Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rakúske banky znásobujú zisky

28.12.2010 | xm | Reuters

Diskusia (1 reakcia) Pravidlá diskusie

29.12.2010 | mp

Už viac krát sa objavila na stránkach eTrendu informácia, že cit.:“Rakúske úverové ústavy ako Raiffeisen, Erste Bank či Bank Austria, ktorá patrí pod taliansku Unicredit Group, doplatili v rokoch 2008 až 2010 ziskovosťou na stratové úvery vo východnej Európe, v ktorej pôsobia ich dcérske banky.“ Je poľutovaniahodné, že Trend neoveruje takéto informácie a jednoducho prevezme zavádzajúcu informáciu. Citované banky ako Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Unicredit bank, ako aj Česká sporiteľňa v rokoch 2007-2009 zarobili pre svoje matky celkovo 10 788 mil. EUR (zdroj web bánk) pričom NBS ani ČNB nemusela na záchranu svojich bánk poskytnúť finančnú dotáciu. Rakúska centrálna banka poskytla v čase krízy v roku 2008 na záchranu svojich bánk nemalé finančné injekcie, nie však pre zlé úvery vo východnej Európe a už vôbec nie pre zlé úvery v bankách na Slovensku, ale v dôsledku investícií centrál do rôznych toxických aktív. Informácie o výške zisku a odvádzaných dividendách je pritom jednoduché získať z internetových stránok jednotlivých bánk.
Banky na Slovensku sú orientované na tradičné bankovníctvo, t.j. zbieranie vkladov a v ich rozsahu poskytovanie úverov. Len veľmi málo úverov poskytovaných klientom je refinancovaných z iných než z primárnych zdrojov. Táto plusová pozícia bánk ako aj minimálne investície do toxických aktív (rôzne štrukturálne dlhopisy, resp. dlhopisy dlhopisov) pozitívne ovplyvnili v čase krízy stabilitu bankového sektora na Slovensku.
Uvedené informácie je možné získať zo štatistík NBS, ktorá ako regulátor zodpovedá za stabilitu finančného sektora Slovenska.