Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva na súdne prieťahy - oficiálny vzor

[Aktualizácia] Sťažnosť na súdne prieťahy je nutné podávať výlučne na predpísanom tlačive, ktoré ponúkame na bezplatné stiahnutie.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Aké podmienky musí spĺňať sťažovateľ?

Sťažovateľom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, mimovládna organizácia alebo skupina osôb, ktorá je osobne a priamo obeťou porušenia práv, ktorého sa dopustil jeden zo štátov viazaných Dohovorom.

Aké sú podmienky podania sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva?

Musia byť vyčerpané všetky vnútroštátne prostriedky nápravy pričom musí byť zachovaná šesťmesačná lehota na podanie sťažnosti, ktorá začína plynúť dňom, kedy bolo prijaté konečné rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni.

Proti komu sťažnosť smeruje?

Sťažnosť musí smerovať vždy proti jednému alebo proti viacerým štátom, ktoré sú viazané Dohovorom. Tieto štáty svojou činnosťou/nečinnosťou porušili práva a záruky, ktoré sa zaviazali ratifikáciou Dohovoru rešpektovať. Sťažovateľ sa môže sťažovať aj na štát, ktorého nie je štátnym príslušníkom.

Na čo sa možno sťažovať?

Sťažovať sa možno len na porušenie práv a záruk priznaných Európskym dohovorom o ľudských právach.

Aké sú základné náležitosti sťažnosti?

Sťažnosť musí byť podaná písomne na predpísanom formulári. Každá sťažnosť musí spĺňať formálne a obsahové náležitosti, ktorými sú:

 • údaje o sťažovateľovi (meno, dátum narodenia, štátne občianstvo, adresa ...)
 • štát, voči ktorému smeruje sťažnosť
 • stručné zhrnutie skutkového stavu
 • vyhlásenie o porušení práv garantovaných Dohovorom
 • vyhlásenie o vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy
 • predmet sťažnosti spolu s uvedením požiadavky na spravodlivé zadosťučinenie
 • kópie dokumentov, rozhodnutí, ktoré sa týkajú predmetu sťažnosti.

Sťažnosť môže byť napísaná v angličtine alebo francúzštine, ktoré sú oficiálnymi úradnými jazykmi Súdu. Sťažnosť tiež možno napísať aj v oficiálnom jazyku štátu, ktorý je viazaný Dohovorom.

Kam a ako sa sťažnosť zasiela?

Sťažnosť je nutné zaslať poštou na adresu:

European Court of Human Rights
Registrar
Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
France

Je nutné byť zastúpený advokátom?

Pri podaní žiadosti sťažovateľ nemusí byť zastúpený zástupcom. Ak však Súd oznámi dotknutému štátu sťažnosť, tak sťažovateľ musí byť zastúpený advokátom oprávneným na výkon tejto činnosti v niektorom zo štátov, viazaných Dohovorom, majúcim trvalý pobyt na území jedného z týchto štátov.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po objednaní obratom dostanete e-mailom odkaz, z ktorého si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, ESĽP, Iné, vzor, bezplatné stiahnutie

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.