Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovenské potraviny v letákoch či obaly: reťazce čakajú nové zmeny

06.02.2019, 08:26 | TASR

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza aj takzvanú generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.

  • Tlačiť
  • 1

Návrh podľa rezortu reaguje na skúsenosti získané z aplikácie v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.

„Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe prišlo k precizovaniu aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,“ vysvetlil agrorezort.

Ide podľa neho o reakciu na rozhodovanie príslušných orgánov štátnej správy o opravných prostriedkoch, mimoriadnych opravných prostriedkoch a súdov pri uložených sankciách.

Neprehliadnite

Vzhľadom na uplatňovanie nových typov konaní, ktoré vykazujú znaky neprimeranej podmienky, bolo tiež podľa predkladateľa nevyhnutné zapracovať nové ustanovenia, ktoré ich upravujú.

Súčasný výkon kontroly sa podľa MPRV spravuje zákonom o kontrole v štátnej správe, ktorý vo viacerých aspektoch nevyhovuje.

Slovenská polovica

„Z tohto dôvodu sa návrhom zákona navrhuje samostatná úprava procesu kontroly, ktorej výsledkom je posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly. Z dôvodu ochrany ‚slabšieho‘ účastníka obchodného vzťahu sa umožňuje predkladanie anonymných podnetov, upozorňujúcich na možné porušenie zákona,“ dodal agrorezort.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslankyne koaličnej SNS Evy Antošovej, podľa ktorého by zastúpenie potravín vyrobených na Slovensku, alebo tovarov spadajúcich pod vyhlášku rezortu pôdohospodárstva o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov v tlačených letákoch, reklamných časopisoch a elektronickej komunikácii, nemalo klesnúť pod 50 percent.

Zníženie kúpnej ceny sa zároveň podľa jej návrhu má vzťahovať výlučne na tovar, ktorý sa reálne predá v akcii spotrebiteľovi.

V dôsledku prijatia tohto zákona možno tiež podľa poslankyne predpokladať, že odberatelia premietnu všetky zakázané plnenia do zníženia kúpnej ceny. Také konanie by sa tak malo považovať za neprimeranú podmienku a bude postihnuté sankciou.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta (Smer-SD), ktorý zmierňuje sankcie v prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny po lehote splatnosti. Zároveň sa má zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa zo strany štátu pri potravinových deliktoch.

Poslanec Peter Antal (Most-Híd) zasa v pozmeňujúcom návrhu reagoval na skutočnosť, že obchodné reťazce v poslednom čase podmieňujú dodávky potravín, najmä zeleniny, používaním vratných obalov.

„V niektorých prípadoch sú ceny obalov nastavené príliš vysoko a neúnosne zaťažujú slovenských dodávateľov potravín,“ odôvodnil. Aj tento návrh parlament odobril.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy reťazce, zákon