Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Prosperita, solidarita a bezpečnosť pre všetkých

01.02.2005, 12:57 | rs

  • Tlačiť
  • 0

Európska komisia (EK) minulý týždeň predstavila strategické ciele svojho päťročného mandátu, ktorý sa skončí v roku 2009. Nosným prvkom stratégie EK je zabezpečiť prosperitu, solidaritu a bezpečnosť pre všetkých občanov EÚ. „Musíme naštartovať proces európskej obnovy,“ uviedol predseda EK José Manuel Barroso.

Nástrojom na dosiahnutie dlhodobej prosperity je podľa Bruselu Lisabonská stratégia. Hlavnou prioritou v tejto oblasti je posilnenie hospodárskeho rastu a tvorba pracovných miest. Program volá po zlepšení podnikateľského prostredia vrátane dobudovania vnútorného trhu.

Zároveň potvrdzuje odhodlanie zvýšiť investície do výskumu a vývoja na tri percentá HDP, čo by malo umožniť prechod k poznatkovej ekonomike. „Jedným z cieľov je vytvoriť európsky priestor vzdelávania a výskumu,“ uviedol podľa TASR slovenský komisár EÚ Ján Figeľ. Lepší pracovný trh a vyššiu mobilitu J. Figeľ spája s pravidlami na uznávanie kvalifikácie.

EK v strategickom dokumente podčiarkuje potrebu solidarity. Cieľom je posilniť oddanosť EÚ myšlienkam solidarity a sociálnej spravodlivosti. Znižovanie ekonomických rozdielov by sa malo naďalej uskutočňovať prostredníctvom regionálnej politiky. Tá však má byť od roku 2007 výraznejšie zacielená aj na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti EÚ, čo chudobnejším krajinám uberie z koláča.

EK solidaritu chápe aj ako zodpovednosť k budúcim generáciám, preto kladie dôraz na environmentálne aspekty ekonomického rozvoja EÚ. Brusel občanom tiež sľúbil, že európske štruktúry sa budú viac venovať otázkam bezpečnosti.

Smerom k vonkajšiemu svetu chce EÚ aktívne pripravovať rozšírenie EÚ o ďalšie krajiny – v roku 2007 by mali vstúpiť Rumunsko a Bulharsko. O vstupe tento rok začnú rokovať Chorvátsko a Turecko. Ostatné krajiny západného Balkánu chce EK v najbližších rokoch „priblížiť k členstvu“.

EK podporuje aj ďalšiu liberalizáciu svetového obchodu, od ktorej si sľubuje nové odbytové trhy a pracovné miesta v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Hoci Brusel uprednostňuje mnohostranné rokovania o liberalizácii svetového obchodu na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), naďalej pôjde aj cestou bilaterálnych a regionálnych dohôd s kľúčovými obchodnými partnermi.

Z politického hľadiska by EÚ chcela zlepšiť vzťahy s USA, ktoré poškodili rozdiely v názoroch na útok na Irak. EÚ má ambíciu získať významnejšie postavenie v mierovom procese na Blízkom východe. Prioritou je aj úspešný rozbeh európskej politiky susedstva a „integrovanejší priestor“ so susedmi, ako je Rusko a Ukrajina.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)