Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vedcom roka je bionanotechnológ, vedkyňou akustička. Oboch uznáva zahraničie

10.05.2016, 13:40 | Zuzana Devera | © 2016 News and Media Holding

Presná diagnóza rakoviny prostaty v úplne počiatočných štádiách bez bolestivej biopsie iba vyšetrením z krvi bude možno do niekoľkých rokov realitou aj vďaka špičkovému slovenskému vedcovi Jánovi Tkáčovi. Vedec úspešne skúma cukry na povrchu buniek, ktoré pri ochoreniach menia svoju štruktúru. Budovy, ktoré využívajú nevidiaci, by sa mohli stavať tak, aby im akustika pomáhala pri orientácii v interiéri. Aplikáciou znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v praxi sa zaoberá mladá úspešná slovenská vedkyňa zo Stavebnej fakulty STU Monika Rychtáriková. O výsledky výskumu oboch týchto slovenských vedcov je v odborných kruhoch veľký medzinárodný záujem. V utorok získali prestížne ocenenie vedec a vedkyňa roka 2015.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

veda

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností udeľovali ocenenie Vedec roka po devätnásty krát. Napriek tomu, že slovenskí vedci za svoju prácu v porovnaní so zahraničím dostávajú niekoľkonásobne nižšie platy a pracujú v ťažších podmienkach, opäť sa medzi nimi našlo niekoľko desiatok takých, ktorých výskum je na špičkovej európskej úrovni a zaujal aj zahraničie.

Neprehliadnite

Vyhľadávanie talentov

Hodnotiaca komisia vyberala zo 48 nominácií, hlavne z prírodovedných a technických smerov. Podľa predsedníčky hodnotiacej komisie Evy Majkovej naši vedci vedia byť úspešní v konkurenčnom prostredí. Na slávnostnom udeľovaní ocenení v bratislavskom Primaciálnom paláci šéfka komisie povedala, že najväčší dlh má Slovensko v systémovom vyhľadávaní a podpore talentov. Bez podpory mladých talentov sa však slovenská veda a spoločnosť nebude úspešne rozvíjať.

Kto by očakával podujatie so zakríknutými introvertnými vedcami, bol by prekvapený. Každý z ocenených sa na slávnostnom odovzdávaní prejavil ako výrazná osobnosť, ktorá svojmu odboru rozumie a vie ho patrične verejne a dokonca aj zábavne odprezentovať. Vedci po odovzdaní ocenení ďakovali predovšetkým svojim rodinám, ktoré musia znášať ich večerné, nočné aj víkendové pracovné nasadenie, za ktoré dostávajú predovšetkým slovné uznanie a ocenenie.

Diagnóza podľa cukrov

Vedec roka Ján Tkáč vďaka prestížnemu grantu Európskej rady pre výskum už od roku 2013 v Chemickom ústave SAV skúma cukry na povrchu molekúl, ktoré pri ochoreniach menia svoju štruktúru. Cieľom výskumu je diagnostikovať rakovinu z krvi, bez nutnosti robiť bolestivú biopsiu a následne vyvinúť aj diagnostické zariadenie. Práve zloženie cukrov – glykánov pomáha určiť, či je bunka zdravá alebo už obsahuje aj informácie o ochorení.

Vedkyňa roka Monika Rychtáriková zo Stavebnej fakulty STU skúma akustickú orientáciu slepých ľudí v interiéri budov. Venuje sa aj virtuálnej akustike a jej využitiu pri vývoji načúvacích prístrojov a tiež zvukovej vizualizácii a poznatkom psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

Okrem prestížneho ocenenia Vedec roka a Vedkyňa roka porota odovzdala aj ďalšie tri ocenenia – Osobnosť roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť vedy za rok 2015.

Prenosný generátor

Osobnosťou roka v oblasti technológií je Daniel Šlosár z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vyvinul prenosný generátor elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia tam, kde nie je prístup k elektrickej energii. Chargebrella je patentovanou technológiou, ktorá zapĺňa dieru na trhu. Jej pridanou hodnotou je potenciál významne prispieť k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Osobnosťou roka v programoch EÚ je Tibor Hianik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia.

Mladou osobnosťou vedy je Tomáš Plecenik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý úspešne využíva nanotechnológie v snezorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch. Spolu s kolektívom navrhol a zrealizoval nový typ senzora vodíka pracujúci pri izbovej teplote, ktorý zaujal napríklad automobilový priemysel, keďže elektromobily využívajú vodíkové palivové články.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy veda

Diskusia (0 reakcií)