Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozkaz znel dávať minimálne 30-eurové pokuty. Vallo vysvetľuje konanie polície

24.02.2020, 17:19 | TASR

Veliteľ expozitúry Mestskej polície (MsP) Bratislava V Tibor Lehocký vydal v piatok pokyn, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach a vyvolal veľkú diskusiu i kritiku. Pre nízke výsledky práce na úseku priestupkov totiž kázal mestským policajtom vyhľadať či vyriešiť aspoň sedem potvrdených priestupkov počas každej jednej hliadkovej služby, priestupky prioritne riešiť v blokovom konaní a pri riešení priestupku v blokovom konaní ukladať pokuty v minimálnej výške 30 eur.

  • Tlačiť
  • 11

Ak by sa mestský policajt rozhodol uložiť nižšiu pokutu alebo riešiť priestupok formou napomenutia, musel by to bezodkladne nahlásiť na stálu službu Mestskej polície Bratislava V jasný dôvod svojho rozhodnutia.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo musel pre vlnu otázok zo strany verejnosti reagovať na sociálnej sieti, ako to s pokynom veliteľa v skutočnosti je.

M. Vallo tvrdí, že zverejnený pokyn veliteľa je reakciou na nedôslednosť a priveľký počet napomenutí mestskou políciou bez pokutovania. „V tomto prípade nešlo o to určiť počet priestupkov, ktoré musia mestskí policajti vyriešiť, ale cieľom bolo reagovať na nepriaznivý trend, že polícia nie je pri riešení priestupkov dôsledná,“ povedal primátor.

Priznáva, že formulácia pokynu veliteľa nebola šťastná. M. Vallo tvrdí, že žiadny nadriadený vrátane náčelníka nie je oprávnený v konkrétnom prípade nariadiť podriadenému policajtovi uloženie blokovej pokuty v určitej pevne danej výške.

Neprehliadnite

„Zároveň v tomto pokyne chýbalo aspoň minimum vysvetľujúcich informácií,“ podotkol M. Vallo. Ako však tvrdí, je pravdou aj to, že od verejnosti eviduje mesto zvýšený dopyt, aby si mestskí policajti robili svoju prácu poriadne.

„Teda, aby boli dôslední a nekompromisní pri prejednávaní priestupkov, ktoré strpčujú život ostatným obyvateľom nášho mesta, a aby vec nevybavili len napomenutím. Aj štatistiky mestskej polície ukazujú, že počet uložených napomenutí je neprimerane vysoký k celkovému množstvu riešených priestupkov,“ uviedol primátor.

Ubezpečuje, že mestský policajt stále môže vybaviť vec napomenutím, najmä v prípadoch, ak pri zistenom priestupku existujú takzvané poľahčujúce okolnosti, ktoré sa po vyhodnotení môžu premietnuť až do upustenia od uloženia blokovej pokuty.

„Rovnako je tu však právomoc, dokonca povinnosť nadriadeného, skúmať zákonnosť a primeranosť postupu svojich podriadených aj pri určovaní výšky blokových pokút,“ poznamenal M. Vallo.

Práve preto sa podľa jeho slov v zverejnenom pokyne objavuje povinnosť zaznamenávať dôvody, pre ktoré sa policajt rozhodol vybaviť vec napomenutím či pokutou do určitej výšky. Tieto okolnosti sú podľa primátora stanovené zákonom, musia byť dané a policajt by mal byť schopný sa k nim vyjadriť.

  • Tlačiť
  • 11

Tagy Bratislava, Matúš Vallo, mestská polícia