Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Štát posiela domácnostiam poukážky na obnoviteľné zdroje energií

15.02.2016, 16:30 | SITA

Domácnosti by mali v týchto dňoch dostávať poukážky z druhého kola podpory kúpy a inštalácie malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zastrešuje prideľovanie podpory na malé elektrárničky či teplárničky, koncom minulého týždňa zaslala domácnostiam k poukážkam viac ako 3 200 zmlúv.

  • Tlačiť
  • 0

„Domácnosti majú teraz 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácii,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. V súčasnosti si domácnosti môžu vybrať z takmer 600 zhotoviteľov, s ktorými už agentúra podpísala zmluvu o preplácaní poukážok.

Domácnosti by si mali podľa energetickej agentúry v prvom rade skontrolovať či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje. „Zmluvy s poukážkami sú vydávané automaticky prostredníctvom informačného systému. Údaje v nich sú prevzaté z elektronicky podanej žiadosti o poukážku. Ich správnosť vie preto skontrolovať len samotná domácnosť, respektíve zhotoviteľ. Ak by sa objavili chyby, je dôležité, aby domácnosť kontaktovala naše poradenské a konzultačné centrá a overila si ďalší postup," upozornil Jambor s tým, že aby mohla byť poukážka uplatnená, musí domácnosť zmluvu o poskytnutí príspevku a príslušné čestné vyhlásenia podpísať ešte pred inštaláciou zariadenia.

Domácnosť pred odovzdaním poukážky by si mala taktiež overiť, či zhotoviteľ zvládne inštaláciu zrealizovať v stanovenom termíne a včas požiada o preplatenie poukážky. V prípade prvého kola je to šesť mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, pri druhom kole sú to štyri mesiace. „Súčasťou zmluvy medzi domácnosťou a zhotoviteľom by tak mala byť napríklad aj povinnosť zhotoviteľa vykonať inštaláciu riadne a včas,“ dodal Jambor. Do konca mája tohto roku by sa malo na základe vydaných poukážok nainštalovať na Slovensku viac ako 30 podporených malých OZE denne.

Druhé kolo poskytovania podpory na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií pre slovenské domácnosti bolo ešte úspešnejšie ako prvé. Len v pondelok 1. februára sa začalo druhé kolo a SIEA hneď v ten deň hlásila enormný záujem zo strany domácností a druhé kolo uzavrela už v prvý deň. Druhé kolo významne presiahlo vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny eur. SIEA preto navýšila prostriedky pre druhé kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny eur. V druhom kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3 216 poukážok. Z toho 1 316 poukážok bolo vydaných na slnečné kolektory. Fotovoltických panelov sa týkalo 1 129 poukážok, 231 bolo kotlov na biomasu a 540 tepelných čerpadiel.

SIEA vydala v prvom kole, ktoré sa konalo v decembri minulého roka, záujemcom o kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií celkovo 1 453 poukážok. V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov eur. Prvé kolo poskytovania poukážok bolo po štyroch dňoch od začatia poskytovania podpory na malé OZE ukončené.

Domácnosti dostanú od štátu finančnú podporu na malé OZE v podobe poukážky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, na kotly na biomasu, na slnečné kolektory či na veterné turbíny. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni pôvodných 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy energia, obnoviteľné zdroje, SIEA

Diskusia (0 reakcií)