Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť, Smeru dali dva týždne

11.01.2016, 13:33 | Mária Hunková | © 2016 News and Media Holding

Krátko pred parlamentnými voľbami sa bude musieť vládna strana popasovať s tlakom učiteľov. Štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov totiž vyhlásil štrajkovú pohotovosť.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Za výborom stoja predstavitelia lokálnych učiteľských iniciatív, ktoré v posledných mesiacoch aktívne presadzujú požiadavky uvedené vo Výzve Slovenskej komory učiteľov vláde SR.

„K tomuto kroku sme sa odhodlali preto, lebo minister školstva Juraj Draxler síce opakovane uznal opodstatnenosť našich požiadaviek, ale ani on, ani vláda neuskutočnili žiadne konkrétne kroky vedúce k ich splneniu,“ zdôvodňuje štrajkový výbor.

Učitelia sa vyhrážajú, že ak do 25. januára vládni predstavitelia nenavrhnú konkrétne legislatívne opatrenia, ako naplnia ich požiadavky, vstúpia do neobmedzeného ostrého štrajku. To znamená, že pedagogickí a odborní zamestnanci materských, základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorí sa stotožňujú s požiadavkami, prerušia v tento deň prácu.

Tento krok je pokračovaním protestov pedagógov, ktorí bojujú za zlepšenie svojho postavenia a adekvátneho financovania školstva od roku 2012.

„Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a následne štrajku považujeme za krajné, ale nevyhnutné riešenie, pretože vláda Slovenskej republiky prehliada neudržateľný stav slovenského školstva a neriešením nahromadených problémov zatvára oči pred budúcnosťou našej spoločnosti,“ dodáva štrajkový výbor a verejnosti menuje požiadavky učiteľov:

1. Primerané ohodnotenie pedagógov

Nástupný plat pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) aj naďalej zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity a priemerný plat PZ a OZ predstavuje zhruba polovicu priemernej mzdy pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Zástupcovia učiteľov preto žiadajú, aby vláda legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

V súčasnosti existujú na slovenských školách priepastné rozdiely vo vybavenosti didaktickými prostriedkami. Vláda by preto mala navýšiť rozpočty ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečiť tak deťom a ich rodičom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu.

3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

Tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania pedagógov. Štrajkový výbor sa domnieva, že súčasný systém musí byť prehodnotený tak, aby sa mohol učiteľ adekvátnym spôsobom vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne využije pri výučbe a výchove žiakov. Žiadajú preto, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou by sa opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročná obmedzená platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Súčasne by mala zaviazať ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a spomínaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Tagy školstvo, učitelia