Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Superodpočet môže byť konečne super

09.04.2019, 00:00

PR Servis | Superodpočet od začiatku sprevádzajú vysoké očakávania, ktoré má zapísané už vo svojom názve.

  • Tlačiť

Daňová úľava na výskum a vývoj ale v prvých rokoch po zavedení vyvolávala na strane podnikateľov skôr rozpaky. Podľa poradenských spoločností, ktoré sú členmi Združenia pre rozvoj investícií (ISA), by mohol nástroj na podporu výskumu a vývoja za minulý rok konečne dostáť svojmu menu.

Pri zavedení superodpočtu v roku 2015 vláda očakávala, že firmy (vrátane živnostníkov) využijú z neho vyplývajúce daňové úľavy až do výšky 24 miliónov eur. Realita nebola ani polovičná - po prvom roku od zavedenia dosiahol uplatnený superodpočet výšku 9,2 milióna, o rok na to 16,5 milióna eur. V roku 2017 síce opticky výrazne narástla až na 40 miliónov, no až 45 % z toho má v kolónke „Meno“ uvedené U. S. Steel Košice. Východoslovenský podnik túto pomoc štátu využila v prípade 42 projektov. Hoci z roka na rok si ho uplatňovalo viac a viac spoločností, podnikatelia sa sťažovali najmä na administratívnu náročnosť, ktorá podľa nich odrádzala najmä menšie firmy. Po tom, čo sa novelou zákona v minulom roku percento superodpočtu zvýšilo na 100 je podľa odborníkov záujem vyšší. „Administratívna záťaž v prípade superodpočtu je stále relatívne nízka v porovnaní s inými formami pomoci ako sú napríklad štátna investičná pomoc alebo EÚ fondy,” hodnotí Tomáš Alaxin, Senior Tax Manager z poradenskej spoločnosti PwC.

Ako funguje

Základné podmienky a princípy superodpočtu by sa dali stručne zhrnúť na nasledovnom príklade: Strojárenská firma XY má v pláne vyvinúť novú generáciu súčiastky, ktorú dnes predáva viacerým odberateľom. Počíta tiež s tým, že po zhotovení prototypu si duševné vlastníctvo patentuje a nepredá ho nikomu ďalšiemu. Na vývoji sa budú podieľať jej interní zamestnanci a formou kontraktu tiež vysoká škola v regióne. Na začiatku firma XY vypracuje výskumno-vývojový projekt a zavedie pre sledovanie nákladov osobitné evidovanie nákladov. Tento krok je podľa zástupcu PwC v celom procese kľúčový. „Dôležité je aby bol projekt výskumu a vývoja podpísaný pred začatím jeho uplatňovania v daňovom priznaní. Nemusí to byť rozsiahly dokument, no musí spĺňať predpísané náležitosti podľa zákona o dani z príjmov. Firma nemusí tento projekt nikde podávať, nechá si ho u seba a predkladá ho len na vyzvanie v prípade daňovej kontroly.”

Na čo všetko sa dá využiť superodpočet

● Vývoj materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov
● Výskum neprebádaných javov a získanie nových poznatkov
● Výpočty, návrhy, simulácie, hypotézy, zber dát
● Konštrukcia, programovanie, projektovanie, šľachtenie
● Výroba funkčných prototypov, skúšobných zariadení a modelov
● Skúšky, skúšobné prevádzky, overovacie série, klinické štúdie

Zdroj: superodpocet.sk, smartech.sk

Po roku, keď sa projekt skončí - je jedno, či úspešne alebo nie, spočíta firma XY oprávnené náklady (napr. mzdové, na energie, materiál a špeciálny softvér) a zistí, že celkovo minula 100 000 eur. Súčasná výška superodpočtu (100 %) umožňuje odpočítať si od základu dane ešte raz plnú sumu. Vo výsledku tak vďaka nemu firma usporí na dani z príjmu dodatočných 21 000 eur.

Zdroj: SmarTech

Extra úľavy môže firma získať, ak rozhodne investovať do vývoja a výskumu opakovane aj v ďalšom zdaňovacom období. Vtedy si môže pripočítať aj 100 % odpočet z priemerného medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj za posledné 2 roky. Tu je už ale matematika o čosi zložitejšia. Na výpočet poslúži napríklad kalkulačka na stránke superodpocet.sk.

Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj?

Združenie pre rozvoj investícií organizuje pracovné raňajky so zástupcom poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions SK - Martinom Gondárom.

