Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

S Veriteľom to vláde nevychádza

07.08.2009, 14:01 | Ján Záborský | © 2009 News and Media Holding

Kontroly oddlžovania poukazujú na pochybenia súčasnej, nie bývalej vlády.

  • Tlačiť
  • 6

Minister financií Ján Počiatek označil vlani oddlžovanie zdravotníctva pomocou akciovky Veriteľ za „spackané“. Premiér Robert Fico mal dokonca chuť rovno zatvárať. Po silných rečiach a správe o údajných pochybeniach sa čakalo na výsledky auditu Veriteľa, na ktorom na pokyn vlády pracoval rezort financií. Previerka napokon ukázala, že z účtovného hľadiska konal Veriteľ presne, ako mal. V súlade so všetkými pravidlami či metodickými usmerneniami. Chyby sa, pravdaže, našli. V účtovníctve niektorých oddlžených subjektov, no nie vo Veriteľovi. Vláda takýto výsledok nevzala a vrátila materiál na prepracovanie. Chce od ministerstva zdravotníctva a financií inú správu. O kontrole procesu oddlžovania. Kým teda ministerstvá nevyrobia ďalšiu správu, prípad Veriteľ sa definitívne neskončí.

Jednu správu pritom vláda vzala na vedomie už začiatkom minulého roka. Obvinila v nej vedenie Veriteľa z podvodu a zo zatajovania dokumentov. Nasledovalo oznámenie o podozrení zo spáchania viacerých hospodárskych trestných činov, no vyšetrovanie zatiaľ nič nepreukázalo. Časť bývalého predstavenstva Veriteľa zareagovala zverejnením kompletnej dokumentácie firmy na internete. Vrátane potvrdenia, že údajne zatajené a nenájdené dokumenty oficiálne prevzal archív ministerstva financií v polovici júna 2006.

Kde je zostatok

Členovia Health Policy Institute (HPI), ktorí za predchádzajúcej vlády vznik Veriteľa iniciovali, po zverejnení auditu upozornili, že sa v ňom vôbec nespomína osud likvidačného zostatku. V prepočte cez konverzný kurz šlo o 21,6 milióna eur a rozhodovala o nich už súčasná vláda. Podľa jedného z posledných uznesení jej predchodkyne mal celý zostatok smerovať na účet ministerstva zdravotníctva ako jedného z akcionárov. Mal slúžiť na urovnanie záväzkov, ktoré boli v čase likvidácie Veriteľa predmetom súdneho sporu. To sa týkalo i vyrovnania záväzkov po skrachovanej poisťovni Perspektíva, ktoré mala v správe Všeobecná zdravotná poisťovňa. No účel sa nesplnil.

Podľa denníka Sme o nesprávnom využití likvidačného zostatku Veriteľa vedel i J. Počiatek. Kontrolná skupina z roku 2007 zistila viacero nezrovnalostí v úhradách, ale jej výhrady sa do vlaňajšej správy nedostali. Podľa hovorcu rezortu financií Miroslava Šmála preto, lebo správa sa týkala len konania Veriteľa počas existencie firmy a likvidačný zostatok sa delil až po jej zániku. Denníku Sme sa však obsah kontroly podarilo aj tak získať a zverejniť.

Časť peňazí z likvidačného zostatku Veriteľa smerovala na úhrady záväzkov. Problém je, že v zozname najväčších prijímateľov na prvých priečkach nelogicky svietia dve mená. Viac než tretinu celého balíka, v prepočte 7,7 milióna eur, dostala Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP). Veriteľ sa s ňou pritom plne vyrovnal už koncom roka 2005 – postúpené pohľadávky na poistnom zúčtoval za 65 miliónov eur. „Všetky zdravotné poisťovne sa oddlžovali ešte počas existencie Veriteľa v rámci ich prípravy na transformáciu na akciové spoločnosti,“ objasňuje Tomáš Szalay z HPI. O žiadnej dodatočnej nevyrovnanej pohľadávke SZP sa až do odchodu predchádzajúcej vlády nevedelo.

Údajné neuhradené pohľadávky sa mali nájsť v účtovníctve zdravotnej poisťovne až neskôr. Spoločnej v tom čase šéfoval neskorší minister zdravotníctva Ivan Valentovič. Súčasná hovorkyňa poisťovne Daniela Stričková potvrdzuje, že inštitúcia zaregistrovala peniaze ako bežný príjem, ktorý vyrovnával pohľadávky voči klientom. A že ich vynaložila na platby za zdravotnú starostlivosť.

Istina, aj to nie celá

Kontrola ministerstva financií pritom zistila zaujímavý fakt. Hoci pohľadávka bola uznaná vo výške vtedajších zhruba 230 miliónov korún, úhrada na účet SZP koncom roka 2006 bola ešte o 6,5 milióna korún, teda 216-tisíc eur, vyššia. „Rozdiel nebol podporený žiadnymi dokladmi a nebol uvedený ani v návrhu na úhradu,“ konštatuje správa. Podľa nej SZP vykazovala saldo pohľadávok vo výške 1,4 milióna eur – ani nie 20 percent zo zaslanej sumy. Podľa zistení TRENDU šla taká istá suma na prelome rokov 2006 a 2007 na predražené nákupy prístrojov pre štátne nemocnice.

