Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Licenčná zmluva - vzor overený advokátskou kanceláriou

Licenčnou zmluvou autor diela poskytuje oprávnenie užívať dielo.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Licenčnou zmluvou v autorskom práve poskytovateľ (autor diela) poskytuje oprávnenie užívať dielo nadobúdateľovi. Autorské právo poskytovateľa k dielu sa zachováva. Ak je licencia udelená ako výhradná, autor nemôže udeliť licenciu ďalšej osobe, ani sám dielo uvedeným spôsobom používať. Ak je licencia dohodnutá ako nevýhradná, môže ju autor udeliť aj ďalším osobám a tiež môže dielo používať aj sám.

Pojmovými znakmi typickej autorskoprávnej licenčnej zmluvy sú určenie diela a prejav vôle poskytnúť oprávnenie na užitie diela (licenciu). Licenčná zmluva spravidla obsahuje najmä úpravu rozsahu užitia diela (vecne a územne), spôsobu užitia diela, času užitia diela a dojednanie o odmene (avšak môže byť dohodnutá aj ako bezodplatná, prípadne môže obsahovať spôsob určenia výšky odmeny). Licenčná zmluva tiež obvykle obsahuje (nie je to však nevyhnutné) dojednania o súčinnosti autora, dojednania o výhradnosti licencie, právo sublicencie - pokiaľ sa udeľuje.

Licenčná zmluva nemusí nevyhnutne obsahovať všetky uvedené náležitosti. Zákon totiž obsahuje právne domnienky, na základe použitia ktorých sa nahrádzajú chýbajúce dojednania zmluvných strán. Tieto domnienky sa týkajú dojednania o spôsobe použitia diela, rozsahu licencie, času, na ktorý sa licencia udeľuje a o odmene za udelenie licencie. Spravidla platí, že ak zmluvné strany neurčili spôsob použitia diela, má sa za to, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak licenčná zmluva neobsahuje dojednanie o rozsahu licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy.

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné nahradiť odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy. Na platnosť licenčnej zmluvy sa vyžaduje jej písomná forma len v prípade, ak sa udeľuje výhradná licencia. Nedodržanie písomnej formy licenčnej zmluvy pri poskytovaní výhradnej licencie spôsobuje jej neplatnosť.

Ak sa udeľuje nevýhradná licencia, licenčná zmluva nemusí byť písomná. V takom prípade má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Toto právo je však nutné uplatniť do 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, inak zaniká nárok na vydanie potvrdenia. V prípade, ak druhá zmluvná strana nevydá potvrdenie do 15 dní odo dňa, keď obdržala žiadosť, platí, že k uzavretiu licenčnej zmluvy nedošlo.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, autor, licencia, Obchod, vzor, zmluva

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.