Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

žaloba

Povinnosť odstrániť vady z diela

Povinnosť odstrániť vady z diela

Zmluvné strany si musia dohodnúť záručnú dobu, aby si mohli počas jej plynutia uplatňovať práva s ňou spojené.
7,00 €po zľave 6,30 €

Náhrada škody pri všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa

Náhrada škody pri všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa

Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa je založená na princípe n objektívnej zodpovednosti za škodu bez ohľadu na to, kto ju zavinil.
7,00 €po zľave 6,30 €

Prevedenie zamestnanca na inú prácu

Prevedenie zamestnanca na inú prácu

Zamestnávateľ je povinný pri neplatnom preradení zamestnanca na inú n prácu poskytnúť mu doplatok mzdy vo výške priemerného zárobku.
7,00 €po zľave 6,30 €

Vydanie bezdôvodného obohatenia

Vydanie bezdôvodného obohatenia

Jednou z foriem škody, ktorá vznikne zamestnávateľovi alebo zamestnancovin je bezdôvodné obohatenie druhého, na ktorej tento nemal nárok a preto n je povinný vydať ho späť.
7,00 €po zľave 6,30 €

Zaplatenie schodku na zverených hodnotách

Zaplatenie schodku na zverených hodnotách

Ak dôjde k schodku na zverených hodnotách (najčastejšie hotovosť, tovar, zásoby materiálu), je zaň v celej výške zodpovedný zamestnanec.
7,00 €po zľave 6,30 €

Náhrada škody za stratu zverených predmetov

Náhrada škody za stratu zverených predmetov

Zamestnanec je povinný nahradiť celú škodu, ktorá vznikla jej stratením, pričom cena veci sa určuje v čase, kedy škoda vznikla.
7,00 €po zľave 6,30 €

Ochrana obchodného mena

Ochrana obchodného mena

V žalobe na ochranu obchodného mena je dôležité uviesť, k akému n porušovaniu dochádza – ako sa navonok prejavuje, ale napr. aj ohováranie daného podnikateľa a pod.
7,00 €po zľave 6,30 €

Zaplatenie zmluvnej pokuty

Zaplatenie zmluvnej pokuty

Zmluvná pokuta je teda zabezpečovacím inštitútom, ktorý sa viaže k n hlavnému záväzku.
7,00 €po zľave 6,30 €

Zaplatenie odplaty na kontrolnú činnosť

Zaplatenie odplaty na kontrolnú činnosť

Návrhom na zaplatenie odplaty za kontrolnú činnosť sa navrhovateľ domáhan zaplatenia finančnej sumy od odporcu.
7,00 €po zľave 6,30 €

Splnenie dlhu voči dlžníkovi a veriteľovi

Splnenie dlhu voči dlžníkovi a veriteľovi

Jedným z najbežnejších zaisťovacích záväzkov je ručenie. Ručiteľ je potom povinný splniť n záväzok miesto dlžníka.
7,00 €po zľave 6,30 €

Zákaz zasahovať do pokojného stavu

Zákaz zasahovať do pokojného stavu

Žalobou o zdržanie sa zasahovania do pokojného stavu sa najčastejšie riešia susedské spory. Navrhovateľ sa domáha, aby súdn uložil odporcovi povinnosť niečoho sa zdržať.
7,00 €po zľave 6,30 €

Zákaz zasahovať do vlastníckeho práva

Zákaz zasahovať do vlastníckeho práva

Žaloba sa podáva v prípade, ak niekto neoprávnene vec zadržiava, alebo ak niekto neoprávnene zasahuje do n vlastníckeho práva konaním.
7,00 €po zľave 6,30 €

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.