Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Podľa OECD treba zvýšiť učiteľské platy

19.02.2016 | SITA

Odborníci z OECD tvrdia, že hospodárstvo a fiškálna politika vlády umožňujú reformy. Máme rozšíriť predškolské vzdelávanie a zvýšiť platy učiteľom. Organizácia považuje normatívne financovanie na Slovensku za prehľadné a flexibilné. Školy majú podľa nich vysoký stupeň finančnej autonómie. Problém však je, že im dávame málo peňazí.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy

OECD, školstvo

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) navrhla vo svoje správe viaceré racionalizačné opatrenia, ktoré by zvýšili efektivitu a kvalitu vzdelávania. Jej generálny tajomník José Ángel Gurría tvrdí, že jednou z ciest je zlepšiť spoluprácu medzi zriaďovateľmi menších škôl, ktoré by sa mohli deliť o spoločné vybavenie, či učiteľov. Ministerstvo školstva by malo podľa organizácie podporiť racionalizáciu prostredníctvom finančných nástrojov. Napríklad stanoviť minimálnu veľkosť triedy, ktorá získa peniaze zo štátneho rozpočtu.

OECD pripomína aj to, že Slovensko by malo pokračovať v snahách o navýšenie peňazí zdrojov na vzdelávanie v školách v absolútnej hodnote ako aj podielu na HDP. J. Á. Gurría dodal, že Slovensko dosiahlo moment, keď by mohlo konať. Zo správy vyplýva, že si to môžeme dovoliť vzhľadom na hospodárske podmienky a fiškálnu politiku vlády. Slovensko by sa podľa OECD malo prioritne zamerať na rozšírenie predškolského vzdelávania a zvýšenie platov učiteľov a vedúcich pracovníkov školy. V prípade financovania materských škôl by sa mala presunúť finančná zodpovednosť z obcí na štát. OECD tiež navrhuje vytvoriť podmienky na to, aby materské školy mohli zaškoliť všetky deti od troch do piatich rokov.

Vláda by mala podľa expertov opätovne posúdiť svoju politiku poskytovania rovnakej sumy na žiakov neštátnym aj štátnym školám za predpokladu, že neštátne školy môžu vyberať školné. Konkurencia medzi štátnymi a neštátnymi školami je totiž podľa OECD nespravodlivá, keďže súkromné a cirkevné školy dostávajú normatív na žiaka ako štátna škola a môžu si zároveň účtovať poplatky bez toho, aby sa štátne financovanie znížilo.

K rezervám slovenského školstva patrí aj nedostatočná inklúzia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. OECD kritizuje oddelenie systému špeciálnych škôl od bežných škôl, čo vraj výrazne obmedzuje možnosti ich spolupráce. Autori správy navrhujú doplniť funkciu špeciálnych škôl o metodické poradenstvo, ktoré by poskytovali bežným školám pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Minister školstva Juraj Draxler dnes pripustil, že je to férová kritika a je to oblasť, kde musíme niektoré veci dohnať.

Správa OECD oceňuje autonómiu škôl pri prijímaní učiteľov. Zmeniť by sa podľa nej mal systém prípravy budúcich učiteľov, do ktorého by sa mala vniesť väčšia selekcia pri výbere študentov a viac praxe. Reformu si podľa OECD vyžaduje aj systém kontinuálneho vzdelávania, ktorý by mal byť oddelený od systému príplatkov. Nedostatočná je aj miera zapojenosti pedagógov do tohto systému.

Experti OECD sa zaoberali aj systémom odborného vzdelávania a zákonom o duálnom vzdelávaní. Pozitívne hodnotia vysoké percento žiakov v systéme stredného odborného školstva z celkového počtu stredoškolákov, v ktorom patríme medzi prvých päť krajín v rámci OECD. Dosahujeme tiež nadpriemerné hodnoty v ukazovateli úspešnosti ukončenia stredoškolského vzdelávania. Na druhej strane konštatujú, že na Slovensku sa vzdeláva v prostredí podnikov zatiaľ malá časť žiakov, čo sa však už začína meniť po zavedení duálneho systému vzdelávania.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy OECD, školstvo

Diskusia (0 reakcií)