Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poplatky majú otvoriť cestu pre systémové zmeny

09.01.2003, 08:42 | mve

  • Tlačiť
  • 0

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti schválený vládou má tri hlavné ciele – novo definuje pojmy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zavádza nové poplatky v zdravotníckych zariadeniach a mení pravidlá cenotvorby v oblasti liekov. O návrhu by mal parlament rokovať už na januárovej schôdzi a účinnosť by mala nadobudnúť v apríli tohto roka.

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac navrhnuté zmeny označuje za stabilizačné opatrenia v rámci pripravovanej reformy v zdravotníctve. Ťažiskom zmien by však mali byť systémové a sieťové opatrenia, naplánované na roky 2003 a 2004.

V rámci systémových opatrení by malo ísť najmä o vypracovanie a prijatie nového zákona o zdravotnom poistení, o Úrade pre dohľad nad činnosťou zdravotných poisťovní a nového zákona o Liečebnom poriadku, ktorý zúži rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej zo solidárneho balíka povinného zdravotného poistenia.

Sieťové opatrenia budú podľa ministra R. Zajaca zamerané na „úpravu podmienok pre hráčov v sieti“, teda najmä pre zdravotníkov a farmaceutické firmy. Malo by ísť najmä o nový zákon o zdravotníckych povolaniach a komorách a o lieku a zdravotníckych pomôckach

Minister sem zaraďuje aj zatiaľ odmietnutú novelu zákona o verejnej službe, znižujúcu nárokovateľnú časť mzdy zdravotníckych pracovníkov v štátnych a samosprávnych zdravotníckych zariadeniach.

Návrh nových poplatkov

Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti:
▪ Poplatok za stravu 30 Sk za deň pobytu
▪ Poplatok za pobyt na lôžku 30 Sk za deň pobytu
▪ Poplatok za využitie dopravnej služby určí Ministerstvo financií SRcenovým opatrením

Ambulantné zdravotnícke zariadenia:
▪ Poplatok za návštevu ambulancie lekára primárnej ambulantnej starostlivosti 20 Sk (z toho 10 Sk pre zdravotnú poisťovňu)
▪ Poplatok za návštevu ambulancie lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti 20 Sk (z toho 10 Sk pre zdravotnú poisťovňu)

Verejné lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok:
▪ Poplatok za vydanie predpísaného lieku a zdravotníckej pomôcky 20 Sk (z toho 18 Sk pre zdravotnú poisťovňu)

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)