Sporné je okrem pochybností týkajúcich sa samotného záväzku i to, že okrem istiny bolo v sume úhrady zahrnuté i príslušenstvo, teda penále a úroky z omeškania. Podľa Petra Pažitného, poradcu bývalého ministra Rudolfa Zajaca a člena dozornej rady Veriteľa, je takáto úhrada v priamom rozpore s princípmi oddlžovania. Veriteľ nikdy neuhrádzal príslušenstvo, ale výhradne istinu, aj to nie v plnej výške.

Ako vysvetľuje P. Pažitný, cieľom bolo čo najefektívnejšie využiť 664 miliónov eur, ktoré sa na oddlženie vyčlenili. Ako prví boli oddlžení tí, ktorí boli ochotní zľaviť z nárokov najviac. Keďže suma na preberanie pohľadávok bola obmedzená, kto by čakal na plnú úhradu, nemusel by sa dočkať. Maximálnu odplatu stanovil Veriteľ na 97 percent istiny. Takto sa podarilo odstrániť dlhy za takmer 1,13 miliardy eur (po prepočte konverzným kurzom).

Vyplatenie plnej pohľadávky SZP vrátane príslušenstva je tak v rozpore s pravidlami fungovania Veriteľa. Aj likvidačný zostatok sa totiž mal využiť na oddlžovanie podľa rovnakých pravidiel.

Neplatný Technopol

Druhý najväčší beneficient zo zoznamu je firma Technopol Trade, ktorej prišlo z likvidačného zostatku Veriteľa takmer päť miliónov eur. Podľa zistení denníka Sme aj táto úhrada bola proti regulám. Oficiálne šlo o vyrovnanie pohľadávky, ktorú však už v minulosti tri právne analýzy označili za pochybnú. Technopol Trade okamžite po úhrade poslal takmer celú sumu na účet spoločnosti Proomont ako odmenu za vymáhanie pohľadávky.

Aby zvláštnych úkazov pri tejto pohľadávke nebolo dosť, úhrada sa uskutočnila pár dní pred jej premlčaním. Čo zároveň znamená, ako upozorňuje T. Szalay, že samotná firma sa desať rokov nesnažila aktívne získať peniaze späť napríklad súdnou cestou. Inak by premlčanie nehrozilo. Rezort zdravotníctva tak zaplatil nielen v rozpore s pravidlami, ale aj zbytočne.

Malo ísť o pohľadávku k Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Lenže kontrola ukázala, že celá suma mala slúžiť len na úhradu úrokov z omeškania. Záväzky najväčšej slovenskej nemocnice totiž predtým ministerstvo zdravotníctva urovnalo. V prípade Technopolu Trade i SZP tak ide o úhrady, ktoré by vedenie Veriteľa považovalo za neefektívne a nevyplatilo by ich. Dovedna tvoria tri pätiny celého likvidačného zostatku.

Drobné

Ďalšie úhrady z likvidačného zostatku Veriteľa sú rádovo nižšie. Dovedna sa zo zvyšku uspokojovalo približne tristo subjektov. Kontrola v dvoch väčších – firmách Siemens a OLO – pochybenia neukázala. Spolu dostali zhruba 1,6 milióna eur ako úhrady za nesplatené prístroje a zariadenia a za odvoz odpadu.

No pri iných menších platbách pochybnosti pretrvávajú. Napríklad záväzok banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice k firme Impax Trading vo výške zhruba 170-tisíc eur nebol podľa kontroly súčasného ministerstva financií dostatočne zdokladovaný. Chýbali vierohodné výkazy o pohľadávkach vo výške zhruba 23-tisíc eur. Napriek tomu štát firme pohľadávku v plnej výške uhradil. Opäť: bolo to pred koncom roka 2006.

Vojna správ o Veriteľovi bude zrejme trvať minimálne do preverenia samotného procesu oddlženia. Aktuálne vláda ignorovala čistý účtovný audit. Vlani zasa vzala na vedomie správu o činnosti Veriteľa, ktorá obsahovala nesprávne tvrdenia a v niektorých častiach preukázateľne klamala. „Zo správy vyplýva predovšetkým to, že jej spracovatelia sa vôbec nenamáhali pochopiť základné princípy oddlžovania cez Veriteľa,“ komentuje vlaňajšiu snahu ministra J. Počiatka P. Pažitný. Rezort na viacerých miestach Veriteľovi vyčítal pochybenia, za ktoré nebola zodpovedná štátna akciovka, ale iné subjekty – napríklad nemocnice či poisťovne. Požiadavka na vypracovanie správy o samotnom procese oddlžovania naznačuje, že súčasná vláda hľadá akýkoľvek politicky vhodný nedostatok. Pritom na tie najpodstatnejšie už prišla: tie, čo spôsobila sama.

Foto na titulke - Flickr.com

  • Tlačiť
  • 6