Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rok kriku a kompromisov

01.01.2007, 16:04 | Konštantín Čikovský | © 2007 News and Media Holding

Slovensko bude aj na konci roka 2007 dobré miesto na podnikanie. Ale zmeny budú k horšiemu.

  • Tlačiť
  • 0

Do priepasti, ktorá je medzi myslením politikov vládnej koalície a tým, kde sa v tomto desaťročí časť Slovenska dostala, bude verejná diskusia na Slovensku padať celý budúci rok. Ľavica sa nepodieľala na moci vôbec jedno celé volebné obdobie, hlavné slovo má vo vláde dokonca prvýkrát v histórii republiky. Preto len spoznáva mantinely.

Aspoň skúsiť

Príklad: Robert Fico na začiatku vládnutia nevedel, akú má v skutočnosti cenu pojem makroekonomická stabilita. Školenie bolo účinné, lebo hrozili praktické ukážky nestability.

Vytriezvenie príde aj z predstavy, že štát dokáže rozumne určovať ceny. Dovtedy sa o to súčasná vláda veľakrát pokúsi. Lákať ju to bude nielen v energetike, ale aj v zdravotníctve a možno v potravinárstve. Lebo tam to dáva sociálnodemokratickú logiku a miera regulácie týchto sektorov zásah štátu nevylučuje. Vytriezvenie príde, lebo takýto prístup produkuje možnosť nakupovať lacné zemiaky len s drahou cibuľou. Tak ako to Slovensko pozná zo začiatku deväťdesiatych rokov.

Ku konfliktu príde nevyhnutne v školstve. Lebo nefunguje tak, ako by to krajina vo všeobecne prijímaných víziách rozvoja chcela. A keď vláda zistí, do akej miery je sektor decentralizovaný, pokúsi sa aj tu veci vrátiť späť. Podľa logiky, čo neriadim ja, to sa nikdy nezlepší.

Aj v tomto prípade bude musieť ustúpiť z najradikálnejšej verzie plánov. Čo vydesí, bude zistenie, že napríklad akademické práva bránila verejnosť viac ako študenti a najmä pedagógovia. Keď sa podobný scenár zopakuje v súdnictve, už to neprekvapí.

Naučia sa spolu žiť

Ľavica sa bude musieť naučiť žiť v jednom štáte so širšou paletou podnikateľov, ako je skupinka, ktorá sa spolu s ňou dostala k moci.

0_SAS_otvarak.jpg

Premiér a priemyselníci si budú musieť nájsť cestu k sebe.

Rozdelení podnikateľskí lobisti sa v novej situácii znova pobijú o vplyv. Združenie jedného podniku Klub 500 nikdy nezíska také silné postavenie, aké by mu vláda rada dala.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov sa vo svojich postojoch budú líšiť rovnako, ako to bolo doteraz. Kto nemal zábrany brať od štátu neoprávnené výhody ešte v čase privatizácie, ten s tým neprestane nikdy. Recyklačný fond nezmizne, naopak prídu nápady na vyberanie nových skrytých daní na plnenie potrieb úzkej skupiny podnikateľov.

Republiková únia sa nestane okrajovou organizáciou ani v situácii, keď budú padať návrhy v logike, z odporu voči ktorej vznikla. Únia je už príliš silná, aby ju mohol Robert Fico odignorovať. V čom pôjdu podnikatelia proti nápadom ľavice spoločne, bude Zákonník práce. Kompromis bude prijateľnejší ako legendárny Magvašiho zákonník.

Ožijú profesijné komory. Vláda, ktorá má sklony byť etatistická, no sama nie je schopná dávať kvalitné návrhy, je pre ne požehnaním. Znova sa budú tváriť, že ich záujmom je vyhovieť spotrebiteľovi. Ich funkcionári sa nebudú štítiť budovať dojem, že so vzťahmi vlády k podnikateľským združeniam to nie je až také zlé.

Kľúče k europeniazom

Podnikatelia zvyknutí na lacné verejné zdroje pre svoje privátne aktivity budúci rok strávia veľa času s úradníkmi od eurofondov. Bude o čom diskutovať. Súčasná vláda nemá skúsenosti ani s riadením fondov.

Vládne strany sa zatiaľ len dohadovali, kto bude čo kontrolovať. Stále zostáva pripraviť z pohľadu praxe najdôležitejšie súčasti administratívy fondov. Kľúč k zvýhodneniu správnych projektov sa skrýva v hodnotiacich kritériách a manuáloch. V tomto zmysle je jedno, čo sa bude považovať za správne smerovanie. Alarmujúce je, že v pozíciách v štátnej správe, ktoré budú mať k tejto téme čo povedať, sa objavili ľudia odvolaní z „eurofondových postov“ po páde ministra Pavla Ruska.

Často stačí málo. Ak sa napríklad dá vyššia váha počtu lôžok, projekty hotelov väčších podnikateľov budú k europeniazom bližšie ako živnostník s penziónom, hoci aj v kraji hodnom pomoci. V globále bude platiť, že najbližšie štyri roky bude pre Slovensko vyčlenených z Bruselu viac peňazí, ako dokáže minúť. V programoch pre súkromných žiadateľov napriek tomu bude tlačenica.

Na konci budúceho roka bude naďalej platiť, že Slovensko je dobré miesto na podnikanie. No ak nastanú zmeny, budú len k horšiemu. Splniť sľuby, ktoré dala vláda biznisu v programovom vyhlásení, nedokáže. Musela by pripustiť, že diskusií o všetkom, čo pripravuje, bude ešte viac ako v súčasnosti. Podmienkou zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku je principiálna zmena v spôsobe tvorby zákonných a podzákonných noriem.

Tak aby takzvaná podnikateľská doložka nebola čírou formalitou a dotknutými stranami s právom pripomienkovať neboli len tie subjekty, pred ktorými sa prípravu zákona či vyhlášky nepodarilo utajiť. Terajšia vláda, tak ako všetky doterajšie, nedokáže vlastným úradníkom vysvetliť, že v podstate každá zmena hocijakej normy je zároveň vstup do podnikateľského prostredia. A že ak sa na to nemyslí, zákonite to nebýva zmena k lepšiemu.

Naopak súčasný kabinet vojde do histórie tým, že legislatívny proces bude v jeho réžii najchaotickejší. Politici vládnej koalície v snahe vyhnúť sa kritike budú čoraz viac využívať služby poslancov schopných dať pozmeňovacie návrhy ku všetkému. Bude sa opakovať situácia, keď konečná verzia normy bude jasná až z toho, čo vydá Zbierka zákonov. Neskúsení poslanci vládnej koalície čoskoro stratia prehľad, za čo hlasujú. Stane sa tak skôr, ako sa pretláčaním zásadných pozmeňovacích návrhov začnú vydierať aj politické strany navzájom.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)