Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zlaté časy svetového obchodu sa predbežne skončili

07.11.2001, 08:00 | Roman Schönwiesner | © 2001 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Rast svetového obchodu sa v priebehu roku 2001 prakticky zastavil. Kým v roku 2000 dosiahla svetová obchodná výmena v objemovom vyjadrení 12-percentný medziročný vzostup, v roku 2001 by to mali byť len dve percentá.

Môže byť ešte horšie

Podľa ekonomických expertov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ani táto nízka úroveň nemusí byť dosiahnutá. Predbežné údaje za prvý polrok roku 2001 dávajú vytušiť, že "ekonomické spomalenie bude omnoho vážnejšie, než sa očakávalo".

Prepad v raste objemu svetového obchodu kráča ruka v ruke s výrazným poklesom dynamiky obchodu vo vyjadrení finančnom. V tomto vyjadrení sa dynamika svetového obchodu znížila z 12,5 % v roku 2000 na pravdepodobné jedno percento v tomto roku. Vyhliadky sú pritom pesimistické, keďže v druhom štvrťroku 2001 hodnota svetového obchodu v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku dokonca poklesla.

Výrazný zvrat vo vývoji svetového obchodu WTO vysvetľuje "najmä značným spomalením rastu spotrebiteľského dopytu v západnej Európe a stagnáciou amerického importu v priebehu prvého polroku roku 2001". K negatívnym faktorom je potrebné zaradiť vplyv poklesu svetových investícií a výroby vysokých technológií na obchodnú výmenu.

Celé svetové hospodárstvo zasiahlo spomalenie ekonomiky USA, v ktorej sa export aj import pohybujú na úrovniach nižších ako vlani. Podľa WTO sa však v prognózach podcenila sila spätného efektu tohto spomalenia na ostatné ekonomiky. Rast výrobnej produkcie v západnej Európe bol nakoniec nižší, než sa očakávalo, a Japonsko dokonca prešlo do recesie.

Hi-tech sklamal

Z celkové pohľadu na svetovú ekonomiku sú viditeľné známky jej slabosti, najmä v sektore informačných technológií, a krátkodobé rastové vyhliadky boli vo väčšine oblastí sveta revidované smerom nadol (TREND 43/2001). Nemožno opomenúť ani neistotu, ktorá ovládla svetovú ekonomiku a obchod v súvislosti s útokmi na americké ciele, ktorej dôsledky sa v reálnej ekonomike ešte len prejavia - a to vo výsledkoch za štvrtý štvrťrok 2001. V tejto situácii je aj prognóza rastu svetového obchodu o dve percentá v objemovom vyjadrení na rok 2001, zverejnená WTO, považovaná za veľmi krehkú. Obchodná výmena v západnej Európe a tranzitívnych ekonomikách zrejme presiahne danú úroveň rastu, ale Severná Amerika sa jej ani nepriblíži.

Zvrat vo vývoji svetového obchodu je markantný najmä v porovnaní s rokom 2000, ktorý bol rokom najsilnejšej expanzie svetového obchodu za posledných desať rokov. Objem obchodnej výmeny v roku 2000 rástol rýchlejšie ako objem výroby a celkový objem svetového obchodu s tovarom a službami dosiahol úroveň 29 % z vytvoreného HDP. Prelom storočí bol v tomto smere priaznivý najmä pre rozvojové krajiny, ktorých export v roku 2000 medziročne vzrástol v objemovom vyjadrení o 15 %, čo je hodnota výrazne prevyšujúca dynamiku rastu ich HDP. Pritom tentoraz v raste nezohrala kľúčovú úlohu ropa, ale predovšetkým priemyselné výrobky.

Hodnota svetového obchodu s tovarom sa v roku 2000 zvýšila medziročne o 12,5 %, čo je v porovnaní s rokom 1999 trojnásobná dynamika rastu, a dosiahla hodnotu 6,2 bilióna dolárov (okolo 301,1 bil. Sk). Svetový obchod so službami za rovnaké obdobie vzrástol o šesť percent na 1,4 bil. USD (približne 68 bil. Sk).

Čo sa týka teritoriálnej štruktúry svetového obchodu, v roku 2000 boli najväčšími svetovými exportérmi tovaru USA, Nemecko a Japonsko a najväčšími exportérmi služieb USA, Veľká Británia a Japonsko.  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Hospodárstvo vo svete

Diskusia (0 reakcií)