Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

V únii je priveľa rybárov na primálo rýb

19.02.2003, 13:42 | František Múčka | © 2003 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Rybolov v spoločných európskych vodách dostal najvýznamnejšiu reformu za posledných desať rokov. Problém znižovania lovných kvót a počtu rybárskych lodí vyriešili ministri prímorských členských štátov ešte v decembri minulého roka.

Koncom januára tohto roku sa zaoberali už iba ochranou životného prostredia v oblastiach rybolovu. Nová politika rybolovu vstúpila do platnosti na začiatku tohto roka. Cieľom bolo predovšetkým vyrovnať sa s poklesom množstva niektorých živočíšnych morských druhov.

Priemerný počet rýb je v súčasnosti o deväťdesiat percent nižší ako v sedemdesiatych rokoch, kým počet rybárskych lodí v únii rastie. Je ich približne stotisíc s ročným výlovom sedem miliónov ton morských živočíchov.

Dôsledkom doteraz uplatňovanej politiky únie bolo, že v niektorých tradičných lovných oblastiach prestávali žiť ryby. Najhoršie je na tom treska, ktorej na mnohých miestach hrozí vyhynutie. Hlavným cieľom reformy bolo preto vyriešiť problém s priveľa rybármi a primálo rybami.

Sever proti juhu

Názory na reformu jednotlivých krajín sa výrazne rôznili. Pôvodný plán komisára EÚ pre poľnohospodárstvo, vidiecky rozvoj a rybolov Franza Fischlera predpokladal okrem výrazného zníženie lovných kvót v priemere o 30 percent aj zníženie počtu lodí o deväť percent.

To sa však stretlo s odporom európskeho juhu. Taliansko, Portugalsko, Írsko, Grécko, Francúzsko a Španielsko vytvorili spoločnosť Priateľov rybolovu, ktorej cieľom bolo minimalizovať všetky obmedzenia týkajúce sa rybolovu.

Osobitne silný tlak prichádzal zo Španielska, ktoré malo podľa plánu odpísať až dvetisíc člnov. Taliansku zasa prekážala nízka kvóta lovu tuniakov. Na opačnom brehu stáli tvorcovia reformy, predovšetkým Veľká Británia, Nemecko, Dánsko a Švédsko.

Proti kompromisu hľadanému niekoľko mesiacov nakoniec v závere minulého roka na zasadnutí v Bruseli hlasovali len Švédsko a Nemecko.

Nepozdávalo sa im upustenie od pôvodne navrhovaných prísnejších kvót. „Je to významný medzník v európskej politike rybolovu. Táto reforma zabezpečí budúcnosť rybám i rybárom,“ pochvaľoval si napokon F. Fischler.

Ryby kontra zamestnanosť

Silné loby stáli na oboch brehoch. Severský postoj schvaľovala najznámejšia ochranárska organizácia World Wildlife Fund. Jej masívna kampaň vyvrcholila odovzdaním otvorených listov všetkým ministrom krátko pred začatím rozhodujúcej schôdze.

Pochopiteľne, pred záujmami rybárov žiadali uprednostniť záujmy mora.Rybári zasa vytiahli čísla o množstve nezamestnaných, ktoré by reforma priniesla. Po schválení konečnej verzie tak nebola spokojná ani jedna strana.

Zatiaľ čo ochrancovia prírody ju vyhlásili za smrteľný ortieľ pre niektoré druhy rýb, škótska rybárska organizácia, ktorá stála na čele odporu proti zmenám, ju označila za devastujúcu a nemorálnu.

Najvýznamnejšie zníženie kvót sa týkalo tresky obyčajnej. Objem jej výlovu sa zníži o 45 percent, pričom pôvodný návrh počítal so 66 percentami. Pre komplikácie s možnosťou kontroly vylovených objemov nakoniec komisia pristúpila k redukcii počtu dní, počas ktorých sa vo vybraných zónach bude môcť loviť.

Počty dní sa odlišujú aj v závislosti od používaných typov sietí a dosiahnu od 9 do 25 dní v mesiaci. Predpis sa bude týkať Severného mora, oblasti Dánska a Škótska. Kalendár sa začal aplikovať už od začiatku februára.

Ak sa osvedčí, v budúcnosti sa rozšíri aj o iné druhy. V polovici tohto roka komisia prehodnotí aj lovné kvóty sardiniek v Biskajskom zálive. Prekračovanie povolených kvót sa bude trestať znižovaním počtu rybárskych lodí krajiny.

Na pomoc končiacim

Reforma tiež sprísňuje podmienky dotovania rybolovu. Štáty, ktoré dotáciami prispievajú na rybárske lode, budú musieť počas nasledujúcich dvoch rokov znížiť ich počet o tri percentá.

Sprísnia sa i podmienky pomoci pri obnove lodí, a to úmerne s ich rastúcou nosnosťou, ktorá nesmie prekročiť 400 ton. Do roku 2007 musia krajiny EÚ dotácie pre lode zrušiť úplne.

Príspevky sa budú môcť využiť len na zvýšenie bezpečnosti, kvality lovu a jeho sofistikovanosti. Tak by sa predišlo výlovu neželaných druhov. Komisia sa zhodla aj na vytvorení fondu s 32 miliónmi eur na financovanie útlmu rybárstva.

Prijatý dlhodobý plán obnovy ohrozených druhov by mal zasa rybárom umožniť programovať svoju činnosť na dlhšie obdobie a vyhnúť sa tak problémom spojeným s každoročnými zmenami kvót.

Porušujú normy

Reforma obsahuje aj zmeny týkajúce sa kontroly dodržiavania smerníc a sankcií za ich porušenia, ktorých bolo v roku 2001 viac ako osemtisíc. Väčšinou išlo o falšovanie evidencie, lov v nepovolených oblastiach alebo obdobiach a používanie zakázaných metód lovu.

Hranicu tisíc porušení presiahli Taliansko, Portugalsko a Španielsko, ktoré spolu zaznamenali takmer polovicu všetkých prehreškov proti spoločným pravidlám. Hoci v tretine prípadov boli tieto činy kvalifikované ako pytliactvo, nebola odňatá ani jedna licencia.

Reforma preto zjednocuje aj politiku sankcií voči rybárom, v ktorej sú medzi krajinami významné rozdiely. Kým napríklad vo Fínsku dosahoval priemer pokút len 137 eur, v Írsku to bolo až 7 500 eur.

Okrem kontroly vo svojich vodách budú môcť štáty kontrolovať aj lode v cudzích vodách plávajúce pod ich vlajkou.

Kontrolu v medzinárodných vodách budú môcť vykonávať všetky členské štáty. Do roku 2005 sa rozšíri satelitná kontrola aj na lode dosahujúce dĺžku len 15 metrov, doteraz boli sledované len koráby dlhšie ako 20 metrov. Foto – Archív Ek

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)