Dátum a čas: 17. apríla 2019 od 9:00
Miesto: Agentúra SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. posch.
Vstup na podujatie je zdarma po registrácii

Informácie a potvrdenie účasti tu

Na čo si dať pozor

Na vyššie uvedenom príklade si treba všimnúť hneď tri dôležité veci. Tou prvou je nemožnosť čerpať na tie isté náklady výskumu a vývoja viac ako jednu štátnu podporu. „Platí tu pravidlo, že firma nemôže dostať podporu z dvoch verejných zdrojov na jednu nákladovú položku. To sa týka slovenských verejných zdrojov, ale i zdrojov európskej únie. Firma, ktorá získala stimul na výskum a vývoj formou daňovej úľavy, už nemôže požiadať o superodpočet na žiadny projekt. Takých firiem však už na Slovensku skoro niet, pretože po zavedení superodpočtu v roku 2015 prestali byť stimuly na výskum a vývoj formou daňovej úľavy relevantné. Naopak, firmy poberajúce štandardné investičné stimuly, môžu využiť superodpočet, len si musia dať špeciálny pozor na to, aby jednu nákladovú položku nemali pokrytú z verejných zdrojov dvakrát,“ vysvetľuje poradca pre daňový super a CEO spoločnosti SmarTech Solutions SK Martin Gondár. Druhou podmienkou je, že firma musí realizovať výskum a vývoj sama, nie prostredníctvom tretej strany okrem organizácií, ktoré získali osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj - sem patria napríklad školy (stredné, vysoké) alebo Slovenská akadémia vied. „Pozor, ak firma disponuje týmto osvedčením a predá nehmotné výsledky projektu výskumu a vývoja, tak stráca nárok na superodpočet.“ Podľa stránky ministerstva školstva je ich momentálne 752.

Posledným dôležitým bodom je otázka, či je možné využiť superodpočet aj na zákazkový vývoj. „Odpoveď je áno a legislatíva to predpokladá, ale výskumno-vývojová časť musí byť veľmi dobre identifikovaná, sformalizovaná a oddelená od bežnej rutinnej zákazkovej činnosti,“ upozorňuje M. Gondár.

Záujem najmä z hutníctva, autopriemyslu a IT

Ktorým firmám sa superodpočet oplatí a ktorým nie? Odpoveď, aj keď nie úplne presnú, dávajú zoznamy daňovníkov, ktoré si ho uplatnili v rokoch 2015 až 2017. Podľa analýzy SmarTechu ťahá superodpočet štvorzáprah kovovýroba a hutníctvo (najmä vďaka U. S. Steel Košice), tradične silný automobilový priemysel spoločne so strojárstvom, elektrotechnický priemysel a IT sektor. Medzi nimi je výraznejšie zastúpenie firiem so slovenským vlastníckym pozadím. „Dominancia automobilového priemyslu a celého jeho dodávateľského reťazca je logická vzhľadom na to, že tento sektor je najväčší,” podotýka Tomáš Alaxin z PwC. Riaditeľ SmarTechu upresňuje, že tento typ nepriamej štátnej podpory viac využijú firmy, ktoré sú už zabehnuté a dosahujú zisk, „takže môžu získať úsporu na daniach z príjmu, ktorú znova preinvestujú alebo si vytvoria rezervu pred očakávanou recesiou.“

Firmám, ktoré s takýmto typom štátnej pomoci nemajú skúsenosti pomáhajú práve poradenské spoločnosti, ktoré napíšu podľa zadania úvodný projekt, asistujú pri nastavovaní účtovníctva a prípadne aj pri podávaní tlačiva k daňovému priznaniu. Veľkou výhodou je, že za svojich klientov sledujú zmeny v legislatíve a súvisiacich predpisoch.

Pre všetkých ostatných pripravila finančná správa Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ktorý naposledy aktualizovala 10. októbra minulého roka. Tomáš Alaxin z PwC upozorňuje na využívanie informácií prostredníctvom infolinky finančnej správy: „Majú iba charakter odporúčaní, no nie sú záväzné a v prípade daňovej kontroly sa nimi správca dane môže ale nemusí riadiť. Rovnako tak by to bolo v prípade súdneho sporu.”

O úspechu rozhodnú daňové kontroly

Dôležitou skúškou správnosti pre podnikateľov budú daňové kontroly, ktoré sa na superodpočet zamerajú. Martin Gondár, ktorý už niekoľko rokov pomáha firmám s nastavovaním superodpočtu aj v Českej republike poukazuje práve na skúsenosť našich západných susedov, kde sa kontrolóri obuli do firiem aj za formálne nedostatky. V roku 2016 tam nepriama verejná podpora výskumu a vývoja medziročne klesla o 150 miliónov českých korún. Podľa oslovených daňových poradcov si však slovenskí kontrolóri na superodpočet zatiaľ špeciálne neposvietili.

Odpočet by mohol byť ešte viac super, ak by došlo k jeho ďalšiemu zvýšeniu tak, ako to po nedávnom stretnutí so Zväzom automobilového priemyslu avizoval premiér Peter Pellegrini. Úľavu 150 % by chcel zaviesť ešte tento rok a v ďalšom posunúť úroveň až na 200 %.

Tento článok vám prinieslo Združenie pre rozvoj investícií

  • Tlačiť

Tagy ISA, PR články, Zahraničné investície