Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zamestnávatelia dosiahli svoje, gymnáziá začali strácať uchádzačov v prospech odborných škôl

27.02.2020, 08:00 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Obrat vítajú zamestnávateľské zväzy, ktoré doterajšiu expanziu gymnázií kritizovali a lobovali za opatrenia, ktoré by pomohli odborným školám. Presun tínedžerov zo stredných odborných škôl na gymnáziá totiž podľa nich zapríčinil nedostatok uchádzačov o menej kvalifikované pozície vo výrobných závodoch.

  • Tlačiť
  • 0

„Premýšľaš, kam na strednú školu? Vyber si bleskový úspech! Vyvezieme ťa na plošine až k oblakom!“ burcuje na internete Stredná odborná škola informačných technológií v Bratislave a podobne mnohé iné. Blíži sa termín na podanie prihlášky na strednú školu – 10. apríl a vzdelávacie inštitúcie preto rozbehli kampane, ktoré k nim majú priviesť čo najviac uchádzačov.

Expanzia gymnázií

Od pádu režimu dominovali v boji o žiaka gymnáziá, ktorých je v súčasnosti na Slovensku zhruba dvesto. Stredné odborné školy ťahali za kratší koniec. Túžba po vysokoškolskom vzdelaní a dobre platenej práci hnala záujemcov na gymnáziá, kým odborné školy žiakov strácali.

Štatistiky hovoria, že v rokoch po páde socialistického režimu bol podiel novoprijatých učňov stredných odborných škôl 95 percent a študentov gymnázií päť percent. Pred dvadsiatimi rokmi sa tento pomer zmenil na 80 ku 20 a predvlani to bolo už 70 ku 30 percent. Po desiatkach rokov sa však situácia otočila.

Rast počtu novoprijatých študentov gymnázií sa v roku 2018 zastavil a počet novoprijatých študentov odborných škôl mierne stúpol. Vlaňajšie prijímacie konanie na stredné školy nový trend potvrdilo – počet nových študentov odborných škôl opäť stúpol a počet nových študentov gymnázií druhý rok po sebe klesol.

Made with Flourish

„Je to zásluha lepšej podpory duálneho vzdelávania, o ktorú sme sa snažili, ale tiež osvety medzi rodičmi a tiež zastúpenia zamestnávateľov v školských radách pri samosprávnych krajoch, kde môžu argumentmi a číslami ovplyvňovať počty miest na školách,“ hovorí Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov.

Obrat situácie hodnotí pozitívne aj preto, že úrady práce stále hlásia 93-tisíc neobsadených miest najmä vo výrobe, kde je vysoký dopyt po absolventoch stredných odborných škôl. Mnohé firmy v uplynulých rokoch riešili nedostatok ľudí masovým dovozom zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a neskôr tretích krajín, najmä Srbska či Ukrajiny.

Made with Flourish

Proti vyspelému svetu

„Je to dôsledok tlaku ministerstva školstva a regulácie počtu prváckych miest na stredných školách,“ súhlasí riaditeľ think-tanku Ineko Peter Goliáš. Obrat vo vývoji však hodnotí negatívne. „Vo vyspelom svete je viac študentov na gymnáziách a školách, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie,“ hovorí.

Dôvodom podľa neho je, že pre úspešné uplatnenie sa absolventa na trhu práce je dôležitejší všeobecný prehľad a zručnosti než úzka špecializácia v skorom veku. „Platí to pre čoraz väčšie množstvo profesií. Ideme proti svetovému trendu, ktorým je príprava ľudí pre náročnejšie profesie s vyššou pridanou hodnotou,“ dodal.

Analytik think-tanku Iness Róbert Chovanculiak radí byť pri interpretácii štatistiky opatrný. Vývoj v posledných piatich rokoch podľa neho ukazuje, že na Slovensku sa ustálila rovnováha, kedy 70 percent žiakov sa rozhoduje pre stredné odborné školy a zvyšných 30 percent pre gymnázia. „Posledné dva roky boli v znamení mierneho vychýlenia sa tejto rovnováhy smerom k stredným odborným školám, ale až nasledujúce roky ukážu, či ide o dlhodobejší trend,“ dodal.

Odborníci z rezortu školstva nedávajú novému trendu väčšie šance. „Z našej prognózy do roku 2025 vyplýva, že percentuálne zastúpenie novoprijatých študentov na stredných odborných školách a konzervatóriách voči gymnáziám sa nebude výraznejšie meniť a bude oscilovať na pomere 70 percent ku 30 percent,“ hovorí Ján Herich z Centra vedecko-technických informácií SR.

Žiaci základných škôl alebo ich rodičia si tento rok môžu vybrať vzdelávanie v stredoškolskom odbore z ponuky vyše 850 gymnázií, obchodných akadémií, konzervatórií či priemysloviek na Slovensku.

Made with Flourish

  • Tlačiť
  • 0

Tagy duálne vzdelávanie, školstvo, trh práce, vzdelávanie

Diskusia (0 reakcií)