Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zakladanie eseročiek od 1. decembra. Čítajte odpovede z online rozhovoru

19.11.2013, 14:14 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Ako sa vyhnúť vkladu základného imania do banky? Dokedy by ste mali založiť eseročku a komu sa eseročka vyplatí? Na vaše otázky vám odpovedal konateľ spoločnosti Online Invest Ondrej Schmotzer.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

s.r.o.

Aká je minimálna zostatková čiastka na účte?

Predpokladám, že myslíte zostatok na bankovom účte po založení spoločnosti. V tomto prípade zákon neupravuje minimálny zostatok. Čiže po založení spoločnosti je možné vybrať celé základné imanie a použiť ho na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti.

Som živnostník s mesačnými tržbami 2 300 eur, ziskom 1 500 eur. Uvažujem o tom, že prejdem na eseročku. Čo mi poradíte? Vyplatí sa mi to, keď sa chystajú daňové licencie? Zmeniť sa má aj odpočítavanie straty.

Mesačný zisk 1 500 eur predstavuje 18 000 eur za rok. Pri sadzbe dane 22 % daň predstavuje 3 960 eur. Čiže bez ohľadu na to, či ste platiteľom DPH alebo nie, kvôli daňovej licencii nezaplatíte viac. Daňovú licenciu nezaplatíte, navyše bude považovaná za preddavok na dani a po podaní daňového priznania doplatíte len rozdiel medzi vypočítanou daňou a už zaplatenou licenciou.

Odpočítanie straty sa má týkať všetkých podnikateľov, čiže aj živnostníkov.

Aby som sa vyhol vkladu sumy základného imania do banky chcem založiť s. r. o. do 30.11. 2013/28. 2. 2014. Lenže prvé tri mesiace po založení firmy by som sa chcel venovať príprave na podnikanie. Existuje nejaký štatút prípravy na podnikanie, kedy by som nemusel vykazovať všetky veci ako firma v riadnej prevádzke? Samozrejme, založenie spoločnosti si chcem uplatniť do nákladov.

Takýto špeciálny štatút slovenské zákony nepoznajú. Pokiaľ spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť, nemá zamestnancov a podobne, nevyžaduje jej samotná existencia ani žiadnu špeciálnu starostlivosť. Daňové priznanie za rok 2014 treba podať až do konca marca 2015, čiže na to máte dostatok času.

Ak vložím peniaze na bankový účet pri založení spoločnosti, kedy budem môcť narábať s peniazmi a akým spôsobom? Môžem tento vklad použiť na zaplatenie právnikov a spoločnosti, ktorá mi založí eseročku?

Peniaze bude možné vybrať z účtu hneď po založení spoločnosti, banka ich sprístupní zvyčajne po predložení výpisu z Obchodného registra, ktorý vám vydajú zvyčajne deň po zápise. Základné imanie môžete následne využiť na úhradu akýchkoľvek nákladov spoločnosti.

Ako dlho mi bude trvať vybavenie eseročky, keď sa do toho pustím sám? Myslím, od podpísania zakladateľskej zmluvy až po registráciu? Dokedy musím nahlásiť potom existenciu spoločnosti na daňový úrad?

Ak sa do toho pustíte sám, strávite niekoľko hodín prípravou dokumentov. Následne proces založenia s. r. o. trvá 2-3 týždne a vyžaduje si minimálne 2 návštevy živnostenského registra a 2 návštevy Obchodného registra, čo zaberie niekoľko hodín. Existenciu spoločnosti na daňový úrad máte povinnosť nahlásiť do 30 dní. Ak o to požiadate v žiadosti, túto povinnosť za vás vykoná živnostenský úrad už pri vydaní živnostenského oprávnenia. Ak však nemáte zaručený elektronický podpis, zaplatíte 5 eur za vydanie každej živnosti a plnú cenu 331,50 eura za zápis spoločnosti do Obchodného registra. My vám spoločnosť založíme za 299 eur, vrátane týchto poplatkov.

Oplatí sa mi prejsť na s. r. o. aj v prípade, že môj ročný príjem je 15-tisíc eur? Som živnostník a uplatňujem si paušál.

