Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zabijaci firemných nákladov

07.11.2019, 00:05 | PR

Inzercia | Hovoria si zabijaci firemných nákladov a klientom ušetrili už milióny Eur. Prichádzajú v čase, keď podniky trápia obavy z recesie.

  • Tlačiť

Filip Gergely, generálny riaditeľ firmy GQsystems v rozhovore objasňuje, prečo si na náklady treba dať určite pozor aj v čase, kedy sa firme darí.

Aktuálna ekonomická situácia signalizuje stagnáciu. Kedy uvažovať o potrebe optimalizácie firemných výdavkov?

Na optimalizáciu nákladov by firma mala myslieť neustále, počas celého obdobia podnikania. Nielen vtedy ak sa očakáva hospodárska kríza, prípadne sa znižuje výkonnosť firmy, produkcia, či zisky. Mnoho spoločností sa snaží nájsť tú správnu rovnováhu medzi znížením nákladov a rastom ich biznisu. Projekty firmy musia zostať udržateľné aj v dlhodobom horizonte. Na druhej strane, pri znižovaní výkonu spoločnosti je potrebné alikvotne znižovať aj náklady, aby bola dosiahnutá ziskovosť, na ktorú bol podnik dovtedy zvyknutý. Veľa spoločností nás oslovuje práve v čase hospodárskeho útlmu.

Na aké typy spoločností sa špecializujete? Z akého sú odvetvia?

Špecializujeme sa na priemyselnú oblasť a výrobné spoločnosti, najmä na automotive segment, ale vidíme rast dopytu aj v spoločnostiach s iným zameraním. V poslednom čase sa nám potvrdilo, že táto služba je ideálna aj pre firmy vo verejnom sektore.

V akých krajinách pôsobíte?

Najviac projektov máme momentálne v strednej a východnej Európe, ale máme kapacity pokryť všetky krajiny EÚ.

Ako prebieha proces optimalizácie nákladov?

Po prvotnom zoznámení sa so spoločnosťou zisťujeme jej potreby a potenciál prostredníctvom auditu. Tento audit vykonávame na vlastné náklady a na základe analýzy výstupov potom vyhodnotíme situáciu a navrhneme možné riešenia. Jednou z najväčších výhod našej spolupráce je „success fee“, čo znamená, že firma, u ktorej optimalizáciu nákladov vykonávame, nás odmení až po dosiahnutí požadovaných cieľov.

To znie dosť motivujúco pre obe strany..

Áno, sme silne orientovaní na výsledok. Teda, aby sme čo najskôr dosiahli najvyššiu možnú úsporu nákladov. Odmenu za splnené ciele si s klientom dohodneme vždy vopred a je vždy súčasťou akčného plánu projektu. Zásadná je naša stratégia. Najprv ukázať klientovi výsledok a odmenu si tak doslova „zaslúžiť“. A musím povedať, že klienti tento prístup jednoznačne oceňujú.

Akých častí prípadne oddelení firmy sa optimalizácia nákladov týka najčastejšie?

To závisí od problematiky danej firmy. Optimalizácia nákladov sa uskutočňuje na všetkých úrovniach a oddeleniach organizácie, od produkcie, logistiky, nákupu, ľudských zdrojov až po technológie a kvalitu.

Zdroj: GQsystems

Ľudia si často spájajú redukciu nákladov s oddelením ľudských zdrojov. Ako postupujete tu?

Pri analýze efektivity ľudských zdrojov používame tzv. personálny audit. Jeho predmetom je objektívne nezávislé preskúmanie a vyhodnotenie aktuálneho stavu. Nasleduje návrh a realizácia riešení na zvýšenie výkonnosti jednotlivcov, organizačných jednotiek a celej organizácie.

Je vždy nevyhnutné prepúšťanie? Znižovanie stavov alebo personálna výmena?

Samozrejme, týmto veciam sa v našom odvetví nedá vyhnúť. Prepúšťanie však nie je našim prioritným cieľom, je to najmä zefektívnenie procesov. Ak výsledky analýzy ľudských zdrojov preukážu nadbytok kvalifikovaného personálu, často firmám odporúčame, aby ich skúsili použiť na nový, plánovaný biznis alebo projekt.

Ako nevyhnutná je prítomnosť klienta v celom procese?

Znižovanie nákladov nie je jednoduchá úloha. S klientom potrebujeme mať spoločnú víziu a mala by medzi nami existovať vzájomná dôvera. Niektoré opatrenia sú komplikované a lídri dobre vedia, že nové veci bývajú spočiatku vnímané ako nepopulárne. Preto musí byť klient pripravený na veľmi intenzívnu a otvorenú komunikáciu o riešeniach, ktoré im odporúčame aplikovať.

Ak biznis stagnuje, niet inej cesty, len mať výdavky absolútne pod kontrolou a eliminovať ich na čo najnižšiu možnú mieru.

Rozhodne. Niektoré náklady sú pevné, iné sú kritické pre rozhodujúce operácie. Sú aj také, ktoré je možné odstrániť len vtedy, ak ich objavíme ako skrytý náklad neprinášajúci hodnotu k ďalšej časti procesu. Na čo najefektívnejšie zníženie nákladov potrebujete detailný plán úspory a podporu v organizácii smerom zhora nadol. Snaha o zníženie výdavkov je založená na filozofii ich riadenia, ktorá musí byť súčasťou podnikovej kultúry. To sa nám osvedčuje a funguje najlepšie. Je to viac ako len dočasná, či vyslovene účelová zmena ročných rozpočtových cieľov. Zdieľanie informácií o nákladoch v celej organizácii a prepojenie týchto znalostí by malo byť obchodnou stratégiou.

Stáva sa, že klient nesúhlasí, musíte ho presviedčať a nakoniec je s výsledkom spokojný?

Samozrejme, ale zvyčajne nejde o závažné nezhody, ale iba o hlbšie vysvetlenie jednotlivých riešení. Ak s nami klient a priori nesúhlasí, tak zrejme vie ako na to a nepotrebuje nás.

Ako dlho trvá celý proces optimalizácie?

Závisí to od toho, akej problematike sa venujeme. Z hľadiska kvality, nákupu, logistiky a produkčných procesov vieme projekt ukončiť väčšinou v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov. V prípade analýzy použitia nových technológií, prípadne plánovaných investícií, je to časovo náročnejšie a projekt sa môže natiahnuť aj na dlhšie obdobie.

Zdroj: GQsystems

Môžete uviesť aj konkrétne prípady?

V segmente automotive sme pre jednu slovenskú spoločnosť riešili zníženie nákladov na nekvalitu vo výrobe. Dosiahli sme úsporu približne 500 tisíc Eur ročne. Pre výrobný podnik z oblasti nábytkárskeho priemyslu v Českej republike sme ušetrili až 1 milión Eur ročne. Kľúčovým pre túto zmenu bola optimalizácia výrobných liniek, procesov, zavedenie nových štandardov a zvýšenie efektivity zamestnancov.

GQsystems

Spoločnosť GQsystems  pôsobí v oblasti priemyselnej výroby so špecializáciou na  automotive segment. Pomáha svojim klientom eliminovať náklady a zvyšovať efektivitu výroby. Na dosiahnutie týchto cieľov ponúka program na znižovanie nákladov, personálny audit a tiež externých automotive špecialistov, ktorí dokážu rýchlo a spoľahlivo pri problémoch vo výrobných procesoch hľadať riešenia. Spoločnosť dokáže ponúknuť svojich špecialistov podľa požiadaviek klienta kdekoľvek v Európe.  
www.gqsystems.eu

  • Tlačiť

Tagy PR články