Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Skanska podala pre tender sťažnosť na Európsku komisiu

21.03.2011, 16:35 | TASR

Firma nesúhlasí s ÚVO, ktorý zrušil súťaž na železničnú megazákazku

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

Skanska

Spoločnosť Skanska SK dnes podala sťažnosť na Európsku komisiu (EK). Dôvodom je rozhodný nesúhlas s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) z 2. marca 2011, ktorým ÚVO nariadil zrušiť verejnú súťaž na modernizáciu železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.

"Rozhodnutie ÚVO považujeme za neopodstatnené a účelové. Naše právne analýzy potvrdili, že dôvody, ktoré sa v rozhodnutí uvádzajú, nemohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že celá stavba je spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ cez Operačný program Doprava, je na Európskej komisii, aby preverila opodstatnenosť našej sťažnosti," komentoval rozhodnutie generálny riaditeľ Skanska SK Tibor Kočvara.

Konštatoval zároveň, že takýmto neopodstatneným zrušením verejnej súťaže sa vytvára veľký precedens pri vyhodnocovaní ostatných verejných súťaží, keď sa nepodstatné dôvody umelo povýšia na dôvody majúce zásadný vplyv na výsledok obstarávania.

Tendrovaný úsek nadväzuje na už realizujúce sa diela prvej a druhej etapy úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce a štvrtej a piatej etapy úseku Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša.

"Na realizáciu všetkých uvedených diel sa čerpajú prostriedky z fondov EÚ. V prípade zrušenia uvedeného tendra môže dôjsť k znemožneniu modernizácie železničnej trate ako celku, s reálnym rizikom zamedzenia čerpania prostriedkov z fondov EÚ vyčlenených na uvedenú stavbu. Zároveň hrozí, že už čerpané prostriedky by sa museli vrátiť," spresnil.

Ponuka spoločnosti Skanska z marca minulého roka v tejto verejnej súťaži bola o približne 44 miliónov eur nižšia ako cena druhého uchádzača v poradí. Počas vyhodnocovacieho procesu vo viacerých revíznych postupoch svoju cenovú ponuku obhájila, námietky a obštrukcie boli vyhodnotené ako nerelevantné. ÚVO nakoniec nariadil zrušiť súťaž na základe údajného porušenia zákona v postupe zadávania zákazky, ktoré mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili tender na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá ešte koncom roka 2009. Predpokladaná cena prác v obstarávaní bola vyše 296 miliónov eur bez DPH. Trvanie zákazky bolo naplánované na 3 roky a 4 mesiace.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Skanska

Diskusia (0 reakcií)