Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Pozrite si, aké platby od vás môže žiadať lekár

19.12.2012 | Daniela Rifaiová | © 2012 News and Media Holding

Prehľad výkonov, za ktoré pacient platí priamo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Pacient má zo zákona nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Pri návšteve lekára sa to tak ale často nejaví. Existuje celý rad úkonov, za ktoré si lekár poplatok od pacienta pýtať môže, v niektorých prípadoch je zase legislatíva nedokonalá a nie je jasné, čo presne sa má osobitne spoplatniť. Portál ZdravéZdravotnícvo.sk zisťoval, ktoré poplatky sú oprávnené, a ktoré už nie.

Platby podľa kraja

Ak ide pacient k súkromnému lekárovi, ktorý má uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami, mal by mať zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezplatne. Poplatok si od neho môže lekár pýtať za prednostné ošetrenie. Lekári však musia o schválenie poplatku, ktorý budú pacientom účtovať, požiadať samosprávny kraj. Ten rozhoduje aj o maximálnej výške poplatku, ktorá je v každom územnom celku odlišná. Rozsah ordinačných hodín vyhradený na prednostne objednaných pacientov pritom nesmie presiahnuť štvrtinu času celkových ordinačných hodín.

Podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) Ladislava Pásztora si v súčasnosti najvyšší poplatok za prednostné ošetrenie pacienta môže pýtať odborník v Žilinskom kraji (25 eur), kým v Trenčianskom kraji je to maximálne 3,32 eura.

Problematické poplatky

Lekár môže žiadať priamu platbu aj za administratívne výkony s výnimkou vystavenia receptu po vyšetrení alebo vypísania odborného nálezu do zdravotnej dokumentácie. Pacient lekárovi spravidla platí za vystavenie rôznych potvrdení alebo výpisy zdravotnej dokumentácie pre súdy. Lekári si tu určujú ceny sami a u rôznych lekárov sa môžu líšiť.

Asociácia súkromných lekárov upozorňuje na to, že v tejto oblasti panuje chaos, a to najmä pri posudkoch pre rôzne sociálne dávky, kde by tieto výkony mal hradiť úrad práce alebo mesto. V praxi však podľa L. Pásztora platba často ostáva na sociálne odkázanom pacientovi.

Keď pacienta nechcú ošetriť

Pacienti mávajú problém dostať sa na vyšetrenie k špecialistovi. Tí pacienta niekedy posúvajú na vyšetrenie na neskorší termín z dôvodu, že v danom mesiaci už majú prečerpaný limit od zdravotnej poisťovne. „Ak občan nechce na výkon čakať, môže požiadať lekára o vykonanie takéhoto výkonu za priamu platbu,“ uviedol L. Pásztor. Zdôraznil pritom, že musí ísť o dobrovoľné rozhodnutie pacienta, ktorý „nemá nárok na preplatenie takéhoto výkonu zdravotnou poisťovňou, nakoľko lekár v rámci objednávky zdravotnej poisťovne termín pacientovi ponúkol, ale ten termín pacientovi nevyhovuje".

Takúto možnosť potvrdila aj zdravotná poisťovňa Union. „Lekár si môže vypýtať poplatok za prednostný termín. Tento poplatok však musí byť uvedený v jeho cenníku, ktorý musí byť voľne dostupný, napríklad v čakárni,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

Zdravotná poisťovňa Dôvera však nesúhlasí s tým, že by lekárov limitovala. „S každým zmluvným špecialistom máme dohodnutý základný mesačný rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý rešpektuje počet pacientov a ich chorobnosť. Mal by teda stačiť na to, aby lekár poskytol pacientom potrebnú starostlivosť a zdravotná poisťovňa mu za to zaplatila. A lekár by nemal v prípade jeho prekročenia žiadať úhradu od pacienta,“ informovala portál ZdravéZdravotníctvo.sk Monika Šimunová z Dôvery.  Platba nad rámec limitu je však naviazaná na to, ako spĺňa poisťovňou nastavené parametre kvality a efektivity liečby a nemusí dosahovať plnú cenu výkonu, ktorú dostáva v rámci limitu.

Viacerí lekári však pre ZdravéZdrvotníctvo.sk upozornili na to, že s platbou za výkony mimo vopred dohodnutý limit u všetkých troch zdravotných poisťovní príliš dobré skúsenosti nemajú.

Návšteva všeobecného lekára a gynekológa

Kým špecialisti sú platení podľa množstva výkonov a pacient môže navštíviť prakticky akéhokoľvek špecialistu, s ktorým má jeho poisťovňa uzavretú zmluvu, so všeobecnými lekármi a gynekológmi je situácia zložitejšia. Od poisťovní dostávajú paušál (kapitáciu) podľa počtu pacientov. Ak sa pacient ocitne v situácii, že potrebuje pomoc všeobecného lekára alebo gynekológa, no zdržiava sa práve v inom meste, je to problematické. Iný lekár ho totiž len tak neprijme.

„V prípade, že má poistenec zdravotné problémy, ktoré znesú odklad, mal by navštíviť svojho lekára, s ktorým má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak sú zdravotné problémy akútne a neodkladné (ohrozujúce život), nekapitujúci lekár, teda lekár s ktorým poistenec nemá podpísanú zmluvu o poskytovaní starostlivosti, má povinnosť ošetriť takéhoto pacienta bezodkladne, prípadne môže navštíviť lekársku službu prvej pomoci alebo kontaktovať rýchlu zdravotnú službu,“ radí J. Smatanová. Ak sa niekto dlhodobo zdržiava v inom meste, je lepšie zmeniť lekára tak, aby mu bol dostupný.

Zoznam výkonov, ktoré si hradí pacient sám:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

2.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

3.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí

4. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

5. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium  /SOU, SŠ, VŠ /

6. opakované vystavenie potvrdenia spôsobilosti na štúdium

7. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie                  

8. vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom

9.  vystavenie zdravotného preukazu

10.  vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, výpisov zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť

11.  vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN

12. administratívne potvrdenie o neprítomnosti v zamestnaní, škole

13. aplikácia očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, u nepoistených osôb atď.

14. EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta, zamestnávateľa

15. vystavenie tlačiva do 24 hodín od požiadania

16. odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta

17. vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky

18. poplatok za prednostné objednanie na vyšetrenie, na základe súhlasu lekára VÚC

PRAMEŇ: Asociácia súkromných lekárov SR

Ilustračné foto - Pavel Danko

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Tagy zdravotníctvo