Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Štrajkovú štafetu preberajú vysokoškolskí učitelia

14.02.2016, 16:10 | SITA

Od pondelka 15. februára vstupujú do štrajku vysokoškolskí učitelia. Preberajú tak štrajkovú štafetu od učiteľov z materských, základných a stredných škôl, keďže Iniciatíva slovenských učiteľov v pondelok štrajk preruší a prejde do štrajkovej pohotovosti.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Vysokoškolskí učitelia sa do štrajku registrujú na internetovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov www.isu.sk. Zatiaľ sa k nemu hlásia učitelia zo 14 vysokých škôl, pričom ako zapojené sú na stránke označené vysoké školy, na ktorých je do štrajku registrovaný aspoň jeden zamestnanec.

V zozname zapojených vysokých škôl sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline. 

Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov vyhlásil, že prerušením štrajku neskončili a počas štrajkovej pohotovosti budú naďalej presadzovať splnenie požiadaviek a poukazovať na nedostatky v slovenskom školstve.

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov vznikla v nadväznosti na stretnutie akademickej obce, ktoré v pondelok 8. februára zorganizoval Akademický senát Filozofickej fakulty UK. Tá nepredkladá žiadne vlastné požiadavky, plne sa stotožňuje s požiadavkami Iniciatívy slovenských učiteľov a žiada vládu o ich splnenie.

Zároveň vyzýva všetkých študentov slovenských vysokých škôl, aby verejne vyjadrili podporu štrajkujúcim učiteľom. 

Predseda odborov na Univerzite Komenského v Bratislave Alexander Kurtanský zároveň vyhlásil, že žiadna odborová organizácia na fakultách a súčastiach Univerzity Komenského nevyhlásila štrajk.

"Sme presvedčení, že vláda po voľbách bude realizovať dlhodobé oprávnené požiadavky na zvýšenie dotácie vysokým školám vrátane platov ich zamestnancov," dodal A. Kurtanský.

Štrajk učiteľov sa začal v pondelok 25. januára. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy školstvo, Slovensko, Štrajk učiteľov, vysoké školy

Diskusia (0 reakcií)