Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dohoda o plnomocenstve - vzor overený advokátskou kanceláriou

Písomná dohoda o plnomocenstve je listina, ktorou sa preukazuje, že n medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola n uzatvorená dohoda o zastúpení.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

V praxi sa mnohokrát stáva, že je potrebné alebo účelné vykonať určité úkony prostredníctvom poverenej osoby, zástupcu, t.j. splnomocnenca. Táto potreba sa často vyskytne v pracovnom pomere, avšak nie len tam.

Dohoda o plnomocenstve je jednou z možností zmluvného zastúpenia. Dohodu o plnomocenstve je potrebné odlíšiť od plnomocenstva, čo je iba jednostranné vyhlásenie splnomocniteľa (toho, kto má byť zastúpený). Pri dohode o plnomocenstve ide o dve rozdielne vyhlásenia, ktoré smerujú proti sebe – poverenie niečo vykonať a súhlas toto poverenie prijať, vykonať to a pristať aj na iné podmienky, musí byť datovaná a podpísaná obidvomi stranami.

Písomná dohoda o plnomocenstve je listina, ktorou sa preukazuje, že medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Je možné dať sa zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Dohoda o plnomocenstve musí obsahovať identifikáciu oboch strán a tiež rozsah úkonov, na ktoré sa plnomocenstvo udeľuje.

Dohoda o plnomocenstve musí byť uzatvorená písomne vtedy, ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, a ak sa netýka len určitého právneho úkonu. Ak je potrebné, aby podpis zastúpeného na úkone, na ktorý sa udelilo plnomocenstvo bol overený, musí byť overený aj podpis zastúpeného na plnomocenstve.

Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi. Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je tým splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil. Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním. Uvedené neplatí, ak osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku plnomocenstva vedela.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, zamestnávateľ, zamestnanec, Obchod, dohoda, vzor

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.