Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Prebytky dovoľujú Trenčínu investovať

23.01.2002, 00:00 | Juraj Hrúz | © 2002 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

„Ani v tomto roku sa poslanci mestského zastupiteľstva nedali zviesť k politicky populárnym investíciám, ktoré by nasledovníkov viedli k problémom so splácaním,“ pochvaľuje si primátor mesta Trenčín Jozef Žiška. Zastupiteľstvo síce schválilo mierne deficitný rozpočet, ale vďaka prebytkom z minulých rokov nehrozí neschopnosť mesta splácať záväzky.

Trenčín už od roku 1997, keď si zobral prvé pôžičky, udržiava dlhovú službu na úrovni okolo desiatich percent celkových zdrojov rozpočtu. Dokonca si môže dovoliť vytvárať rezervy na budúce splátky úverov. Trenčín sa stal prvým slovenským mestom, ktorému v novembri minulého roku udelila ratingová agentúra CRA Rating Agency, a.s., Bratislava pozitívny dlhodobý výhľad. J. Žiška k tomu dodáva, že popri znížených úrokových mierach je výhodou aj možnosť ručenia za úvery iba rozpočtom mesta. Jeho majetok sa tak zbytočne nezakladá v bankách.

Vo februári 1997 mesto emitovalo 10-ročné komunálne obligácie v menovitej hodnote sto miliónov korún a kupónom 10 %. Štvrtina emisie je splatná vo februári tohto roku, zvyšok v roku 2007. Mesto však v predchádzajúcich rokoch vytvorilo umorovací fond vo výške 20 mil. Sk, takže neponesie celú váhu splatenia v tomto roku. Podľa J. Žišku bude v tvorbe umorovacieho fondu mesto pokračovať. Na splátky v roku 2007 vyhradí už v tomto roku 2,9 mil. Sk, hoci zmluva so správcom emisie zakotvuje takúto povinnosť až od roku 2004.

Od septembra minulého roku mesto využíva na krytie bežných výdavkov kontokorentný úver od Tatra banky, a.s., Bratislava vo výške 10 mil. Sk. V rozpočte sa počíta s jeho predĺžením o ďalší rok. Investičné akcie bude Trenčín financovať aj z desaťročného úveru 20 mil. Sk, ktorý poskytne Prvá komunálna banka, a.s., Žilina.

Celkové investície v tomto roku dosiahnu 94 mil. Sk, z toho tretinu mesto využije na technické zhodnotenie tepelného hospodárstva. „Robíme ucelené rekonštrukcie jednotlivých častí,“ vysvetľuje primátor. V rozvodoch prichádzalo až k tretinovým stratám tepla, preto sa kanálové rozvody nahrádzajú obalovanými rúrami. Na riešenie dopravnej situácie v meste sa využije 16 mil. Sk. Investície by mali zlepšiť parkovanie. „Situácia je taká, že ľudia sú často nútení porušovať predpisy. Platíme za chyby minulosti, keď sa podcenil automobilový boom,“ myslí si J. Žiška.

Aj napriek každoročným prebytkom v bežnom hospodárení neumožňujú zdroje v žiaducej miere naplniť potreby mesta. Príjmy z predaja majetku tento rok Trenčín naplánoval na 17,5 mil. Sk. Najväčšou položkou je predaj budovy City University za 15 mil. Sk. „Majetok je vyčerpateľný zdroj, a tak sa ho ako zdroj financovania nesnažíme príliš využívať,“ hovorí J. Žiška. Mesto preto pracuje na analýze využitia majetku: predávať chce len ekonomicky neefektívne objekty. Trenčín však aj nakupuje pozemky, ktoré sú potrebné na dokompletovanie väčších celkov. Tým sa podľa primátora zvyšuje ich atraktívnosť aj prípadný zisk. Účtovná hodnota majetku mesta predstavuje takmer tri miliardy korún.  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Hospodárstvo v SR

Diskusia (0 reakcií)