Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

TIS: Štát pri rozhodovaní o liekoch porušuje zákony

12.03.2013, 17:50 | dar | © 2013 News and Media Holding

Aanalýza ukázala nedostatky v kategorizácii liekov

  • Tlačiť
  • 0

Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o tom, ktoré lieky budú hradené zo zdravotného poistenia nie vždy v súlade s platnými predpismi. Tvrdí to Transparency International Slovensko (TIS). Analýza TIS poukazuje na to, že  polovica žiadostí o nové liečivá v minulom roku nebola vybavená v zákonnej lehote pol roka, ministerstvu väčšinou chýbali posudky odborníkov, a ani raz sa neposudzovala efektívnosť nákladov či dopady na verejné financie napriek tomu, že to vyžaduje zákon.

Vyše roka od liekovej reformy

„Súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva má záujem o transparentnosť v oblasti liekovej politiky, čoho dôkazom sú aj kroky pani ministerky Zvolenskej, ktorá na rozdiel od svojho predchodcu rozhoduje v zmysle odporúčaní kategorizačnej komisie a v súčasnosti zverejňuje aj farmakoekonomické posudky. Samozrejmosťou je aj snaha o napĺňanie v súčasnosti platnej legislatívy v danej oblasti,“ reagovala na analýzu hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková.

Zdravotné poisťovne ročne hradia za lieky 850 miliónov eur, čo predstavuje približne tretinu celkových nákladov na zdravotníctvo z verejných zdrojov. Analýza TIS a analytičky Angeliky Szalayovej z Health Policy Institute skúmala kategorizáciu liekov, teda rozhodovanie o ich hradení  zo zdravotného poistenia,  po dobu približne jeden rok. A to od obdobia, kedy sa do účinnosti dostala novela zákona o liekoch, čiže od decembra 2011. Do analýzy bolo zaradených spolu 1510 konaní.

„Kvalita a etika kategorizácie liekov sa od legislatívnych zmien v roku 2011, keď bola po prvýkrát uzákonená povinnosť zverejňovať celý priebeh kategorizácie od žiadostí po rozhodnutia komisií na webe, zvýšila. No podľa analýzy naďalej existuje priestor pre vyššiu transparentnosť,“ konštatuje TIS.

Najčastejšie chyby

Lieky s novým liečivom sa podľa analýzy medzi hradené zo zdravotného poistenia dostali, aj keď nemali dostatočne preukázanú účinnosť. K žiadostiam chýbali posudky odborných pracovných skupín a pracovnej skupiny pre ekonomiku lieku. Tá bola dokonca vymenovaná až k 1. decembru minulého roka, čiže po roku od účinnosti zákona. Posudky odborných skupín ministerstva zdravotníctva chýbali v 65 percentách podaní o zaradenie lieku s novým liečivom. To však nebola prekážka, aby sa až 71 percent z týchto liekov dostalo medzi hradené. Z podaní s posudkami pritom uspelo iba 47 percent liekov.

Analýza upozornila aj na ďalšie nedostatky:

  • V piatich prípadoch žiadostí o zaradenie lieku s novým liečivom (12%) chýba stanovisko kategorizačnej komisie pre lieky, pravdepodobne preto, že lieky boli zaradené bez posúdenia komisiou.
  • Nerovnomerné zastúpenie strán v kategorizačnej komisii vzhľadom na nevymenovanie niektorých členov.
  • Chyby elektronického portálu, ktoré môžu potenciálne umožniť predbiehanie alebo znemožniť prístup k informáciám a vyjadriť sa k návrhom. Portál zároveň nie je užívateľsky komfortný, čo zneprehľadňuje verejnú kontrolu aj prácu s portálom,
  • Nízka kvalita žiadostí pri takmer polovici podaní (zlý výber komparátora - alternatívneho liečebného postupu, voči ktorému sa posudzovaná liečba porovnáva, nezohľadnenie všetkých nákladov pri nákladových analýzach, nevhodný výber parametra na hodnotenie nákladovej efektívnosti), prípadne nedostatočne popísaný postup analýzy.
  • V 12 percentách hodnotených podaní boli lieky zaradené aj napriek nedostatočnej kvalite žiadostí.
  • Nezverejňovanie zákonom stanovených informácií, najmä odhadu dopadov kategorizácie.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy zdravotníctvo

Diskusia (0 reakcií)