Pri takomto obrate je dôležité to, aký je váš zisk a aké máte reálne náklady. Bolo by to potrebné spočítať. Pokiaľ počítate so zvýšením obratu v ďalších rokoch, uvažoval by som nad s. r. o. Ak nie, zrejme sa vám to neoplatí.

Ako sa vyhnúť vkladu základného imania na účet v banke, prípadne keď už je vklad nevyhnutný, aká je možnosť výberu týchto finančných prostriedkov z banky? Je možné ich po vklade vybrať napríklad ako dotáciu pokladnice?

Ak podpíšete dokumenty o založení s. r. o. do 30. 11. ešte nemusíte splatiť základné imanie na účet. Samozrejme, po založení spoločnosti môžete peniaze z účtu vybrať - účtovne previesť na hotovosť v pokladni a použiť ich na úhradu nákladov spoločnosti.

Keď si stihnem založiť  eseročku do 1. 12. 2013, vzniká mi povinnosť spraviť ročnú uzávierku, keď eseročka do konca roka nebude vykonávať žiadnu činnosť? Prvá povinnosť bude až daňové priznanie v marci?

Spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra, čiže ak budete mať spoločnosť v registri napríklad k 10. 12. 2013, bude potrebné predložiť daňovému úradu daňové priznanie za rok 2013 do konca marca 2014. Pri založení spoločnosti vieme už teraz vybrať deň vzniku, napríklad 1.1. 2014. V takomto prípade spoločnosť vznikne až v roku 2014 a daňové priznanie budete predkladať až v marci 2015.

Ako sa vyhnúť vkladu základného imania do banky?

Ak podpíšete dokumenty o založení s. r. o. do 30.11. 2013 ešte nemusíte splatiť základné imanie na účet. Spoločnosti založené pred týmto dátumom sa riadia podľa starého znenia zákona.

Treba novozaloženú eseročku prihlasovať do Sociálnej poisťovne, prípadne do zdravotnej? 

Prihlásenie spoločnosti do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne je potrebné iba v prípade prijatia zamestnanca do pracovného pomeru. Tu je potom potrebná aj registrácia na daňovom úrade na daň zo závislej činnosti.

V prípade, ak by som si založil s. r. o. do konca novembra 2013 a nakoniec sa rozhodol, že túto s. r. o. nechcem a nepošlem návrh na zápis do registra, je potrebné vykonať nejaký právny úkon, ktorým by som túto založenú nevzniknutú spoločnosť zrušil?

Spoločnosť vzniká až zápisom do Obchodného registra, čiže ak ešte nebola zapísaná, z právneho hľadiska neexistuje. Ak ste rozhodli, že spoločnosť nechcete zakladať, nie je potrebné vykonať žiadny právny úkon.

Ako to je so zábezpekou na daň? Od nového roka bude sa musieť vkladať na bankový účet a po dobu roka musia tie peniaze stáť?

Predpokladám, že myslíte zábezpeku pri registrácii za platiteľa DPH. Zábezpeku daňový úrad vymeria až do 500 000 eur podľa toho či spoločnosť, jej konatelia a spoločníci majú nedoplatky na dani a ďalších kritérií. Zábezpeku je možné vložiť na účet daňového úradu. Ak počas roka riadne platíte všetky dane, bude vám táto zábezpeka po roku vrátená. Alternatívou je vloženie zábezpeky do banky a zriadenie vinkulácie v prospech daňového úradu na rok.

V prípade rozdelenia spoločnosti 50 : 50 musí stará spoločnosť zaniknúť? Ide o to, že stará spoločnosť mala dvoch spoločníkov, ktorí zároveň boli aj konatelia. Jeden z konateľov zomrel a dediči sa rozhodli, že chcú podnikať samostatne, čiže delenie na polovicu. 

Pri rozdelení spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka na niekoľko spoločností pôvodná spoločnosť zaniká. Rozdelenie spoločnosti je z právneho a účtovného hľadiska komplikovaný proces. Preto sa väčšinou obchádza napríklad predajom časti podniku. Odporúčam konkrétny prípad prekonzultovať s notárom, ktorý rieši dedičstvo, prípadne s právnikom a daňovým poradcom.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy s.r.o.

Diskusia (0 reakcií)