Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Úspechy prešovskej spoločnosti SPINEA, s.r.o.

16.02.2016, 00:00 | PR

Inzercia | Vďaka prevratnému technickému riešeniu a vynikajúcim vlastnostiam sa stali reduktory TwinSpin, žiadaným artiklom svetových lídrov v každej oblasti, kde sa vyžaduje presnosť na stotiny či tisíciny milimetra.

  • Tlačiť

pr_spinea_02

SPINEA je moderná výrobno-vývojová spoločnosť. Pred dvoma rokmi oslávila 20. výročie od svojho založenia. Hlavným výrobným produktom je vysoko presná prevodovka. Patrí medzi štyroch najväčších výrobcov ložiskových reduktorov, ktorí pôsobia na svetovom trhu veľmi presných prevodoviek a vo svojej kategórii je jedinou európskou spoločnosťou. Podnetom pre jej vznik bol vlastný vynález nového prenosového princípu redukčného mechanizmu cykloidných prevodoviek.

Produkty  sú známe po celom svete pre svoju vysokú kvalitu a trvanlivosť. To je najmä preto, že spoločnosť má vysoko kvalifikovaných a kreatívnych pracovníkov , moderné výrobné technológie a výrobné zariadenia. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva vyše 450 zamestnancov.

Stále viac a viac aplikácií si vyžaduje vysokú rýchlosť a presné určovanie polohy na zvýšenie efektivity strojov a procesov. Pre tieto oblasti použitia vyvinula SPINEA, s.r.o niekoľko sérií bezvôľových presných prevodoviek. Vysoko presné reduktory sa aplikujú vo výrobe robotov, v obrábacích strojoch, meracích zariadeniach, navigačných systémoch, v leteckom priemysle, vo vojenskej a medicínskej oblasti, drevoobrábaní, v tlačiarenskom odvetví, v strojoch pre textilný priemysel, pri opracovaní skla. Vysoko presná prevodovka TwinSpin patrí do kategórie hi-tech výrobkov s uplatnením v automobilovom priemysle v aplikáciách robotických pracovísk hlavne od európskych výrobcov robotov.

TwinSpin-y sú súčasťou rôznych zaujímavých projektov, akým nesporne je aj projekt urýchľovača jadrových častíc CERN vo Švajčiarsku. Sú implementované v zariadeniach, ktoré sa používajú pri výrobe šperkov Swarovski, aut značiek BMW, Mercedes, Volvo, alebo lietadiel Boeing.

Vyvrcholením systematického vývojárskeho úsilia je nová generácia reduktorov, v roku 2014 na svetový trh pod označením TwinSpin G.

Vlastný konštrukčný princíp, ktorý je chránený niekoľkými patentmi, charakterizujú tieto vlastnosti: vysoká presnosť polohovania, vysoká účinnosť aj pri nízkych rýchlostiach, malé straty pohybu a vysokou výstupnou menovitý krútiaci moment a zrýchlenie.

Pravidelne sa zúčastňuje na výstavách AUTOMATICA, SPS IPC v Nemecku a Metallobrabotka v Rusku. Historicky 1. krát SPINEA vystavovala na samostatných stánkoch v Japonsku IREX Tokyo, AUTOMATE Show v USA, EMO Miláno v Taliansku, Innorobo vo Francúzsku a na MOTEK v Nemecku. Medzi  ďalšie výstavy patria Winfair Turecko, IDEF Turecko, SPS IPC Nemecko, Butech  Južná Kórea. V spolupráci so Zväzom strojárskeho priemyslu SR sme sa prezentovali na MSV Nitra a MSV Brno.

Strojársky výrobok roka 2015

Je to ocenenie s tradíciou s dôležitým  miestom na poli inovácií a originality. Pre strojárov je to malý Oscar, ktorý sa udeľuje v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.  SPINEA získala cenu za produkt: Vysokopresný reduktor TS 155G xHS.

pr_spinea_03

CENA PSK

pr_spinea_04

Spoločnosť  SPINEA získala Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosvetovom meradle.

Cena PSK predstavuje umelecké dielo - gotickú bránu s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov.

pr_spinea_05

Investície SPINEA, s.r.o.
V priebehu rokov 2012-2015 SPINEA preinvestovala 20 mil. eur. Rozšírila výrobné haly a uviedla do prevádzky nové technológie v celkovej hodnote 15 mil. eur.

Tieto investície boli čiastočne podporené aj zo zdrojov európskej únie.

Inovatívne technológie pre zavedenie konkurencieschopnej výroby novej rady ložiskových reduktorov:

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie inovatívnych technológií pre zvýšenie konkurencieschopnosti výroby novej rady malorozmerových ložiskových reduktorov (LR).  Špecifické ciele sledovali zavedenie automatizovaných technologických pracovísk (ATP) a  pružných výrobných buniek na opracovanie komponentov LR a zavedenie súboru inovatívnych technológií a inovovaných výrobných postupov pre zvýšenie kvality a produkčnosti výroby LR

Zavedením súboru pružných výrobných buniek a automatizovaných zariadení sa zabezpečila modernizácia technologickej základne výroby LR, zvyšovanie pružnosti a flexibilnosti výrobného procesu.  Technológie predstavujú svetovú špičku v oblasti brúsenia,  frézovania, preťahovania,  výroby centrických a excentrických plôch a indukčného kalenia.

Od nových technologických celkov sa očakáva nielen efektívnosť ale aj  dodržanie  mikrónových presností pri výrobe komponentov. Inovácia technologických procesov s vyšším podielom automatizovaných operácií obrábania, ustavovania a zoraďovania  strojov vytvorili predpoklad na prechod k výrobe LR  v pružných bunkách a    pružných automatizovaných výrobných linkách.

Realizáciou projektu sa vytvorilo 50 nových pracovných miest s perspektívou vytvorenia  ďalších 50 do roku 2020.

pr_spinea_06

  • Tlačiť