako funguje DPH

- firma - platiteľ DPH - vyrobí tovar. Firma naúčtuje zákazníkovi k hodnote tovaru 200 eur ešte 20 percent DPH, teda 40 eur. Túto sumu musí firma v rámci daňového priznania potom odviesť štátu

- platiteľ DPH odvádza štátu DPH za tovar a služby, ktoré predá

- štát platiteľovi DPH vracia daň za tovar a služby, ktoré platiteľ nakúpi

- ak obchodujú spolu dvaja platitelia DPH, firma predá tovar a vystaví odberateľovi faktúru s DPH. Zinkasovanú daň odvedie štátu v rámci daňového priznania bez ohľadu na to, či odberateľ faktúru uhradil. Odberateľ, ktorý zaplatil daň dodávateľovi, má právo na odpočet DPH. Daň si od štátu vypýta v daňovom priznaní. A to aj v prípade, ak faktúru neuhradí

- DPH na vystavenej faktúre je pre dodávateľa daň na výstupe - musí ju odviesť štátu

- DPH na faktúre od dodávateľa je pre odberateľa daň na vstupe. Túto sumu si odberateľ môže pýtať v rámci daňového priznania od štátu.

- daňové priznanie k DPH porovnáva daň na výstupe a na vstupe. Ak má podnikateľ vyššiu sumu na výstupe (viac vyfakturoval na DPH ako má DPH na prijatých faktúrach od dodávateľa), tak mu vzniká daňová povinnosť

- ak má vyššiu sumu DPH na faktúrach od dodávateľov ako je suma DPH, ktorú vyfakturoval na  faktúrach, vzniká mu takzvaný nadmerný odpočet a štát mu vráti túto sumu.

Radí odborník

"Platiteľom DPH sa oplatí byť najmä výrobcom a obchodníkom s tovarom - títo si pri kúpe svojich vstupov (materiálu, respektíve tovaru) môžu odpočítať fakturovanú DPH. Menej sa oplatí podnikateľom pôsobiacicm v oblasti najmä nehmotných služieb s vysokou pridanou hodnotou. Majú menšie možnosti si odpočítať DPH, na druhej strane sú však povinní odvádzať DPH zo svojich výstupov. Pri každom zvažovaní dobrovoľnej registrácie za platiteľa DPH je potrebné brať do úvahy aj nárast súvisiacej agendy, inak povedané náklady na účtovníctvo, prípadne sankcie za možné chyby."

Zmeny v novele zákona o DPH (je v NR SR, účinná by mala byť od 1.1. 2014)

  • nový kontrolný výkaz - platitelia DPH budú povinní zaslať spolu s daňovým priznaním k DPH takzvaný kontrolný výkaz. Ide o podrobný výkaz, obsahujúci údaje, ktoré vstupujú do samotného daňového priznania - čísla faktúr, sumy, údaje o partnerovi. Napriek tomu, že s vyhotovením nového výkazu pravdepodobne pomôžu účtovné softvéry, môže podnikateľom skomplikovať život skutočnosť, že každý nesprávny údaj bude potrebné do 5 pracovných dní vysvetliť alebo odstrániť, v opačnom prípade hrozia podnikateľovi vysoké sankcie. Teda údajne nástroj na obmedzenie praktík podvodníkov prioritne opäť skomplikuje život najmä čestným podnikateľom - podobne ako minuloročné zmeny (povinné mesačné zdaňovacie obdobie či skladanie zábezpeky pri registrácii). Spracovanie agendy, komunikáciu s úradníkmi či uhrádzanie sankcií realizujú totiž podnikatelia len na svoje - časové či finančné - náklady

  • súhrnný výkaz - ktorý za určitých okolností podávajú platitelia DPH či iné firmy registrované pre DPH pri dodávke tovaru či služieb do EÚ - bude po novom potrebné podávať do 25. dňa po skončení daného obdobia. Teda nie do 20. dňa, ako je to v súčasnosti. Táto zmena kozmeticky zjednoduší život platiteľa DPH - základný termín pre všetky výkazy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz) bude iba jeden

  • vypadáva registrácia pre DPH pri podnikaní na základe zmluvy o združení - za platiteľa DPH sa nebude musieť povinne zaregistrovať firma, ktorá podniká v rámci zmluvy o združení a spoločný obrat (firiem v združení a združenia ako takého spolu) presiahol hranicu pre povinnú registráciu. Rovnako už nebude povinná registrovať sa firma, ktorá uzavrie zmluvy o združení s firmou, ktorá je platiteľom DPH

  • zákon spresňuje aj zrušenie registrácie pre firmy, ktoré nie sú platiteľmi DPH, no pre DPH sú registrované z iného titulu (registrácia v zmysle § 7 a § 7a zákona o DPH). Títo budú po novom povinní požiadať o zrušenie registrácie, ak skončia podnikanie v SR

Peter Furmaník, autor poradenského webu  ĽudskouRečou.sk

Seriál Účtovanie v podnikaní pripravujeme v spolupráci s Petrom Furmaníkom z účtovnej a poradenskej kancelárie Libertax Consulting

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

6. Auto v podnikaní (lízing, kúpa, účtovanie auta, účtovanie služobných ciest)

7. Ako si zaúčtovať stravovanie

8. Problematické výdavky

9. Dane a odvody v podnikaní

10. Registračná pokladnica - zmeny od januára

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňový úrad, DPH, poradňa, Účtovanie v podnikaní

Diskusia (0 reakcií)