Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Stavebný paradox

28.10.2014, 09:20 | PR

Inzercia | Kým ekonomika ako celok rastie, stavebníctvo má paradoxne za sebou roky poklesu, prinajlepšom stagnácie. Ako odznelo aj v sektorovej prílohe Trendu na margo roka 2013 „na rast to nebolo. Medziročný pokles stavebnej výroby na úrovni 5,3 percenta vychádza podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR na 220 miliónov eur.“ (Príloha Trend Top v Stavebníctve a realitách, máj 2014). Pritom stavebníctvo sa významnou mierou podieľa na vytváraní lepších podmienok pre investorov - domácich aj zahraničných (budovaním dopravnej infraštruktúry, kancelárskych a logistických kapacít atď.). Dôvodom vývoja môžu byť špecifiká odvetvia, vďaka ktorým na rozdiel od iných, nemusí a niekedy by ani nemalo kopírovať trajektóriu ekonomiky.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu

Biznis model 

Stavebníctvo je sektor, ktorý je závislý od investícií. Preto môže mať každá nečakaná zmena v rozhodovaní investorov na stavebné firmy zásadný dopad. Jedným z najväčších investorov v stavebníctve je štát. Rozhodnutia o zmene financovania veľkých infraštruktúrnych projektov, napríklad diaľnic, sú toho dôkazom. Kríza bola pre štát paradoxne investičnou príležitosťou, kedy mohla masívnejšia podpora stavebníctva priniesť ekonomike nový impulz. Reč pri tom nie je iba o vytváraní pracovných miest. Odvetvie pomáha vytvárať pridanú hodnotu na dlhé roky - je to profesia, ktorá ovplyvňuje prírodné aj umelé prostredie na desiatky rokov a má zásadný energetický a ekologický význam. 

Nové zručnosti stavbára

Mnohí vidia v stavebníctve stále sektor, ktorému dominuje hrubá sila, no situácia sa mení a aj tu začínajú omnoho viac rozhodovať kreativita a inovácie. Stavebným firmám dnes už nestačia inžinieri a čata stavbárov. Z tyla ich podporuje početná skupina architektov, projektantov, konštruktérov a technológov. Investori dnes v stavebných firmách hľadajú chápavého partnera, ktorý vie uchopiť problém technologicky aj kreatívne. Tomu dnes bohužiaľ nezodpovedá ponuka na trhu práce a aj to, že trh práce nie je flexibilný čomu výrazne dopomáha aj nevyvážený zákonník práce. To brzdí rozvoj individuálnej kreativity a rozvoj ľudských zdrojov v stavebných podnikoch. 

Štátne zásahy

Ak by mohlo stavebníctvu v dnešnom stave niečo pomôcť, tak je to minimalizovanie štátnych zásahov do odvetvia, v ktorom podmienky podnikania určujú zákony . Na to, aby stavbári vedeli jeden projekt dokončiť a neprerobiť na ňom, je potrebná „existenčná istota“ a tou sú stabilné zákony, nemenné dane a vyvážený zákonník práce, ktorý dnes má ochranné ustanovenia iba pre zamestnancov a nie zamestnávateľa.  Za hrobára stavebných firiem na Slovenku  môžeme považovať dnes platný zákon o konkurze a  reštrukturalizácii, ktorý tak bravúrne využili aj najväčšie stavebné podniky na Slovensku. Odvetviu dlhodobo chýba strategická podpora štátu a prijatie vízie na viac, než len jedno volebné obdobie. Podobné je to s rešpektovaním územných plánov. Ich nerešpektovanie a časté zmeny znižujú spoločenskú hodnotu prostredia, v ktorom ľudia žijú.

Predsa len sa uberáme 

Napriek týmto negatívam sa ale aj na Slovensku stavebníctvo uberá, hoci vychádzkovým tempom, smerom k väčšiemu rastu a inováciám. To núti projektové a stavebné firmy meniť zaužívané systéme riadenia a procesy. Stavby sa budú programovať nie projektovať. Zvládať inovácie v príprave a riadení stavieb bude podmienkou napredovania firiem a v konečnom dôsledku aj ich prežitia. Spoločenský dopyt čoraz viac ovplyvňuje aj ekologizácia a technologický pokrok a tomu sa prispôsobujú aj investori, od ktorých je stavebníctvo závislé.  Vďaka tomu sa aj u nás bude objavovať čoraz viac stavieb a nielen budov, ktoré budú výrazne zľahčovať a zlepšovať komfort ich používania, čo ide ruka v ruke s udržateľnou výstavbou.   

Ján Majerský, PROMA

Spoločnosť je členom Združenia pre rozvoj investícií (ISA)

Článok uverejnený v rámci komerčnej spolupráce.

isa_mensia

ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich služby pre zahraničných investorov. Združenie pracuje pre potreby SARIO a jeho marketingové a projektové činnosti doma i v zahraničí. Zduženie priamo a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre prezentáciu investícií a ich benefitov pre rozvoj Slovenska a jeho regiónov.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu

Tagy Zahraničné investície

Súvisiace články

Koalícia škodí republike. Reputácia krajiny ju až tak netrápi

Koalícia škodí republike. Reputácia krajiny ju až tak netrápi

Čerešničkou na krízovej torte je fakt, že minulý týždeň strávil Peter Plavčan na dovolenke. Ide o neklamný príznak, že sa ako verejný činiteľ pohybuje na hrane svojprávnosti

Miliardy vyhodené do vzduchu: podnikatelia kritizujú kvalitu univerzít a vládu

Plavčan abdikuje z funkcie, potvrdil Danko

V USA odstraňujú sochy konfederačných generálov

Škodí vláde, škodí Slovensku. Plavčanov odchod je správny